МЕНЮ

Huraian skim pensijilan kesesuaian biasa

Skim persijilan 1

Litar 1 merangkumi prosedur berikut:

 • memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan produk untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang disertakan;
 • pertimbangan permohonan dan pengangkatan keputusan oleh badan pensijilan produk;
 • pemilihan oleh badan pensijilan sampel produk untuk ujian;
 • ujian sampel produk oleh makmal ujian yang diakreditasi;
 • yang dijalankan oleh badan pensijilan analisis produk mengenai keadaan pengeluaran;
 • pengiktirafan oleh badan pensijilan produk hasil ujian dan analisis keadaan pengeluaran dan pengeluaran kepada pemohon sijil pematuhan;
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produk mereka kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Pihak berkuasa pensijilan produk menganalisis dokumentasi teknikal yang disediakan oleh pemohon dan memaklumkan pemohon keputusan mengenai permohonan yang mengandungi syarat untuk pensijilan.

Badan pensijilan mengambil sampel produk dari pemohon untuk ujian.

Sampel diuji oleh makmal ujian yang diakreditasi bagi pihak badan pensijilan produk, yang disediakan dengan laporan ujian.

Analisis keadaan pengeluaran pemohon dijalankan oleh badan pensijilan produk. Hasil analisis didokumentasikan dalam akta.

Dengan hasil positif ujian dan analisis keadaan pengeluaran, badan pensijilan produk semakin meningkat perakuan pematuhan dan memberikannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk bersertifikat sepanjang tempoh kesahihan sijil pematuhan dengan menguji sampel produk dalam makmal ujian yang diakredit dan (atau) menganalisis keadaan pengeluaran. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu daripada keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan dalam reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin mempengaruhi pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon akan memberitahu pihak berkuasa pensijilan produk terlebih dahulu, yang memutuskan apakah ujian baru diperlukan dan (atau) analisis keadaan pengeluaran.

Skim persijilan 2

Litar 2 merangkumi prosedur berikut:

 • memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan produk untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang disertakan, yang semestinya merangkumi sijil untuk sistem pengurusan (satu salinan sijil) yang dikeluarkan oleh sistem pengurusan badan pensijilan, mengesahkan pematuhan sistem pengurusan dengan keperluan yang ditakrifkan dalam peraturan teknikal;
 • pertimbangan permohonan dan pengangkatan oleh badan pensijilan produk keputusan mengenai pensijilan produk;
 • pemilihan oleh badan pensijilan sampel produk untuk ujian;
 • ujian sampel produk oleh makmal ujian yang diakreditasi;
 • pensijilan oleh badan pensijilan produk analisis dokumentasi teknikal yang dikemukakan oleh pemohon, keputusan ujian sampel produk dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang disahkan, mengawal kestabilan sistem pengurusan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan kestabilan sistem pengurusan dan syarat pengeluaran untuk pembuatan produk yang memenuhi keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produknya kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Permohonan itu menunjukkan dokumen yang mana sistem pengurusan disahkan menurut fakta bahawa satu atau beberapa dokumen boleh diwujudkan dalam peraturan teknikal, yang mana sistem pengurusan disahkan.

Pada masa yang sama, pemohon mengemukakan sijil kepada sistem pengurusan (salinan sijil).

Pertimbangan permohonan, pemilihan dan pengujian sampel.

Sekiranya analisis dokumentasi teknikal dan ujian positif, badan pensijilan produk menarik sijil pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui sepanjang tempoh kesahan seluruh sijil pematuhan dengan menguji sampel produk dalam makmal ujian yang diakredit dan menganalisis hasil kawalan pemeriksaan oleh badan pensijilan sistem pengurusan untuk sistem pengurusan yang disahkan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu daripada keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Skim persijilan 3

Litar 3 merangkumi prosedur berikut:

 • memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan produk untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang disertakan;
 • pertimbangan permohonan dan pengangkatan oleh badan pensijilan produk keputusan mengenai pensijilan produk;
 • pemilihan oleh badan pensijilan sampel produk untuk ujian;
 • ujian sampel produk oleh makmal ujian yang diakreditasi;
 • analisis keputusan ujian dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon;
 • menandakan kumpulan produk dengan satu tanda peredaran.

Pemohon membentuk dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan kumpulan pengeluaran kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk dalam bidang akreditasi.

Permohonan mestilah mengandungi ciri mengenal pasti lot dan unit produknya.

Badan pensijilan memberitahu pemohon keputusan permohonan itu, yang mengandungi syarat-syarat untuk menjalankan pensijilan.

Badan pensijilan menjalankan pengenalan batch dan pensampelan untuk ujian oleh pemohon.

Ujian batch pengeluaran (batch sampling) dijalankan oleh makmal ujian yang diakreditasi bagi pihak badan pensijilan yang mana protokol ujian disediakan.

Sekiranya keputusan ujian positif, pihak pensijilan mengeluarkan sijil pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skim persijilan 4

Litar 4 merangkumi prosedur berikut:

 • pemfailan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang dilampirkan;
 • pertimbangan permohonan dan keputusan mengenainya oleh badan pensijilan;
 • ujian setiap unit pengeluaran oleh makmal ujian yang diakreditasi;
 • analisis keputusan ujian dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon membentuk dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan unit pengeluaran kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Permohonan mestilah mengandungi tanda-tanda unit pengeluaran.

Badan pensijilan memberitahu pemohon keputusan permohonan itu, yang mengandungi syarat-syarat untuk menjalankan pensijilan.

Ujian unit dijalankan oleh makmal ujian yang diakreditasi bagi pihak badan pensijilan yang mana laporan ujian disediakan.

Sekiranya keputusan ujian positif, pihak pensijilan mengeluarkan sijil pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skim persijilan 5

Litar 5 merangkumi prosedur berikut:

 • pemfailan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang dilampirkan;
 • pertimbangan permohonan dan keputusan mengenainya oleh badan pensijilan;
 • sebuah badan pensijilan yang menjalankan kajian projek;
 • yang dijalankan oleh badan pensijilan analisis keadaan pengeluaran;
 • generalisasi hasil projek penyelidikan dan analisis keadaan pengeluaran dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produk mereka kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Badan pensijilan memberitahu pemohon keputusan permohonan itu, yang mengandungi syarat-syarat untuk menjalankan pensijilan.

Badan pensijilan menjalankan kajian reka bentuk produk dengan menganalisis dokumentasi teknikal yang mana produknya dihasilkan, hasil pengiraan yang dilakukan, dan ujian sampel produk percubaan.

Hasil kajian reka bentuk produk dicatatkan dalam suatu pernyataan di mana badan pensijilan menilai kesesuaian reka bentuk produk dengan syarat yang ditetapkan.

Analisis keadaan pengeluaran pemohon dilakukan oleh badan pensijilan. Hasil analisis didokumentasikan oleh perbuatan.

Sekiranya keputusan positif kajian reka bentuk produk dan analisis keadaan pengeluaran, badan pensijilan mengeluarkan perakuan pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk bersertifikat sepanjang tempoh kesahihan sijil pematuhan dengan menguji sampel produk dalam makmal ujian yang diakredit dan (atau) menganalisis keadaan pengeluaran. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu daripada keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan dalam reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin menjejaskan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon hendaklah memberitahu badan pensijilan secara bertulis terlebih dahulu, yang memutuskan sama ada ujian baru dan (atau) analisis diperlukan keadaan pengeluaran.

Skim persijilan 6

Litar 6 merangkumi prosedur berikut:

memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan produk untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang disertakan, yang semestinya merangkumi sijil untuk sistem pengurusan (satu salinan sijil) yang dikeluarkan oleh sistem pengurusan badan pensijilan, mengesahkan pematuhan sistem pengurusan dengan keperluan yang ditakrifkan dalam peraturan teknikal;

 • yang dijalankan oleh badan pensijilan projek pengeluaran;
 • amalan hasil analisis dokumentasi teknikal, termasuk hasil kajian reka bentuk produk, dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon;
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang disahkan (mengawal kestabilan sistem pengurusan kualiti).

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan kestabilan sistem pengurusan dan syarat pengeluaran untuk pembuatan produk yang memenuhi keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produknya kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Permohonan itu menunjukkan dokumen yang mana sistem pengurusan disahkan menurut fakta bahawa satu atau beberapa dokumen boleh diwujudkan dalam peraturan teknikal, yang mana sistem pengurusan disahkan.

Pada masa yang sama, pemohon mengemukakan sijil kepada sistem pengurusan (salinan sijil).

Badan pensijilan menganalisis dokumentasi teknikal, melakukan kajian reka bentuk produk sesuai dengan dan, dengan hasil yang positif, membuat dan mengeluarkan sijil pematuhan produk kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui sepanjang tempoh kesahan seluruh sijil pematuhan dengan menguji sampel produk di makmal pengujian dan menganalisis hasil kawalan pemeriksaan oleh badan pensijilan sistem pengurusan untuk sistem pengurusan yang disahkan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan pada reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin menjejaskan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon hendaklah memberitahu badan pensijilan secara bertulis terlebih dahulu, yang memutuskan sama ada ujian baru diperlukan.

Skim persijilan 7

Litar 7 merangkumi prosedur berikut:

 • penyerahan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan untuk pensijilan;
 • pertimbangan permohonan dan keputusan mengenainya oleh badan pensijilan;
 • badan pensijilan jenis;
 • yang dijalankan oleh badan pensijilan analisis keadaan pengeluaran;
 • generalisasi hasil projek penyelidikan dan analisis keadaan pengeluaran dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produk mereka kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Badan pensijilan memberitahu pemohon keputusan permohonan itu, yang mengandungi syarat-syarat untuk menjalankan pensijilan.

Badan pensijilan menjalankan ujian jenis produk dalam salah satu cara berikut:

 • sampel penyelidikan untuk pengeluaran yang dirancang sebagai wakil khas semua produk masa depan;
 • analisis dokumentasi teknikal, ujian sampel produk atau komponen kritikal produk.

Hasil kajian jenis dicatatkan dalam suatu pernyataan di mana badan pensijilan menilai kesesuaian jenis produk dengan keperluan yang ditetapkan.

Analisis keadaan pengeluaran pemohon dilakukan oleh badan pensijilan. Hasil analisis didokumentasikan oleh perbuatan.

Sekiranya keputusan jenis penyelidikan positif dan keadaan pengeluaran dianalisis, badan pensijilan mengeluarkan perakuan pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk bersertifikat sepanjang tempoh kesahihan sijil pematuhan dengan menguji sampel produk dalam makmal ujian yang diakredit dan (atau) menganalisis keadaan pengeluaran. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu daripada keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan dalam reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin menjejaskan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon hendaklah memberitahu badan pensijilan secara bertulis terlebih dahulu, yang memutuskan sama ada ujian baru dan (atau) analisis diperlukan keadaan pengeluaran.

Skim persijilan 8

Litar 8 merangkumi prosedur berikut:

memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan permohonan produk untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang disertakan, yang semestinya merangkumi sijil untuk sistem pengurusan (satu salinan sijil) yang dikeluarkan oleh sistem pengurusan badan pensijilan, mengesahkan pematuhan sistem pengurusan dengan keperluan yang ditakrifkan dalam peraturan teknikal;

 • pertimbangan permohonan dan keputusan oleh badan pensijilan untuk mengesahkan produk;
 • badan pensijilan jenis;
 • penyebaran hasil analisa dokumentasi teknikal, termasuk hasil kajian jenis, dan pengeluaran perakuan pematuhan kepada pemohon;
 • menarik satu tanda rayuan;
 • kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui (kawalan ke atas kestabilan sistem pengurusan).

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan kestabilan sistem pengurusan dan syarat pengeluaran untuk pembuatan produk yang memenuhi keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produknya kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Permohonan itu menunjukkan dokumen yang mana sistem pengurusan disahkan menurut fakta bahawa satu atau beberapa dokumen boleh diwujudkan dalam peraturan teknikal, yang mana sistem pengurusan disahkan.

Pada masa yang sama, pemohon mengemukakan sijil kepada sistem pengurusan (salinan sijil).

Badan pensijilan menganalisis dokumen yang dikemukakan, menjalankan penyelidikan dan, dengan keputusan yang positif, menyediakan dan mengeluarkan perakuan pematuhan bagi produk kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan produk menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas produk yang diperakui sepanjang tempoh kesahan seluruh sijil pematuhan dengan menguji sampel produk dalam makmal ujian yang diakredit dan menganalisis hasil kawalan pemeriksaan oleh badan pensijilan sistem pengurusan untuk sistem pengurusan yang disahkan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan adalah positif, kesahihan sijil pematuhan dianggap disahkan, seperti yang dinyatakan dalam tindakan kawalan pemeriksaan. Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, badan pensijilan produk membuat salah satu daripada keputusan berikut:

 • menggantung perakuan pematuhan;
 • membatalkan perakuan pematuhan.

Keputusan yang diambil oleh badan pensijilan produk disampaikan kepada pemohon.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan pada reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin menjejaskan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon hendaklah memberitahu badan pensijilan secara bertulis terlebih dahulu, yang memutuskan sama ada ujian baru diperlukan.

Skim persijilan 9

Litar 9 merangkumi prosedur berikut:

memfailkan oleh pemohon kepada badan pensijilan produk permohonan untuk pensijilan dengan dokumentasi teknikal yang dilampirkan, yang semestinya termasuk:

 • maklumat mengenai penyelidikan;
 • laporan ujian yang dijalankan oleh pengilang atau makmal ujian yang diakreditasi;
 • sijil penyesuaian untuk bahan dan produk komponen atau laporan ujian (jika ada);
 • sijil untuk sistem pengurusan kualiti (jika ada);
 • dokumen yang mengesahkan pematuhan produk tertentu dengan keperluan peraturan teknikal yang berkaitan dengannya, yang dikeluarkan oleh badan pensijilan asing;
 • dokumen lain yang secara langsung atau tidak langsung mengesahkan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan;
 • pertimbangan permohonan dan pengangkatan oleh badan pensijilan produk keputusan mengenai pensijilan produk;
 • menjalankan dan meringkas oleh badan pensijilan hasil analisis dokumentasi teknikal dan mengeluarkan pemohon suatu perakuan pematuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan kestabilan keadaan pengeluaran untuk pembuatan produk yang memenuhi keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan mengemukakan permohonan untuk pengesahan produknya kepada salah satu badan pensijilan produk yang mempunyai jenis produk ini dalam bidang akreditasi.

Badan pensijilan memberitahu pemohon keputusan permohonan itu, yang mengandungi syarat-syarat untuk menjalankan pensijilan.

Badan pensijilan menganalisis dokumentasi teknikal, keputusan pengiraan, ujian produk dan dokumen lain yang secara langsung atau tidak langsung mengesahkan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan.

Hasil analisis dokumentasi teknikal produk dibuat dalam kesimpulan, di mana badan pensijilan menilai kesesuaian produk dengan syarat yang ditetapkan.

Sekiranya keputusan analisis dokumentasi teknikal produk adalah positif, badan pensijilan mengeluarkan perakuan pematuhan dan mengeluarkannya kepada pemohon.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Dalam Daftar Bersepadu sijil penandatangan yang dikeluarkan dan pengisytiharan perakuan yang berdaftar, dilaksanakan dalam satu bentuk oleh badan pensijilan produk, kemasukan dibuat.

Apabila membuat perubahan dalam reka bentuk (komposisi) produk atau teknologi pengeluarannya, yang mungkin menjejaskan pematuhan produk dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan teknikal, pemohon hendaklah memberitahu badan pensijilan secara bertulis terlebih dahulu, yang memutuskan sama ada kajian tambahan diperlukan.

Ringkasan jadual skim persijilan pematuhan yang tipikal

Nombor litar Elemen skema Permohonan Pemohon Dokumen yang mengesahkan bahawa
Ujian produk Anggaran pengeluaran Kawalan pemeriksaan
1S ujian produk analisis pengeluaran ujian sampel produk dan (atau) analisis keadaan pengeluaran Untuk produk yang dihasilkan dalam siri. Pengilang, termasuk asing, jika ada orang yang diberi kuasa oleh pengeluar di wilayah Kesatuan Kastam sijil pematuhan bagi produk yang dihasilkan secara besar-besaran
2S ujian produk pensijilan sistem pengurusan kawalan produk dan kawalan sistem pengurusan
3S ujian produk - - Untuk pengeluaran batch (produk tunggal) Penjual (pembekal), pengilang, termasuk asing sijil pematuhan untuk sekumpulan produk
4S ujian item tunggal - - sijil pematuhan untuk produk tunggal
5S kajian reka bentuk produk analisis pengeluaran ujian sampel produk dan (atau) analisis keadaan pengeluaran Untuk produk yang dihasilkan dalam siri sekiranya ia benar-benar mustahil atau sukar untuk mengesahkan pematuhan terhadap keperluan semasa menguji produk siap Pengilang, termasuk asing, jika ada orang yang diberi kuasa oleh pengeluar di wilayah Kesatuan Kastam sijil pematuhan bagi produk yang dihasilkan secara besar-besaran
6S kajian reka bentuk produk pensijilan
sistem
pengurusan
percubaan
sampel
produk dan
pemeriksaan
mengawal
sistem
pengurusan
7S jenis ujian analisis pengeluaran ujian sampel produk dan (atau) analisis keadaan pengeluaran Untuk produk kompleks yang bertujuan untuk penghasilan bersiri dan besar-besaran, serta dalam hal merancang pelepasan sejumlah besar pengubahsuaian produk Pengilang, termasuk asing, jika ada orang yang diberi kuasa oleh pengeluar di wilayah Kesatuan Kastam sijil pematuhan bagi produk yang dihasilkan secara besar-besaran
8S jenis ujian pensijilan sistem pengurusan pengurusan produk dan pemeriksaan sistem kawalan pemeriksaan
9S berdasarkan analisis dokumentasi teknikal - - Untuk kumpulan produk jumlah terhad yang dibekalkan oleh pengilang asing atau untuk produk kompleks yang direka untuk melengkapkan perusahaan di wilayah Kesatuan Kastam Pengilang, termasuk asing, jika ada orang yang diberi kuasa oleh pengeluar di wilayah Kesatuan Kastam perakuan pematuhan untuk lot pengeluaran terhad