Menu

Ringkasan bahaya

Pernyataan Bahaya (Frasa-H, Pernyataan Bahaya, Pernyataan bahaya) adalah amaran yang seragam mengenai sifat atau tahap bahaya, yang dibuat berdasarkan Sistem Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia (GHS) yang Diselaraskan Secara Global.

Amaran digunakan sebagai sekumpulan frasa standard untuk menerangkan secara ringkas bahaya umum yang berkaitan dengan pengendalian bahan kimia. Pada tahun 2011, senarai amaran diterbitkan semula dalam edisi keempat GHS yang disemak semula.

Bilangan penyertaan dalam glosari ini adalah 122.
Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

jangka Definisi
H420
Menyebabkan kerosakan pada kesihatan manusia dan persekitaran dengan memusnahkan lapisan ozon di atmosfera atas
Bilangan pandangan - 6123
H413
Boleh menyebabkan kesan berbahaya jangka panjang kepada hidupan air
Bilangan pandangan - 6942
H412
Memudaratkan hidupan air dengan kesan tahan lama
Bilangan pandangan - 7989
H411
Beracun untuk hidupan air dengan kesan tahan lama
Bilangan pandangan - 9792
H410
Sangat toksik kepada hidupan air dengan kesan tahan lama
Bilangan pandangan - 7033
H402
Memudaratkan organisma akuatik
Bilangan pandangan - 5926
H401
Beracun kepada organisma akuatik
Bilangan pandangan - 8927
H400
Sangat toksik kepada hidupan air
Bilangan pandangan - 6198
H373
Boleh menyebabkan kerosakan pada organ (****) melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang (**)
Bilangan pandangan - 6484
H372
Memudaratkan organ (****) melalui pendedahan yang berpanjangan atau berulang (**)
Bilangan pandangan - 6255
H371
Boleh merosakkan organ (****) (**)
Bilangan pandangan - 6351
H370
Memudaratkan organ (****) (**)
Bilangan pandangan - 6317
H362
Boleh membahayakan bayi
Bilangan pandangan - 6141
H361
Diduga merosakkan kesuburan atau janin (***) (**)
Bilangan pandangan - 4687
H360
Boleh merosakkan kesuburan atau janin (***) (**)
Bilangan pandangan - 5457
H351
Disyaki menyebabkan barah (**)
Bilangan pandangan - 7062
H350
Boleh menyebabkan barah (*)
Bilangan pandangan - 5559
H341
Disyaki menyebabkan kecacatan genetik (*)
Bilangan pandangan - 7031
H340
Boleh menyebabkan kecacatan genetik (*)
Bilangan pandangan - 6766
H336
Boleh menyebabkan rasa mengantuk atau pening
Bilangan pandangan - 7911
H335
Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan
Bilangan pandangan - 5969
H334
Boleh menyebabkan simptom alergi atau asma atau kesukaran bernafas jika disedut
Bilangan pandangan - 8609
H333
Mungkin memudaratkan jika disedut
Bilangan pandangan - 4882
H332
Memudaratkan jika disedut
Bilangan pandangan - 6345
H331
Beracun jika disedut
Bilangan pandangan - 7372
H330
Maut jika disedut
Bilangan pandangan - 6056
H320
Merengsakan mata
Bilangan pandangan - 6415
H319
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius
Bilangan pandangan - 5684
H318
Menyebabkan kerosakan mata yang serius
Bilangan pandangan - 5892
H317
Boleh menyebabkan reaksi kulit alergi
Bilangan pandangan - 6981
H316
Menyebabkan kerengsaan kulit ringan
Bilangan pandangan - 6066
H315 + H320
Merengsa kulit dan mata
Bilangan pandangan - 5156
H315
Merengsa kulit
Bilangan pandangan - 5539
H314
Menyebabkan luka bakar kulit yang teruk dan kerosakan mata
Bilangan pandangan - 4774
H313 + H333
Mungkin berbahaya jika terkena kulit atau jika disedut
Bilangan pandangan - 4736
H313
Mungkin berbahaya jika terkena kulit
Bilangan pandangan - 6533
H312 + H332
Berbahaya jika terkena kulit atau jika disedut
Bilangan pandangan - 6359
H312
Berbahaya jika terkena kulit
Bilangan pandangan - 7505
H311 + H331
Beracun jika bersentuhan dengan kulit atau jika disedut
Bilangan pandangan - 4634
H311
Beracun jika bersentuhan dengan kulit
Bilangan pandangan - 6196
H310 + H330
Boleh membawa maut pada kulit atau jika disedut
Bilangan pandangan - 5817
H310
Boleh membawa maut pada kulit
Bilangan pandangan - 6418
H305
Mungkin berbahaya jika tertelan dan memasuki saluran udara.
Bilangan pandangan - 8093
H304
Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran udara.
Bilangan pandangan - 7690
H303 + H333
Boleh memudaratkan jika tertelan atau disedut
Bilangan pandangan - 6248
H303 + H313 + H333
Mungkin memudaratkan jika tertelan
Bilangan pandangan - 6529
H303 + H313
Mungkin berbahaya jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
Bilangan pandangan - 7046
H303
Mungkin memudaratkan jika tertelan
Bilangan pandangan - 5121
H302 + H332
Memudaratkan jika tertelan atau jika disedut
Bilangan pandangan - 4404
H302 + H312 + H332
Merbahaya jika tertelan
Bilangan pandangan - 10039
H302 + H312
Memudaratkan jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
Bilangan pandangan - 6458
H302
Merbahaya jika tertelan
Bilangan pandangan - 6184
H301 + H331
Beracun jika tertelan atau jika disedut
Bilangan pandangan - 6294
H301 + H311 + H331
Beracun jika ditelan
Bilangan pandangan - 9120
H301 + H311
Beracun jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
Bilangan pandangan - 7294
H301
Beracun jika ditelan
Bilangan pandangan - 6875
H300 + H330
Maut jika tertelan atau disedut
Bilangan pandangan - 12823
H300 + H310 + H330
Maut jika tertelan
Bilangan pandangan - 5276
H300 + H310
Maut jika tertelan atau bersentuhan dengan kulit
Bilangan pandangan - 6205
H300
Maut jika tertelan
Bilangan pandangan - 5675
H290
Mungkin menghakis logam
Bilangan pandangan - 6661
H281
Mengandungi gas yang disejukkan; boleh menyebabkan luka bakar atau kecederaan kriogenik
Bilangan pandangan - 6407
H280
Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup semasa dipanaskan
Bilangan pandangan - 9061
H272
Boleh meningkatkan pembakaran; agen pengoksidaan
Bilangan pandangan - 5775
H271
Boleh menyebabkan pembakaran dan letupan; agen pengoksidaan kuat
Bilangan pandangan - 5920
H270
Boleh menyebabkan atau meningkatkan pembakaran; agen pengoksidaan
Bilangan pandangan - 7217
H261
Menghasilkan gas yang mudah terbakar semasa bersentuhan dengan air
Bilangan pandangan - 5379
H260
Sekiranya bersentuhan dengan air, lepaskan gas yang mudah terbakar
Bilangan pandangan - 3313
H252
Bahan pemanasan sendiri dalam kuantiti yang banyak; kebarangkalian kebakaran
Bilangan pandangan - 7207
H251
Bahan pemanasan sendiri; kebarangkalian kebakaran
Bilangan pandangan - 4163
H250
Pembakaran spontan di udara terbuka
Bilangan pandangan - 7371
H242
Pemanasan boleh menyebabkan kebakaran
Bilangan pandangan - 5276
H241
Pemanasan boleh menyebabkan letupan atau kebakaran
Bilangan pandangan - 6669
H240
Letupan boleh berlaku sekiranya dipanaskan
Bilangan pandangan - 6433
H232
Boleh menyala secara spontan semasa bersentuhan dengan udara
Bilangan pandangan - 4492
H231
Apabila berlaku tindak balas, letupan boleh berlaku walaupun tanpa udara pada tekanan dan / atau suhu tinggi
Bilangan pandangan - 7577
H230
Reaksi boleh menyebabkan letupan walaupun tiada udara
Bilangan pandangan - 8774
H229
Bekas bertekanan: boleh pecah semasa dipanaskan
Bilangan pandangan - 7566
H228
Pepejal mudah terbakar
Bilangan pandangan - 5180
H227
Cecair mudah terbakar
Bilangan pandangan - 5187
H226
Cecair dan wap yang mudah terbakar
Bilangan pandangan - 5237
H225
Cecair dan wap yang mudah terbakar
Bilangan pandangan - 6548
H224
Cecair dan wap yang sangat mudah terbakar
Bilangan pandangan - 6101
H223
Aerosol mudah terbakar
Bilangan pandangan - 5621
H222
Aerosol mudah terbakar
Bilangan pandangan - 12071
H221
Gas mudah terbakar
Bilangan pandangan - 6181
H220
Gas mudah terbakar
Bilangan pandangan - 6230
H208
Bahaya kebakaran; peningkatan risiko letupan dengan agen desensitizing berkurang
Bilangan pandangan - 8844
H207
Bahaya kebakaran atau unjuran; peningkatan risiko letupan dengan agen desensitizing berkurang
Bilangan pandangan - 6792
H206
Bilangan pandangan - 5721
H205
Kemungkinan letupan besar oleh api
Bilangan pandangan - 5930
H204
Risiko kebakaran atau unjuran
Bilangan pandangan - 8264
H203
Letupan; bahaya kebakaran
Bilangan pandangan - 6214
H202
Letupan; bahaya penyebaran yang ketara
Bilangan pandangan - 11960
H201
Letupan; bahaya letupan besar-besaran
Bilangan pandangan - 6955
H200
Letupan Tidak Menentu
Bilangan pandangan - 5973
EUH 401
Untuk mengelakkan bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, arahan operasi mesti dipatuhi.
Bilangan pandangan - 5545
EUH 210
Lembaran data keselamatan disediakan atas permintaan.
Bilangan pandangan - 5798
EUH 209A
Boleh menjadi mudah terbakar semasa digunakan.
Bilangan pandangan - 5019
EUH 209
Boleh menjadi sangat mudah terbakar semasa digunakan.
Bilangan pandangan - 6039
EUH 208
Mengandungi (nama bahan sensitif). Boleh menyebabkan reaksi alahan.
Bilangan pandangan - 5728
EUH 207
Perhatian! Mengandungi kadmium! Wap berbahaya dihasilkan semasa penggunaan. Lihat Maklumat
Bilangan pandangan - 7247
EUH 206
Amaran! Jangan gunakan bersama dengan produk lain. Boleh mengeluarkan gas berbahaya (klorin).
Bilangan pandangan - 5356
EUH 205
Mengandungi komponen epoksi. Boleh menyebabkan reaksi alahan.
Bilangan pandangan - 4117
EUH 204
Mengandungi isosianat. Boleh menyebabkan reaksi alahan.
Bilangan pandangan - 5622
EUH 203
mengandungi kromium (VI). Boleh menyebabkan reaksi alahan.
Bilangan pandangan - 5254
EUH 202
Cyanoacrylate. Bahaya! Melekat pada kulit dan mata dalam beberapa saat. Jauhkan dari jangkauan kanak-kanak.
Bilangan pandangan - 6162
EUH 201A
Perhatian! Mengandungi plumbum.
Bilangan pandangan - 6396
EUH 201
Mengandungi plumbum. Jangan gunakan pada permukaan
Bilangan pandangan - 5014
EUH 071
Merengsa saluran pernafasan.
Bilangan pandangan - 5890
EUH 070
Beracun jika bersentuhan dengan mata.
Bilangan pandangan - 6178
EUH 066
Pendedahan berulang kali boleh menyebabkan kulit kering atau retak.
Bilangan pandangan - 6340
EUH 059
Berbahaya untuk lapisan ozon.
Bilangan pandangan - 4921
EUH 044
Risiko letupan jika dipanaskan di ruang terkurung.
Bilangan pandangan - 6256
EUH 032
Sentuhan dengan asid membebaskan gas yang sangat toksik.
Bilangan pandangan - 5752
EUH 031
Sentuhan dengan asid membebaskan gas toksik.
Bilangan pandangan - 3922
EUH 029
Apabila bersentuhan dengan air, gas toksik terbentuk.
Bilangan pandangan - 6386
EUH 019
Boleh membentuk peroksida letupan.
Bilangan pandangan - 5354
EUH 018
Semasa penggunaan, wap / campuran udara yang mudah terbakar boleh terbentuk.
Bilangan pandangan - 4929
EUH 014
Bertindak keras dengan air.
Bilangan pandangan - 5686
Perolehan kargo pelabuhan Rusia pada Januari-Ogos 2021 meningkat 1,6% berbanding tempoh yang sama tahun lalu dan berjumlah 552,8 juta tan.
00:43 18-09-2021 Lebih terperinci ...
Sebagai pengasas perkhidmatan GetTransport.com, Alexander Sapov, memberitahu RG, kerana krisis yang berkaitan dengan wabak itu, keadaan di sektor pengangkutan kargo akan tetap tidak stabil untuk jangka masa yang akan datang.
15:42 17-09-2021 Lebih terperinci ...
Menurut peraturan baru, yang telah dikembangkan oleh kementerian, mereka yang mempunyai tunggakan pembayaran perjalanan di salah satu lebuh raya, pemandu tidak akan dibenarkan di jalan tol lain.
15:30 17-09-2021 Lebih terperinci ...
Pada siang hari, para pegawai pos pabean Kastam Daerah Kaliningrad mengeluarkan 423 kenderaan.
22:42 16-09-2021 Lebih terperinci ...