МЕНЮ

Apa yang sepatutnya menandakan produk yang tidak tertakluk kepada peraturan bukan tarif

0

Sekiranya anda produk tidak perlu Perisytiharan Kesesuaian atau Perakuan Kesesuaian, label tidak boleh mengandungi tanda EAC. Syarat selebihnya tetap sama, iaitu, semuanya mesti dalam bahasa Rusia.

Jika produk dijumpai menandakan dengan tanda EAC, deklarasi itu boleh ditolak dan dipaksa meletakkan barang di bawah prosedur yang sesuai untuk mengambil tindakan untuk menghapuskan pelanggaran ini, iaitu. menyatakan barangan.

Sebagai asas menggunakan: perenggan. 1 dan perenggan 9 n.1 st.125 TC EAEU - yang mendedahkan pelanggaran undang-undang. Pelabelan pada pembungkusan (EAC) mengandungi maklumat yang boleh mengelirukan pengguna.

Disiarkan 2 tahun yang laludaripada viadministrator2018
#30