Menu

Senarai kod klasifikasi belanjawan yang disyorkan untuk digunakan oleh peserta dalam aktiviti ekonomi asing apabila membayar cukai dan pembayaran lain kepada belanjawan persekutuan

Nama pembayaran Kod klasifikasi pendapatan persekutuan yang disyorkan
1 Cukai Nilai Ditambah pada Barang yang Diimport ke Persekutuan Rusia 153 1 10 09000 01 0000 110
2 Cukai eksais ke atas barangan yang diimport ke wilayah Persekutuan Rusia 153 1 10 09000 01 0000 110
3 Duti kastam eksport minyak mentah 153 1 10 09000 01 0000 110
4 Mengeksport duti kastam ke atas gas asli 153 1 10 09000 01 0000 110
5 Duti kastam eksport ke atas produk minyak 153 1 10 09000 01 0000 110
6 Duti kastam eksport lain 153 1 10 09000 01 0000 110
7 Yuran kastam 153 1 10 09000 01 0000 110
8 Duti kastam cukaiyang dibayar oleh individu pada kadar seragam duti kastam, cukai atau dalam bentuk pembayaran kastam agregat 153 1 10 09000 01 0000 110
9 Bayaran pendahuluan untuk kastam masa depan dan pembayaran lain 153 1 10 09000 01 0000 110
10 Cagaran tunai untuk menjamin pembayaran pembayaran kastam dan lain-lain 153 1 10 09000 01 0000 110
11 Duti import (tugas lain, cukai dan caj yang mempunyai kesan setara) yang dibayar mengikut Lampiran No. 5 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 tahun (amaun pembayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dengan dibatalkan) 153 1 10 11010 01 1000 110
12 Duti import (tugas lain, cukai dan caj yang mempunyai kesan setara) yang dibayar mengikut Lampiran No. 5 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada Mei 2014 (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) 153 1 10 11010 01 2000 110
13 Duti khas, anti lambakan dan balas balas yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 tahun (jumlah pembayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dibatalkan) 153 1 10 11160 01 1000 110
14 Duti khas, anti lambakan dan balas timbangan yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) 153 1 10 11160 01 2000 110
15 Duti lalai awal, antidumping awal dan duti timbal balas awal yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 ke Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia pada Mei 29 pada 2014 tahun ini (jumlah bayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dibatalkan) 153 1 10 11230 01 1000 110
16 Duti awal yang khusus, anti dumping awal dan duti timbal balas yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia Mei 29 pada 2014 tahun ini (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) 153 1 10 11230 01 2000 110
17 Yuran penggunaan (jumlah yang dibayar untuk beroda kenderaan (chassis) dan treler untuk mereka diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan beroda (chassis) dan treler untuk mereka diimport dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 1000 120
18 Yuran penggunaan (penalti untuk pembayaran lewat yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (chassis) dan treler yang diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan beroda (chassis) dan treler yang diimport dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 1010 120
19 Yuran penggunaan (jumlah yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (casis) dan treler bagi mereka yang diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 3000 120
20 Yuran penggunaan (penalti untuk pembayaran lewat jumlah yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (chassis) dan treler untuk mereka diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 3010 120
21 Yuran penggunaan (amaun yuran yang dibayar untuk kenderaan dan treler yang dipandu sendiri yang diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan dan treler yang dimajukan sendiri yang diimport dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 5000 120
22 Yuran penggunaan (amaun yuran yang dibayar untuk kenderaan dan treler yang didorong sendiri untuk mereka, yang diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) 153 1 12 08000 01 7000 120
23 Negeri bertugas untuk membuat keputusan awal mengenai klasifikasi barang mengikut tatanan Komoditi tunggal aktiviti ekonomi asing Kesatuan Kastam 153 1 08 07410 01 1000 110
24 Tugas negeri untuk mengeluarkan setem eksais dengan kod bar dua dimensi yang mengandungi pengenal sistem maklumat automatik negara bersatu untuk merekod jumlah pengeluaran dan perolehan etil alkohol, alkohol dan produk yang mengandungi alkohol untuk menandakan produk alkohol 153 1 08 07500 01 1000 110
25 Pendapatan lain dari pampasan perbelanjaan belanjawan persekutuan (badan-badan kerajaan persekutuan, Bank of Russia, badan-badan kerajaan negeri yang lebih banyak belanjawan dana Persekutuan Rusia) 153 1 13 02991 01 6000 130
26 Dana dari pelupusan dan penjualan harta rampasan dan lain-lain berubah menjadi pendapatan Persekutuan Rusia (dari segi penjualan rizab bahan untuk harta yang dinyatakan) (dana lain dari pelupusan dan penjualan harta rampasan dan lain-lain berubah menjadi pendapatan Persekutuan Rusia) 153 1 14 03012 01 0400 440
27 Dana yang dibayar oleh pengimport kepada pihak berkuasa kastam untuk pengeluaran setem eksais 153 1 15 06000 01 6000 140
28 Penalti (denda) untuk pelanggaran tindakan yang membentuk undang-undang Kesatuan Ekonomi Eurasia, undang-undang Persekutuan Rusia mengenai kastam (dikecualikan dari 1 Januari 2020) 153 1 16 04000 01 6000 140
29 Penalti (denda) untuk melanggar undang-undang mata wang Persekutuan Rusia dan tindakan badan pengawalseliaan mata wang, serta perundangan Persekutuan Rusia dalam bidang kawalan eksport (dikecualikan dari 1 Januari 2020) 153 1 16 05000 01 6000 140
30 Penalti (denda) kerana melanggar undang-undang Persekutuan Rusia atas dasar sistem perlembagaan Persekutuan Rusia, atas kuasa negara Persekutuan Rusia, mengenai perkhidmatan awam Persekutuan Rusia, mengenai pilihan raya dan referendum Persekutuan Rusia, kepada Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia di Persekutuan Rusia (dikecualikan dari 1 Januari 2020 tahun) 153 1 16 07000 01 6000 140
31 Penalti (denda) dan jumlah lain boleh diperolehi dari orang yang bersalah melakukan jenayah, dan sebagai gantirugi untuk kerosakan harta, dikreditkan kepada belanjawan persekutuan 153 1 16 21010 01 6000 140
32 Lain-lain pendapatan daripada penalti kewangan (denda) dan amaun lain untuk ganti rugi dikreditkan kepada belanjawan persekutuan 153 1 16 90010 01 6000 140
1 ke 20 (33)

Komen (0)

Kedudukan 0 dari 5 berdasarkan undian 0
Tiada penyertaan

Tuliskan sesuatu yang bermanfaat atau sekadar nilai

  1. Tetamu
Sila nilaikan bahan:
Lampiran (0 / 3)
Kongsi lokasi anda
Masukkan teks daripada gambar. Tidak boleh keluar?
Pada siang hari, para pegawai pos pabean Kastam Daerah Kaliningrad mengeluarkan 383 kenderaan.
18:42 03-12-2021 Lebih terperinci ...
Sumber Interfax menjelaskan perkara ini dengan fakta bahawa pengeksport tidak boleh mendapatkan lesen daripada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
17:33 03-12-2021 Lebih terperinci ...
Pada 2 Disember, kerajaan meluluskan rancangan kewangan dan program pelaburan Keretapi Rusia untuk 2022–2024, memenuhi hampir semua permintaan tarif monopoli.
16:25 03-12-2021 Lebih terperinci ...
Pada 2-4 Disember tahun ini, pusat pemeriksaan kereta Turiy Rog di Wilayah Primorsky tidak akan berfungsi kerana kerosakan di pusat pemeriksaan bersebelahan.
22:22 02-12-2021 Lebih terperinci ...