МЕНЮ

Deskripsi skim perisytiharan pematuhan yang tipikal

Skema Perisytiharan 1d

Skema 1d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal;
 • pelaksanaan kawalan pengeluaran;
 • ujian sampel produk;
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan menganalisisnya.

Pemohon menyediakan kawalan pengeluaran.

Untuk mengawal pematuhan produk dengan peraturan teknikal, pemohon menjalankan ujian sampel produk. Ujian sampel produk dijalankan pada pemilihan pemohon dalam makmal ujian atau makmal ujian yang diakui.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan mendaftarkannya mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skema Perisytiharan 2d

Skema 2d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal;
 • pengujian kumpulan produk (produk tunggal);
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon menghasilkan dokumentasi teknikal dan menjalankan analisisnya.

Pemohon menjalankan ujian sampel produk (produk tunggal) untuk memastikan pengesahan kelakuan produk yang diisytiharkan dengan keperluan peraturan teknikal. Ujian sampel produk (produk tunggal) dijalankan pada pemilihan pemohon dalam makmal ujian atau makmal ujian yang diakui.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan daftar mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skema Perisytiharan 3d

Skema 3d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal;
 • pelaksanaan kawalan pengeluaran;
 • ujian sampel produk;
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan produk yang dihasilkan mematuhi peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan menganalisisnya.

Pemohon menyediakan kawalan pengeluaran.

Untuk mengawal pematuhan produk dengan peraturan teknikal, pemohon menjalankan ujian sampel produk. Ujian sampel produk dijalankan di makmal ujian yang diakreditasi.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan daftar mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skema Perisytiharan 4d

Skema 4d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal;
 • pengujian kumpulan produk (produk tunggal);
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon menghasilkan dokumentasi teknikal dan menjalankan analisisnya.

Pemohon menjalankan ujian sampel produk (produk tunggal) untuk memastikan pengesahan kelakuan produk yang diisytiharkan dengan keperluan peraturan teknikal. Ujian sampel produk (produk tunggal) dijalankan dalam makmal ujian yang diakui.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan daftar mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skema Perisytiharan 5d

Skema 5d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal;
 • pelaksanaan kawalan pengeluaran;
 • menjalankan jenis penyelidikan (ujian);
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan proses pengeluaran stabil dan memastikan kepatuhan yang diisytiharkan terhadap produk yang dihasilkan dengan keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan menganalisisnya.

Pemohon menyediakan kawalan pengeluaran.

Badan pensijilan produk (makmal ujian yang diakreditasi), selaras dengan skop akreditasi dan bagi pihak pemohon, menjalankan kajian jenis produk dalam salah satu cara berikut:

 • sampel penyelidikan untuk pengeluaran yang dirancang sebagai wakil khas semua produk masa depan;
 • analisis dokumentasi teknikal, ujian sampel produk atau komponen kritikal produk.

Hasil kajian jenis dicatat dalam kesimpulan (perakuan pematuhan) dan (atau) suatu protokol di mana sebuah makmal ujian yang diakreditasi memberikan penilaian kesesuaian jenis produk kepada keperluan yang ditetapkan.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan daftar mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Skema Perisytiharan 6d

Skema 6d termasuk prosedur berikut:

 • pembentukan dan analisis dokumentasi teknikal, yang semestinya merangkumi sijil untuk sistem pengurusan (salinan sijil) yang dikeluarkan oleh badan pensijilan sistem pengurusan, mengesahkan pematuhan sistem pengurusan dengan keperluan yang dinyatakan dalam peraturan teknikal;
 • pelaksanaan kawalan pengeluaran;
 • ujian sampel produk;
 • penerimaan dan pendaftaran pengisytiharan kepatuhan;
 • menarik satu tanda rayuan;
 • mengawal kestabilan sistem pengurusan.

Pemohon mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan kestabilan sistem pengurusan dan syarat pengeluaran bagi pembuatan produk yang memenuhi keperluan peraturan teknikal, menghasilkan dokumentasi teknikal dan menganalisis dengan mengambil kira hakikat bahawa satu atau lebih dokumen boleh diwujudkan dalam peraturan teknikal untuk pematuhannya pensijilan sistem pengurusan.

Pemohon menyediakan kawalan pengeluaran dan memberitahu badan pensijilan sistem pengurusan semua perubahan yang dirancang dalam sistem pengurusan.

Pemohon menjalankan ujian sampel produk. Ujian sampel produk dijalankan di makmal ujian yang diakreditasi.

Pemohon mengemukakan perisytiharan pematuhan dan daftar mengikut prinsip pemberitahuan.

Pemohon hendaklah memohon satu tanda rayuan, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh peraturan teknikal.

Badan pensijilan sistem pengurusan menjalankan kawalan pemeriksaan ke atas pengendalian sistem pengurusan yang disahkan.

Sekiranya keputusan kawalan pemeriksaan negatif, pemohon membuat salah satu keputusan berikut:

 • menggantung pengisytiharan pematuhan;
 • Batalkan perisytiharan pematuhan.

Pemohon hendaklah membuat penyertaan dalam Daftar Bersertifikat Sijil Pematuhan yang Dikeluarkan dan Deklarasi Pengesahan Berdaftar yang dikeluarkan dalam satu bentuk.

Ringkasan jadual skim pengisytiharan kepatuhan yang biasa
Nombor litar Elemen skema Permohonan Pemohon Dokumen yang mengesahkan bahawa
Ujian produk, jenis penyelidikan Anggaran pengeluaran Kawalan pengeluaran
1D Ujian produk dilakukan oleh pengilang - Pengeluaran diselia oleh pengeluar Untuk produk bersiri Pengilang Negeri - Ahli Kesatuan Kastam atau orang yang diberi kuasa oleh pengeluar asing di wilayah Kesatuan Kastam Perisytiharan Pematuhan bagi pengeluaran siri
2D pengujian batch produk (produk tunggal) dijalankan oleh pemohon - - Untuk pengeluaran batch (produk tunggal) Pengeluar, penjual (pembekal) Negeri - Anggota Kesatuan Kastam atau orang yang diberi kuasa oleh pengeluar asing di wilayah Kesatuan Kastam Pengisytiharan Pematuhan bagi kumpulan pengeluaran (item tunggal)
3D pengujian sampel produk dalam makmal ujian yang diakreditasi (pusat) - Pengeluaran diselia oleh pengeluar Untuk produk bersiri Pengilang Negeri - Ahli Kesatuan Kastam atau orang yang diberi kuasa oleh pengeluar asing di wilayah Kesatuan Kastam Perisytiharan Pematuhan bagi pengeluaran siri
4D menguji kumpulan produk (satu produk) dalam makmal ujian yang diakreditasi (pusat) - - Untuk pengeluaran batch (produk tunggal) Pengeluar, penjual (pembekal) Negeri - Anggota Kesatuan Kastam atau orang yang diberi kuasa oleh pengeluar asing di wilayah Kesatuan Kastam Pengisytiharan Pematuhan bagi kumpulan pengeluaran (item tunggal)
5D jenis ujian - Pengeluaran diselia oleh pengeluar Untuk produk bersiri Pengilang Negeri - Ahli Kesatuan Kastam atau orang yang diberi kuasa oleh pengeluar asing di wilayah Kesatuan Kastam Perisytiharan Pematuhan bagi pengeluaran siri
6D pengujian sampel produk dalam makmal ujian yang diakreditasi (pusat) pensijilan sistem pengurusan dan kawalan pemeriksaan oleh badan pensijilan sistem pengurusan Pengeluaran diselia oleh pengeluar Perisytiharan Pematuhan bagi pengeluaran siri