МЕНЮ

Prosedur pemprosesan tersuai untuk penggunaan domestik

Pasal 188. Isi dan penerapan prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik

 1. Prosedur Kastam pemrosesan untuk penggunaan domestik - prosedur pabean yang diterapkan pada barang asing, yang menurutnya barang tersebut diproses untuk keperluan domestik untuk mendapatkan produk olahannya yang dimaksudkan untuk penempatan selanjutnya di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri, tanpa pembayaran sehubungan dengan barang asing tersebut, bea masuk impor, tunduk pada syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean ini dan penggunaannya sesuai dengan prosedur pabean tersebut.
 2. Barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik mempertahankan status barang asing, dan barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil pemprosesan untuk penggunaan domestik (produk olahan, sisa dan sisa) memperoleh status barang asing.
 3. Prosedur pabean untuk pemprosesan untuk keperluan domestik diterapkan pada barang, daftarnya ditetapkan oleh perundangan negara-negara anggota.

Pasal 189. Ketentuan untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik dan penggunaannya sesuai dengan prosedur pabean tersebut

 1. Syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik adalah:
  1. ketersediaan dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik, yang dikeluarkan oleh badan resmi negara anggota dan berisi informasi yang ditentukan dalam Artikel 193 Kod ini;
  2. kemungkinan pengenalpastian barang asing dari pihak kastam yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik dalam produk pemprosesannya;
  3. jika pada hari barang-barang tersebut ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, jumlah bea masuk yang dihitung untuk produk olahan, seolah-olah mereka diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri ketika mereka diimpor ke wilayah pabean Kesatuan, dengan mempertimbangkan norma-norma untuk output produk olahan, yang terkandung dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik lebih sedikit daripada jumlah bea masuk yang dihitung untuk barang yang ditempatkan di bawah pabean prosedur untuk pemprosesan untuk keperluan domestik, seolah-olah barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri;
  4. kemustahilan untuk mengembalikan produk yang diproses ke keadaan asalnya dengan cara ekonomi yang bermanfaat;
  5. pembayaran duti khas, anti-lambakan, penangguhan;
  6. pembayaran cukai, sekiranya pengecualian cukai tidak diberikan;
  7. pematuhan terhadap langkah-langkah untuk melindungi pasar internal yang dibentuk dalam bentuk selain dari tugas khusus, anti-dumping, countervailing dan (atau) tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan Artikel 50 Perjanjian mengenai Kesatuan;
  8. mematuhi larangan dan larangan sesuai dengan artikel 7 dari Kod ini.
 2. Syarat-syarat penggunaan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik adalah:
  1. pematuhan dengan jangka waktu sah prosedur pabean untuk pemprosesan untuk penggunaan domestik;
  2. kepatuhan dengan ketentuan Pasal 191 Kode ini ketika melakukan transaksi dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik;
  3. mencari barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik dengan orang-orang yang dinyatakan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik, dan menggunakan barang-barang tersebut untuk menjalankan operasi untuk memproses barang oleh orang-orang ini.
 3. Untuk tujuan menerapkan bab ini, pengenalpastian oleh barang pabean barang asing dalam produk pemrosesannya berarti menetapkan dengan salah satu metode yang ditentukan dalam Pasal 192 Kod ini bahwa pemrosesan barang untuk keperluan domestik untuk memperoleh produk yang diproses dikenakan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik.

Pasal 190. Jangka waktu prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik

 1. Masa berlaku prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik ditentukan berdasarkan jangka waktu untuk memproses barang untuk keperluan domestik, yang ditentukan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik.
 2. Jangka masa sah prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik diperpanjang atas permintaan orang tersebut setelah perpanjangan jangka waktu untuk memproses barang untuk keperluan domestik.
 3. Perundangan Negara-Negara Anggota dapat menetapkan bahwa ketika memperpanjang jangka waktu pemrosesan barang untuk keperluan domestik, jangka waktu yang ditetapkan dari prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik dapat diperpanjang selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah berakhirnya. Ketika memperpanjang masa berlakunya prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, yang ditetapkan oleh otoritas pabean, setelah habis masa berlakunya, kesahihan prosedur pabean tersebut diperbaharui dari tanggal penamatan prosedur pabean ini.

Artikel 191. Operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik

 1. Operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik merangkumi:
  1. memproses atau memproses barang;
  2. pembuatan barang, termasuk pemasangan, pemasangan, pembongkaran dan pemasangan.
 2. Operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik tidak termasuk:
  1. operasi untuk memastikan keselamatan barang semasa penyediaannya untuk penjualan dan pengangkutan (pengangkutan), termasuk pembungkusan, pembungkusan dan penyortiran barang, di mana barang tidak kehilangan ciri masing-masing;
  2. keturunan, membesarkan dan memberi makan haiwan, termasuk burung, ikan, serta krustasea dan moluska yang tumbuh;
  3. menanam pokok dan tanaman lain;
  4. menyalin dan menghasilkan semula maklumat, rakaman audio dan video pada sebarang jenis pembawa maklumat;
  5. operasi lain yang ditentukan oleh Suruhanjaya.
 3. Semasa menjalankan operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik, penggunaan barang Union dibenarkan.

Perkara 192. Pengenalan barang asing dalam produk pemprosesannya

Untuk mengenal pasti barang asing dalam produk pemprosesannya, kaedah berikut dapat digunakan:

 • dilekatkan oleh perisytiharan, orang yang melakukan operasi pemrosesan, atau pegawai penguasa kastam meterai, cap, digital dan tanda lain pada barangan asing;
 • penerangan terperinci, fotografi, gambar skala barang asing;
 • perbandingan sampel terpilih dan (atau) sampel barang dan produk asing pemprosesannya;
 • penggunaan pelabelan produk yang ada, termasuk dalam bentuk nombor siri;
 • kaedah lain yang dapat diterapkan berdasarkan sifat barang dan operasi pemprosesan yang dilakukan untuk penggunaan domestik, termasuk dengan memeriksa dokumen yang diserahkan yang berisi informasi terperinci tentang penggunaan barang asing dalam proses teknologi proses pemprosesan pemprosesan untuk penggunaan domestik, seperti serta teknologi pengeluaran produk diproses, atau melalui pengawasan kastam selama operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik.

Artikel 193. Dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik

 1. Dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik, yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dari negara anggota, dapat diperoleh oleh mana-mana muka negara anggota, di wilayah di mana dokumen ini dikeluarkan, termasuk mereka yang tidak secara langsung menjalankan operasi pemprosesan barang.
 2. Dokumen mengenai syarat memproses barang untuk penggunaan domestik mesti mengandungi maklumat:
  1. pada badan yang diberi kuasa dari Negara Anggota yang mengeluarkan dokumen itu;
  2. mengenai orang yang dokumen itu dikeluarkan;
  3. mengenai orang (orang) yang secara langsung akan menjalankan operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik;
  4. pada barang asing dan produk pemprosesannya (nama, kod sesuai dengan tatanama Komoditi aktiviti ekonomi asing, kuantiti dan kos). Perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan bea cukai dapat memberikan kemungkinan untuk menentukan kode barang asing dan produk pemrosesan mereka pada tingkat barang komoditas Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing, serta kemungkinan untuk tidak menunjukkan kos barang dan produk pemprosesannya;
  5. pada dokumen yang mengesahkan hak untuk memiliki, menggunakan dan (atau) melupuskan barang;
  6. hasil produk olahan dari segi kuantitatif dan (atau) peratusan;
  7. mengenai operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik dan kaedah pelaksanaannya;
  8. mengenai kaedah pengenalan barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk pemprosesan untuk penggunaan domestik dalam produk pemprosesannya;
  9. mengenai sisa dan sisa (nama, kod sesuai dengan tatanama Komoditi aktiviti ekonomi asing, kuantiti dan kos). Perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan bea cukai dapat memberikan kemungkinan untuk menunjukkan kode sampah dan residu pada tingkat barang komoditas Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing, serta kemungkinan untuk tidak menunjukkan nilai tersebut sisa dan sisa;
  10. tempoh untuk memproses barang untuk penggunaan domestik;
  11. mengenai kemungkinan penggunaan sisa komersial secara komersial;
  12. tentang otoritas pabean (otoritas pabean), yang seharusnya menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik dan penyelesaian prosedur pabean ini;
  13. mengenai kemustahilan untuk mengembalikan produk yang diproses ke keadaan asalnya dengan cara yang bermanfaat dari segi ekonomi.
 3. Tempoh untuk memproses barang untuk penggunaan domestik tidak boleh melebihi 1 tahun atau jangka masa yang lebih lama yang ditentukan oleh Suruhanjaya untuk kategori barang tertentu.
 4. Istilah untuk memproses barang untuk penggunaan domestik merangkumi:
  1. jangka masa proses pengeluaran memproses barang;
  2. masa yang diperlukan untuk meletakkan produk yang diproses di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan dalam negeri.
 5. Jangka waktu untuk memproses barang untuk keperluan domestik dihitung dari hari barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, dan dalam hal pernyataan pabean barang dalam beberapa kelompok - dari hari barang pertama ditempatkan di bawah prosedur kastam untuk pemprosesan untuk penggunaan domestik.
 6. Jangka waktu untuk memproses barang untuk penggunaan domestik dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perenggan 3 artikel ini.
 7. Perundangan Negara Anggota dapat menetapkan informasi tambahan yang akan ditunjukkan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik.
 8. Bentuk dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik, prosedur untuk mengisinya dan prosedur untuk mengeluarkan dokumen tersebut, membuat perubahan (penambahan) kepadanya, serta penarikan (pembatalan) dan (atau) pembaharuannya dibuat berdasarkan perundangan Negara Anggota. (lihat perintah Kementerian Kewangan Rusia No. 5n bertarikh 14.01.2020 Januari XNUMX)

Artikel 194. Tingkat output produk olahan

 1. Kadar output produk olahan dipahami sebagai jumlah dan (atau) peratusan produk olahan yang terbentuk sebagai hasil operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik sejumlah barang asing.
 2. Sekiranya operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik dilakukan sehubungan dengan barang, yang ciri-cirinya tetap praktis sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan, dan menyebabkan penerimaan produk olahan dengan kualiti tetap, badan-badan yang berwenang dari Negara-Negara Anggota dapat menetapkan norma standard untuk keluaran produk yang diproses.

Artikel 195. Limbah yang dihasilkan dari operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik dan kerugian produksi

 1. Limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pemprosesan untuk penggunaan domestik dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean yang diperuntukkan oleh Kod ini, kecuali untuk kasus-kasus ketika sampah tersebut sesuai dengan perundangan Negara-Negara Anggota diakui tidak sesuai untuk penggunaan komersial mereka selanjutnya atau sisa seperti itu sesuai dengan perundangan negara anggota dikenakan penguburan, peneutralan, penggunaan atau pemusnahan dengan cara lain.
 2. Limbah yang dihasilkan sebagai hasil pemprosesan untuk penggunaan domestik, ketika diletakkan di bawah prosedur pabean yang dipilih oleh perisytiharan, dianggap sebagai diimport ke wilayah pabean Union di negeri ini.
 3. Limbah yang ditentukan dalam perenggan 1 artikel ini, yang tidak dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean, memperoleh status barang Kesatuan dan dianggap tidak berada di bawah kendali pabean sejak tanggal pengakuan mereka sesuai dengan perundangan Negara Anggota sebagai tidak sesuai untuk penggunaan komersial lebih lanjut atau dari tarikh penyerahan dokumen kepada pihak berwajib, yang mengesahkan fakta pengebumian, peneutralan, penggunaan atau pemusnahan sisa yang dihasilkan dengan cara lain, atau fakta pemindahan mereka untuk operasi tersebut.
 4. Barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, hilang secara tidak wajar sebagai akibat dari proses pemrosesan untuk penggunaan domestik dan diakui oleh pihak pabean sebagai kerugian produksi, tidak dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean setelah selesainya prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik.

Artikel 196. Sisa barang asing yang dibentuk sebagai hasil operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik

Sisa barang asing yang dibentuk sebagai hasil operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik sesuai dengan norma untuk output produk olahan dikenakan penempatan di bawah prosedur pabean sesuai dengan Pasal 197 Kod ini.

Pasal 197. Penyelesaian, penangguhan dan penghentian prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik

 1. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dari prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, pengaruh prosedur pabean ini diselesaikan dengan penempatan barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik (produk olahan, sampah , dengan pengecualian limbah yang ditentukan dalam paragraf 3 dari Pasal 195 Kod ini, dan (atau) keseimbangan), dan (atau) barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik dan tidak dikenakan operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik, di bawah prosedur kastam pembebasan untuk penggunaan domestik. Pada masa yang sama, sehubungan dengan produk yang diproses, duti khusus, anti-lambakan, duti tidak dibayar dan pengesahan pematuhan terhadap langkah-langkah untuk melindungi pasar dalaman dalam bentuk selain dari tugas khusus, anti-lambakan, penanggulangan dan (atau) tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan Artikel 50 Perjanjian Kesatuan tidak diperlukan.
 2. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dari prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, pengaruh prosedur pabean ini dapat diselesaikan:
  1. penempatan barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk pemrosesan untuk penggunaan domestik dan tidak dikenakan operasi pemrosesan untuk penggunaan domestik, sampah, kecuali limbah yang ditentukan dalam paragraf 3 Pasal 195 Kod ini, dan (atau) residu yang dihasilkan dari pemrosesan operasi untuk penggunaan domestik, di bawah prosedur pabean yang berbeda yang berlaku untuk barang asing, dengan syarat yang diperuntukkan oleh Kod ini, kecuali prosedur pabean untuk transit pabean;
  2. pengakuan oleh pihak kepabeanan sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean tentang fakta kehancuran dan (atau) kerugian yang tidak dapat dipulihkan akibat kemalangan atau force majeure atau fakta kerugian yang tidak dapat ditarik balik sebagai akibat dari kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan barang yang diterima (dihasilkan) sebagai hasil operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik (produk yang diproses, sisa dan (atau) residu), dan (atau) barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik dan tidak dikenakan operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik;
  3. pengakuan, sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota, sampah yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pemprosesan untuk penggunaan domestik, tidak sesuai untuk penggunaan komersial mereka selanjutnya atau penyerahan kepada dokumen pabean yang mengesahkan fakta penguburan, peneutralan, pembuangan atau pemusnahan sisa yang dihasilkan dengan cara lain, atau fakta pemindahan mereka untuk menjalankan operasi tersebut;
  4. pengakuan oleh pihak kastam sebahagian barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik sebagai kerugian pengeluaran;
  5. terjadinya keadaan yang ditentukan oleh Komisi dan (atau) perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean, sebelum barang tersebut berada di bawah kendali pabean.
 3. Sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dari prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, efek dari prosedur pabean ini dapat ditangguhkan dalam hal menempatkan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, dan (atau) produk pemprosesan mereka di bawah prosedur pabean gudang pabean.
 4. Setelah berakhirnya jangka waktu yang sah dari prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, pengaruh prosedur pabean ini dihentikan.

Pasal 198. Munculnya dan penghentian kewajiban membayar bea masuk impor, pajak, khusus, anti-lambakan, bea masuk dalam kaitannya dengan barang yang ditempatkan (ditempatkan) di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik, batas waktu pembayaran dan pengiraan

 1. Kewajiban untuk membayar bea masuk, pajak, duti khusus, anti-lambakan, denda yang berkaitan dengan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik timbul dari perisytiharan sejak saat otoritas pabean mendaftarkan pernyataan untuk barang, dan di berkaitan dengan barang yang diisytiharkan untuk dibebaskan sebelum mengajukan pernyataan untuk barang, dari orang yang mengemukakan permohonan untuk pelepasan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang - dari saat pihak pabean mendaftarkan aplikasi untuk pelepasan barang ke pengajuan pengisytiharan untuk barang.
 2. Kewajiban pernyataan untuk membayar bea masuk impor sehubungan dengan barang yang ditempatkan (diletakkan) di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik diakhiri oleh pernyataan setelah terjadi keadaan berikut:
  1. penyelesaian prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik sesuai dengan paragraf 1 dan subperenggan 1, 3 - 5 dari paragraf 2 dari Pasal 197 Kode Etik ini, termasuk setelah terjadinya keadaan yang ditentukan dalam subperenggan 1 dan 2 dari paragraf 6 ini artikel;
  2. penempatan barang yang mana prosedur pabean untuk pemrosesan untuk penggunaan domestik telah dihentikan, dan (atau) barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari proses pemrosesan untuk penggunaan domestik sebagai bagian dari penerapan prosedur pabean tersebut, yang telah telah dihentikan, untuk penyimpanan sementara sesuai dengan paragraf 6 dari Pasal 129 Kod ini;
  3. penempatan barang yang mana prosedur pabean untuk pemrosesan untuk penggunaan domestik telah dihentikan, dan (atau) barang yang diterima (dibentuk) sebagai hasil dari proses pemrosesan untuk penggunaan domestik sebagai bagian dari penerapan prosedur pabean tersebut, yang telah telah dihentikan, berdasarkan prosedur pabean sesuai dengan paragraf 7 dari Pasal 129 Kode Etik ini;
  4. pemenuhan kewajiban membayar bea masuk impor dan (atau) pungutannya dalam jumlah yang dihitung dan harus dibayar sesuai dengan perenggan 7 artikel ini;
  5. pengakuan oleh otoritas pabean sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean tentang fakta pemusnahan dan (atau) kehilangan barang asing yang tidak dapat ditarik balik yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, dan (atau) barang yang diterima ( terbentuk) sebagai hasil operasi pemprosesan untuk penggunaan domestik, disebabkan oleh kemalangan atau force majeure atau fakta kehilangan barang-barang ini yang tidak dapat dipulihkan sebagai akibat kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, kecuali untuk kes-kes ketika sebelum kehancuran tersebut atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan sesuai dengan Kod ini sehubungan dengan barang-barang ini, batas waktu pembayaran bea masuk telah tiba;
  6. penolakan untuk melepaskan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk impor yang timbul ketika mendaftarkan pernyataan untuk barang atau permohonan untuk melepaskan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang;
  7. pencabutan pernyataan untuk barang sesuai dengan Pasal 113 Kode ini dan (atau) pembatalan pelepasan barang sesuai dengan paragraf 4 Pasal 118 Kode ini - sehubungan dengan kewajiban membayar bea masuk yang timbul saat mendaftar perisytiharan untuk barang;
  8. penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) negara anggota sesuai dengan perundangan negara anggota tersebut;
  9. penahanan oleh pihak bea cukai barang sesuai dengan Bab 51 Kod ini;
  10. penempatan untuk penyimpanan sementara atau penempatan di bawah salah satu prosedur pabean barang yang disita atau ditangkap selama verifikasi laporan kejahatan, selama proses dalam kes pidana atau kes pelanggaran pentadbiran (melakukan proses administrasi) dan yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk mengembalikannya sekiranya barang-barang tersebut tidak dilepaskan sebelumnya.
 3. Kewajipan untuk membayar pajak, tugas khusus, anti-lambakan, pembatalan terhadap barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik, kecuali jika ditentukan lain oleh perenggan 4 artikel ini, berakhir untuk pemberitahuan setelah terjadinya keadaan berikut :
  1. pemenuhan kewajiban membayar pajak, tugas khusus, anti-lambakan, tugas balasan dan (atau) pungutannya dalam jumlah yang dikira dan dibayar sesuai dengan perenggan 13 artikel ini;
  2. pengakuan oleh otoritas pabean sesuai dengan perundangan Negara-negara Anggota mengenai peraturan pabean tentang fakta pemusnahan dan (atau) kehilangan barang asing yang tidak dapat ditarik balik yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, karena kecelakaan atau force majeure , atau fakta kehilangan barang-barang ini yang tidak dapat ditarik balik sebagai akibat dari kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, dengan pengecualian kes-kes ketika, sebelum kehancuran tersebut atau kerugian yang tidak dapat dipulihkan sesuai dengan Kod ini, berkenaan dengan barang-barang ini, tarikh akhir pembayaran cukai, tugas khas, anti-lambakan, balasan telah tiba;
  3. penolakan untuk melepaskan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik - sehubungan dengan kewajiban membayar pajak, tugas khusus, anti-lambakan, balasan yang timbul ketika mendaftar pernyataan barang atau aplikasi untuk pelepasan barang sebelum mengemukakan perisytiharan untuk barang;
  4. pencabutan pernyataan untuk barang sesuai dengan Pasal 113 Kode Etik ini dan (atau) pembatalan pelepasan barang sesuai dengan paragraf 4 Pasal 118 Kode ini - sehubungan dengan kewajiban membayar pajak, khusus, anti-dumping , tugas penangguhan yang timbul ketika mendaftarkan perisytiharan untuk barang;
  5. penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) negara anggota sesuai dengan perundangan negara anggota tersebut;
  6. penahanan oleh pihak bea cukai barang sesuai dengan Bab 51 Kod ini;
  7. penempatan untuk penyimpanan sementara atau penempatan di bawah salah satu prosedur pabean barang yang disita atau ditangkap selama verifikasi laporan kejahatan, selama proses dalam kes pidana atau kes pelanggaran pentadbiran (melakukan proses administrasi) dan yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk mengembalikannya sekiranya barang-barang tersebut tidak dilepaskan sebelumnya.
 4. Berkenaan dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, pelepasannya dilakukan sebelum penyampaian pernyataan untuk barang, kewajiban membayar pajak, kewajiban khusus, anti-lambakan, penangguhan diakhiri oleh perisytiharan pada berlakunya keadaan berikut:
  1. pemenuhan kewajiban membayar pajak, tugas khusus, anti-dumping, countervailing, serta pengiriman oleh dokumen pabean oleh otoritas pabean atau penambahan tanda yang sesuai oleh otoritas pabean yang ditentukan dalam paragraf 17 dari Pasal 120 ini Kod;
  2. penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) negara anggota sesuai dengan perundangan negara anggota tersebut.
 5. Kewajiban membayar bea masuk untuk barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik tunduk pada pemenuhan setelah terjadi keadaan yang ditentukan dalam paragraf 6 artikel ini.
 6. Sekiranya terdapat keadaan berikut, tenggat waktu pembayaran bea masuk dipertimbangkan:
  1. dalam hal pemindahan barang asing sebelum selesainya prosedur pabean untuk pemrosesan untuk penggunaan domestik kepada seseorang (orang) yang tidak dinyatakan dalam dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk keperluan domestik - hari pemindahan barang, dan jika hari ini tidak ditetapkan, - hari meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk pemprosesan domestik;
  2. dalam hal kehilangan barang yang diterima (dibentuk) sebagai akibat dari proses pemrosesan untuk penggunaan domestik, dan (atau) barang asing yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik, sebelum selesainya prosedur pabean untuk pemrosesan untuk penggunaan domestik, dengan pengecualian kemusnahan dan (atau) kerugian yang tidak dapat diperbaiki kerana kemalangan atau force majeure atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki akibat kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, - hari kehilangan barang, dan jika hari ini tidak ditetapkan, - hari meletakkan barang di bawah prosedur pemprosesan pabean untuk penggunaan domestik;
  3. jika prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik tidak diselesaikan sesuai dengan Pasal 197 Kod ini - hari berakhirnya prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik, yang ditetapkan oleh otoritas pabean.
 7. Setelah terjadinya keadaan yang ditentukan dalam paragraf 6 artikel ini, bea masuk impor dikenakan pembayaran seolah-olah barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk konsumsi dalam negeri tanpa penerapan tarif pilihan dan faedah untuk pembayaran duti import ...
  Untuk menghitung bea masuk, dikenakan bea masuk bea masuk yang berlaku pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean pernyataan untuk barang yang diajukan untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, dan untuk barang yang dikeluarkan sebelum pengisytiharan barang diajukan - pada hari pendaftaran oleh otoritas pabean permohonan untuk melepaskan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang.
 8. Bunga dibayarkan pada jumlah bea masuk yang dibayarkan (dikumpulkan) sesuai dengan paragraf 7 artikel ini, seolah-olah penundaan pembayaran mereka diberikan sehubungan dengan jumlah tersebut sejak hari barang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk penggunaan domestik sehingga hari tamatnya tarikh pembayaran. Bunga yang ditentukan dihitung dan dibayar sesuai dengan Artikel 60 Kode Etik ini.
  Jika tindakan prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik sesuai dengan paragraf 3 Pasal 197 Kode Etik ini ditangguhkan, bunga yang diperuntukkan oleh perenggan ini untuk jangka waktu penangguhan prosedur pabean tidak akan dibebankan atau dibayar.
 9. Dalam hal penyelesaian prosedur pabean untuk pemrosesan untuk konsumsi domestik, atau penempatan untuk penyimpanan sementara sesuai dengan paragraf 6 Pasal 129 Kode Etik ini barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik, dan (atau) barang yang diterima ( dibentuk) sebagai akibat dari operasi pemrosesan untuk keperluan domestik, atau menempatkan barang-barang tersebut sesuai dengan paragraf 7 dari Pasal 129 Kode ini di bawah prosedur pabean yang ditentukan oleh Kode ini, atau penahanan barang-barang tersebut oleh otoritas pabean sesuai dengan Bab 51 Kod ini setelah pemenuhan kewajiban membayar bea masuk impor dan (atau) pungutan mereka (keseluruhan atau sebagian) jumlah bea masuk impor yang dibayarkan dan (atau) yang dikumpulkan sesuai dengan artikel ini akan dikenakan pengembalian dana (mengimbangi) sesuai dengan Bab 10 Kod ini.
 10. Berkenaan dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik, kecuali barang yang diisytiharkan untuk dibebaskan sebelum mengajukan pernyataan untuk barang, kewajiban membayar pajak, kewajiban khusus, anti-lambakan, penangguhan dikenakan pelaksanaan (cukai, duti khusus, anti-dumping, countervailing) sebelum pelepasan barang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses untuk keperluan domestik.
 11. Berkenaan dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik, pelepasan yang dilakukan sebelum penyerahan pernyataan untuk barang dan yang berkenaan dengan pernyataan untuk barang itu diserahkan selambat-lambatnya periode yang ditentukan dalam paragraf 16 Pasal 120 Kode Etik ini, dan sehubungan dengan barang, yang diisytiharkan yang merupakan pengusaha ekonomi yang berwenang - selambat-lambatnya periode yang ditentukan dalam paragraf 4 dari Pasal 441 Kode ini, kewajiban membayar pajak, khusus, anti-lambakan, berlaku duti dikenakan pelaksanaan (cukai, khusus, anti-lambakan, tugas balasan dibayar) sebelum mengajukan pernyataan untuk barang.
 12. Berkenaan dengan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk pemrosesan untuk keperluan domestik, pelepasan yang dilakukan sebelum penyerahan pernyataan untuk barang dan yang berkenaan dengan pernyataan untuk barang tidak diserahkan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perenggan 16 dari Artikel 120 Kod ini, dan sehubungan dengan barang, perisytiharan di mana operator ekonomi yang berwenang bertindak - sampai berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf 4 dari Pasal 441 dari Kod ini, batas waktu pembayaran pajak, khusus, tugas anti-dumping, countervailing adalah hari terakhir dari jangka waktu yang ditentukan dalam paragraf 16 dari Pasal 120 Kod ini, dan berkaitan dengan barang, yang diisytiharkan yang bertindak oleh pengendali ekonomi yang sah - hari terakhir dari jangka waktu yang ditentukan dalam perenggan 4 Perkara 441 Kanun ini.
 13. Sehubungan dengan barang-barang yang ditentukan dalam klausa 10 dan 11 artikel ini, pajak, tugas khusus, anti-lambakan, tugas balasan harus dibayar dalam jumlah yang dihitung sesuai dengan Kod ini dalam pernyataan untuk barang, dengan mempertimbangkan spesifik yang diperuntukkan dalam Bab 12 Kod ini.
 14. Sehubungan dengan barang-barang yang ditentukan dalam paragraf 12 artikel ini, dasar untuk menghitung pajak yang harus dibayar, khusus, tugas anti-lambakan, countervail ditentukan berdasarkan informasi yang ditentukan dalam aplikasi pelepasan barang dan dokumen yang diserahkan bersama-sama dengan pernyataan sedemikian.
  Sekiranya kod barang sesuai dengan Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing ditentukan pada tahap pengelompokan dengan jumlah aksara kurang dari 10:
  • untuk mengira cukai, kadar cukai yang paling tinggi dikenakan, yang paling tinggi dari kadar cukai eksais (cukai eksais atau duti eksais) yang sesuai dengan barang yang termasuk dalam kumpulan tersebut, yang mana yang paling tinggi dari kadarnya duti kastam ditubuhkan;
  • untuk pengiraan duti khas, anti-dumping, countervailing, tertinggi dari duti khas, anti-lambakan, duti timbal balik yang sesuai dengan barang-barang yang termasuk dalam pengelompokan tersebut, dengan mempertimbangkan perenggan lima klausa ini, diterapkan.

Duti khas, anti-lambakan, balas denda dikira berdasarkan asal barang, disahkan sesuai dengan Bab 4 Kod ini, dan (atau) maklumat lain yang diperlukan untuk menentukan tugas yang ditentukan. Sekiranya asal barang dan (atau) maklumat lain yang diperlukan untuk menentukan tugas yang ditentukan tidak disahkan, duti khas, anti-lambakan, duti dikira berdasarkan kadar duti khas, anti-lambakan, dan timbal balik tertinggi yang ditetapkan untuk barang kod yang sama dari Nomenklatur Komoditi Kegiatan Ekonomi Asing jika klasifikasi barang dilakukan pada tingkat 10 karakter, atau barang yang termasuk dalam pengelompokan, jika kod barang sesuai dengan Tatanama Komoditi untuk Kegiatan Ekonomi Asing adalah ditentukan pada tahap pengelompokan dengan bilangan watak kurang dari 10.
Jika, sehubungan dengan barang-barang yang ditentukan dalam paragraf 12 artikel ini, suatu pernyataan untuk barang, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas balasan kemudian diajukan dalam jumlah yang dihitung sesuai dengan Kod ini dalam pernyataan untuk barang, berdasarkan maklumat yang dinyatakan dalam pernyataan untuk barang. Pengembalian dana (pengimbangan) dari jumlah pajak yang terlalu banyak dibayar dan (atau) yang terkumpul secara berlebihan, duti khas, anti-lambakan, dan tugas balasan harus dilakukan sesuai dengan Bab 10 dan Pasal 76 Kod ini.

Pasal 199. Spesifikasi menghitung dan membayar bea masuk impor, pajak, duti khusus, anti-lambakan, balasan sehubungan dengan produk olahan ketika mereka diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk keperluan domestik

 1. Ketika produk pemrosesan diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan domestik, bea masuk impor dihitung sehubungan dengan produk olahan dan dibayar sesuai dengan Artikel 136 Kode ini.
 2. Ketika memproses produk ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan domestik, perisytiharan tidak berkewajiban untuk membayar pajak, tugas khusus, anti-lambakan, dan pembayaran balik.

Pasal 200. Keistimewaan pembayaran pajak, tugas khusus, anti-dumping, countervailing terhadap barang asing yang belum menjalani operasi pengolahan, residu dan limbah yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pemrosesan untuk penggunaan domestik, ketika mereka ditempatkan di bawah bea cukai prosedur pelepasan untuk penggunaan domestik

Apabila barang asing yang belum menjalani operasi pemrosesan, serta residu dan sisa yang dihasilkan sebagai hasil dari proses pemprosesan untuk penggunaan domestik, diletakkan di bawah prosedur pabean untuk dibebaskan untuk penggunaan domestik, pengisytiharan tidak memiliki kewajiban membayar pajak, tugas khas, anti-lambakan, penangguhan ...