Menu

Pengesahan bea cukai, dokumen lain dan (atau) maklumat, dimulai setelah pelepasan barang, dan dalam kasus lain

  1. Ketika memeriksa pabean, dokumen lain dan (atau) informasi yang berkaitan dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengesahkan informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan kepada pihak pabean, dimulai setelah pembebasan barang, atau dalam kasus lain dari penerapan bentuk pengendalian pabean ini, otoritas pabean memiliki hak untuk meminta dan menerima dokumen dan (atau) informasi yang diperlukan untuk pengendalian pabean, sesuai dengan Pasal 340 TC EAEU.
  2. Hasil pemeriksaan kepabeanan, dokumen lain dan (atau) informasi dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 1 artikel ini harus dibuat sesuai dengan undang-undang Negara-negara Anggota tentang peraturan bea cukai.
  3. Berdasarkan hasil pemeriksaan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi terkait dengan pernyataan pabean, dokumen yang mengonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean, informasi yang dinyatakan dalam pernyataan pabean dan (atau) yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada otoritas pabean, dimulai setelah pelepasan barang, otoritas pabean membuat keputusan sesuai dengan Kode ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan pabean, dokumen lain dan (atau) informasi dalam kasus lain - sesuai dengan perundangan Negara Anggota mengenai peraturan kastam.

Komen (0)

Kedudukan 0 dari 5 berdasarkan undian 0
Tiada penyertaan

Tuliskan sesuatu yang bermanfaat atau sekadar nilai

  1. Tetamu
Sila nilaikan bahan:
Lampiran (0 / 3)
Kongsi lokasi anda