МЕНЮ

Mendapatkan penjelasan adalah suatu bentuk pengendalian pabean, yang terdiri dari memperoleh informasi oleh pegawai pabean yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pabean dari pengangkut, perisytiharan dan orang lain yang memiliki informasi tersebut.

Penjelasan dibuat dengan menyusun dokumen pabean, bentuknya ditentukan oleh Suruhanjaya. Sekiranya perlu untuk memanggil seseorang untuk menerima penjelasan, otoritas pabean membuat pemberitahuan, yang disampaikan atau dikirimkan kepada orang yang dipanggil