МЕНЮ

perihal barang Kod TH FEA EAEU
1 Pencetak, mesin penyalin dan mesin faks dan modul elektronik mereka yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8443 31
8443 32 100 9
8443 32 300 0
8443 99 100 0
2 Mesin poket untuk rakaman, penerbitan dan penyampaian visual data dengan fungsi pengkomputeran, mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8470 10 000 0
3 Komputer genggam dengan fungsi penyulitan (kriptografi) 8471 30 000 0
4 Mesin pengkomputeran dan bahagiannya mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8471 30 000 0
8471 41 000 0
8471 49 000 0
8471 50 000 0
8471 90 000 0
8473 30 200 8
5 Peranti komputer yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8471 70 500 0
8471 70 980 0
8471 80 000 0
6 Modul elektronik dan bahagian-bahagian mesin saku dengan fungsi penyulitan (kriptografi) 8473 21 100 0
8473 21 900 0
8473 30 200 8
8473 30 800 0
8473 30 800 9
7 Peranti komunikasi pelanggan dengan fungsi penyulitan (kriptografi) 8517 11 000 0
8517 12 000 0
8517 18 000 0
8 Stesen pangkalan dengan fungsi penyulitan (kriptografi) 8517 61 000 1
8517 61 000 2
8517 61 000 8
9 Peralatan telekomunikasi dan bahagiannya yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8517 62 000
8517 69 390 0
8517 69 900 0
8517 70 900
10 Penyulitan perisian (kriptografi) bermaksud tanpa mengira media 8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
11 Dokumen utama 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 21 000 0
8523 29 310 1
8523 29 310 2
8523 29 330
8523 29 390
8523 49 250 0
8523 49 310 0
8523 49 390 0
8523 49 450 0
8523 49 910 1
8523 49 930 0
8523 51 910 1
8523 51 930 0
8523 52
8523 59 910 1
8523 59 930 0
8523 80 910 1
8523 80 930 0
12 Peralatan untuk penyiaran atau televisyen dan bahagiannya yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8525 50 000 0
8525 60 000
8529 90 200 1
8529 90 650
8529 90 970 0
13 Penerima navigasi radio, alat kawalan jauh dan bahagian-bahagiannya yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8526 91 200 0
8526 91 800 0
8526 92 000
8529 90 650
8529 90 970 0
14 Peralatan akses kepada rangkaian maklumat dan komunikasi "Internet" dan penerima televisyen dengan fungsi komunikasi, bahagian mereka yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) 8517 62 000
8528 71 150 0
8529 90 650
8529 90 970 0
15 Litar bersepadu elektronik, peranti memori yang mempunyai fungsi penyulitan (kriptografi) atau mengandungi penyulitan (kriptografi) 8542 31 901 0
8542 31 909 0
8542 32 900 0
16 Mesin dan kelengkapan elektrik lain yang mempunyai fungsi individu yang mengandungi penyulitan (kriptografi) 8543 70 900 0
8543 90 000 0
17 Dokumentasi normatif-teknikal, reka bentuk dan operasi untuk penyulitan (kriptografi) bermaksud yang dinyatakan dalam perenggan 1 - 16 seksyen ini (pada mana-mana media) 3704 00
3705 00
3706
4821 10
4901 10 000 0
4901 99 000 0
4911 99 000 0
8523 29 310
8523 29 330
8523 29 390
8523 29 900 0
8523 49 450 0
8523 49 510 0
8523 49 590 0
8523 49 930 0
8523 49 990 0
8523 51 930 0
8523 51 990 0
8523 59 930 0
8523 59 990 0
8523 80 930 0
8523 80 990 0

Di Persekutuan Rusia, badan eksekutif persekutuan yang dibenarkan untuk kelulusan permohonan untuk lesen dan permit lain untuk import dan eksport alat penyulitan (kriptografi) dalam perdagangan dengan negara ketiga adalah Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan Persekutuan Rusia (FSB Rusia).

Daftar Pemberitahuan Bersepadu yang diterbitkan di laman web rasmi Kesatuan Ekonomi Eurasia (www.eaeunion.org).

Kejadian berkala pengumpulan kenderaan pengangkutan antarabangsa adalah tetap.
18:36 18-01-2022 Lebih terperinci ...
Pada siang hari, pegawai pos kastam Kastam Wilayah Kaliningrad mengeluarkan 281 kenderaan.
18:28 18-01-2022 Lebih terperinci ...
Menurut Agensi Perikanan Persekutuan, peti sejuk pengangkutan Vysotsk menghantar lebih daripada 7 tan produk dari beberapa perusahaan Rusia.
17:48 18-01-2022 Lebih terperinci ...