МЕНЮ

Ringkasan bahaya

Pernyataan Bahaya (Frasa-H, Pernyataan Bahaya, Pernyataan bahaya) adalah amaran yang seragam mengenai sifat atau tahap bahaya, yang dibuat berdasarkan Sistem Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) yang Diselaraskan Secara Global.

Amaran digunakan sebagai sekumpulan frasa standard untuk menerangkan secara ringkas bahaya umum yang berkaitan dengan pengendalian bahan kimia. Pada tahun 2011, senarai amaran diterbitkan semula dalam edisi keempat GHS yang disemak semula.

Bilangan penyertaan dalam glosari ini adalah 122.
Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

jangka Definisi
H420
Menyebabkan kerosakan pada kesihatan manusia dan persekitaran dengan memusnahkan lapisan ozon di atmosfera atas
H413
Boleh menyebabkan kesan berbahaya jangka panjang kepada hidupan air
H412
Memudaratkan hidupan air dengan kesan tahan lama
H411
Beracun untuk hidupan air dengan kesan tahan lama
H410
Sangat toksik kepada hidupan air dengan kesan tahan lama
H402
Memudaratkan organisma akuatik
H401
Beracun kepada organisma akuatik
H400
Sangat toksik kepada hidupan air
H373
Boleh menyebabkan kerosakan pada organ (****) melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang (**)
H372
Memudaratkan organ (****) melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang (**)
H371
Boleh merosakkan organ (****) (**)
H370
Memudaratkan organ (****) (**)
H362
Boleh membahayakan bayi
H361
Diduga merosakkan kesuburan atau janin (***) (**)
H360
Boleh merosakkan kesuburan atau janin (***) (**)
H351
Disyaki menyebabkan barah (**)
H350
Boleh menyebabkan barah (*)
H341
Disyaki menyebabkan kecacatan genetik (*)
H340
Boleh menyebabkan kecacatan genetik (*)
H336
Boleh menyebabkan rasa mengantuk atau pening
H335
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan
H334
Boleh menyebabkan simptom alergi atau asma atau kesukaran bernafas jika disedut
H333
Mungkin memudaratkan jika disedut
H332
Memudaratkan jika disedut
H331
Beracun jika disedut
H330
Maut jika disedut
H320
Merengsakan mata
H319
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
H318
Menyebabkan kerosakan mata yang serius
H317
Boleh menyebabkan reaksi kulit alergi
H316
Menyebabkan kerengsaan kulit ringan
H315 + H320
Merengsa kulit dan mata
H315
Merengsa kulit
H314
Menyebabkan luka bakar kulit yang teruk dan kerosakan mata
H313 + H333
Mungkin berbahaya jika terkena kulit atau jika disedut
H313
Mungkin berbahaya jika terkena kulit
H312 + H332
Berbahaya jika terkena kulit atau jika disedut
H312
Berbahaya jika terkena kulit
H311 + H331
Beracun jika bersentuhan dengan kulit atau jika disedut
H311
Beracun jika bersentuhan dengan kulit
H310 + H330
Boleh membawa maut pada kulit atau jika disedut
H310
Boleh membawa maut pada kulit
H305
Mungkin berbahaya jika tertelan dan memasuki saluran udara.
H304
Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran udara.
H303 + H333
Boleh memudaratkan jika tertelan atau disedut
H303+H313+H333
Mungkin memudaratkan jika tertelan
H303 + H313
Mungkin berbahaya jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
H303
Mungkin memudaratkan jika tertelan
H302 + H332
Memudaratkan jika tertelan atau jika disedut
H302+H312+H332
Merbahaya jika tertelan
H302 + H312
Memudaratkan jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
H302
Merbahaya jika tertelan
H301 + H331
Beracun jika tertelan atau jika disedut
H301+H311+H331
Beracun jika ditelan
H301 + H311
Beracun jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
H301
Beracun jika ditelan
H300 + H330
Maut jika tertelan atau disedut
H300+H310+H330
Maut jika tertelan
H300 + H310
Maut jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
H300
Maut jika tertelan
H290
Mungkin menghakis logam
H281
Mengandungi gas yang disejukkan; boleh menyebabkan luka bakar atau kecederaan kriogenik
H280
Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup semasa dipanaskan
H272
Boleh meningkatkan pembakaran; agen pengoksidaan
H271
Boleh menyebabkan pembakaran dan letupan; agen pengoksidaan kuat
H270
Boleh menyebabkan atau meningkatkan pembakaran; agen pengoksidaan
H261
Menghasilkan gas yang mudah terbakar semasa bersentuhan dengan air
H260
Sekiranya bersentuhan dengan air, lepaskan gas yang mudah terbakar
H252
Bahan pemanasan sendiri dalam kuantiti yang banyak; kebarangkalian kebakaran
H251
Bahan pemanasan sendiri; kebarangkalian kebakaran
H250
Pembakaran spontan di udara terbuka
H242
Pemanasan boleh menyebabkan kebakaran
H241
Pemanasan boleh menyebabkan letupan atau kebakaran
H240
Letupan boleh berlaku sekiranya dipanaskan
H232
Boleh menyala secara spontan semasa bersentuhan dengan udara
H231
Apabila berlaku tindak balas, letupan boleh berlaku walaupun tanpa udara pada tekanan dan / atau suhu tinggi
H230
Reaksi boleh menyebabkan letupan walaupun tiada udara
H229
Bekas bertekanan: boleh pecah semasa dipanaskan
H228
Pepejal mudah terbakar
H227
Cecair mudah terbakar
H226
Cecair dan wap yang mudah terbakar
H225
Cecair dan wap yang mudah terbakar
H224
Cecair dan wap yang sangat mudah terbakar
H223
Aerosol mudah terbakar
H222
Aerosol mudah terbakar
H221
Gas mudah terbakar
H220
Gas mudah terbakar
H208
Bahaya kebakaran; peningkatan risiko letupan dengan agen desensitizing berkurang
H207
Bahaya kebakaran atau unjuran; peningkatan risiko letupan dengan agen desensitizing berkurang
H206
H205
Kemungkinan letupan besar oleh api
H204
Risiko kebakaran atau unjuran
H203
Letupan; bahaya kebakaran
H202
Letupan; bahaya penyebaran yang ketara
H201
Letupan; bahaya letupan besar-besaran
H200
Letupan Tidak Menentu
EUH 401
Untuk mengelakkan bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, arahan operasi mesti dipatuhi.
EUH 210
Lembaran data keselamatan disediakan atas permintaan.
EUH 209A
Boleh menjadi mudah terbakar semasa digunakan.
EUH 209
Boleh menjadi sangat mudah terbakar semasa digunakan.
EUH 208
Mengandungi (nama bahan sensitif). Boleh menyebabkan reaksi alahan.
EUH 207
Perhatian! Mengandungi kadmium! Wap berbahaya dihasilkan semasa penggunaan. Lihat Maklumat
EUH 206
Amaran! Jangan gunakan bersama dengan produk lain. Boleh mengeluarkan gas berbahaya (klorin).
EUH 205
Mengandungi komponen epoksi. Boleh menyebabkan reaksi alahan.
EUH 204
Mengandungi isosianat. Boleh menyebabkan reaksi alahan.
EUH 203
mengandungi kromium (VI). Boleh menyebabkan reaksi alahan.
EUH 202
Cyanoacrylate. Bahaya! Melekat pada kulit dan mata dalam beberapa saat. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.
EUH 201A
Perhatian! Mengandungi plumbum.
EUH 201
Mengandungi plumbum. Jangan gunakan pada permukaan
EUH 071
Merengsa saluran pernafasan.
EUH 070
Beracun jika bersentuhan dengan mata.
EUH 066
Pendedahan berulang kali boleh menyebabkan kulit kering atau retak.
EUH 059
Berbahaya untuk lapisan ozon.
EUH 044
Risiko letupan jika dipanaskan di ruang terkurung.
EUH 032
Sentuhan dengan asid membebaskan gas yang sangat toksik.
EUH 031
Sentuhan dengan asid membebaskan gas toksik.
EUH 029
Apabila bersentuhan dengan air, gas toksik terbentuk.
EUH 019
Boleh membentuk peroksida letupan.
EUH 018
Semasa penggunaan, wap / campuran udara yang mudah terbakar boleh terbentuk.
EUH 014
Bertindak keras dengan air.