Para pakar dalam Perkhidmatan Cukai Persekutuan menjelaskan bagaimana mengubah pelikuidasi yang dilantik untuk entiti undang-undang yang sedang dalam pembubaran sukarela.
20:25 11-12-2019 Lebih terperinci ...
Kementerian Kewangan menjelaskan sama ada perlu mengambil kira pendapatan dalam bentuk pampasan untuk tujuan cukai di bawah sistem cukai yang mudah.
19:30 11-12-2019 Lebih terperinci ...
Pemecahan perniagaan adalah penciptaan buatan beberapa orang (organisasi dan usahawan) untuk tujuan memohon rezim cukai khas.
18:35 11-12-2019 Lebih terperinci ...
Timbalan Duma Negeri meluluskan undang-undang mengenai pemansuhan "perayauan perbankan."
17:50 11-12-2019 Lebih terperinci ...