Untuk mencari maklumat mengenai pengisytiharan kastam eksport China, anda mesti memasukkan nombor digitalnya di medan pertama 报关单 号, di medan kedua 验证 码 anda mesti memasukkan nombor pelindung (captcha), selepas itu, untuk mencari maklumat, anda perlu mengklik butang dengan kaca pembesar dan tulisannya 查询.

Akibatnya, di bidang pertama 通 关 状态 anda akan menerima maklumat mengenai tarikh pelepasan kastam di China. 

Medan kedua 国税 联网 状态 akan menunjukkan tarikh penghantaran eksport deklarasi kastam kepada pentadbiran cukai negeri dan tarikh penerimaan deklarasi kastam eksport oleh perkhidmatan cukai negeri China.

Anda tidak dapat mengesahkan nilai barangan yang diisytiharkan dalam perisytiharan eksport Cina dalam bentuk ini.