Untuk mencari maklumat mengenai pengisytiharan kastam eksport Cina, anda perlu memasukkan nombor digitalnya dalam medan pertama yang disediakan, dalam medan kedua yang anda perlukan untuk memasukkan nombor perlindungan (captcha), kemudian mencari maklumat, klik pada butang dengan kaca pembesar dan 查询 tulisan.

Akibatnya, di bidang pertama 通 关 状态 anda akan menerima maklumat mengenai tarikh pelepasan kastam di China.

Bidang kedua 国税 国税 状态 akan menunjukkan tarikh eksport deklarasi kastam kepada pentadbiran cukai negeri dan tarikh penerimaan deklarasi kastam eksport oleh perkhidmatan cukai negeri China.

Anda tidak dapat mengesahkan nilai barangan yang diisytiharkan dalam perisytiharan eksport Cina dalam bentuk ini.

Editorial BUK.1С pada akhir minggu mengingatkan berita paling menarik dan positif mengenai hari-hari biasa yang berlepas.
00:30 08-08-2020 Lebih terperinci ...
Pakar FTS menjelaskan sama ada perlu membayar cukai pendapatan peribadi atas jumlah pampasan wang yang diterima oleh seorang pewaris dari pewaris yang lain sekiranya berlaku penolakan untuk masuk ke dalam hak warisan berhubung dengan harta yang berhutang kepadanya.
23:50 07-08-2020 Lebih terperinci ...