МЕНЮ

Pengelaskan jenis dokumen semasa menyatakan maklumat di ruangan 44

Dokumen yang mengesahkan maklumat yang dinyatakan di DT, pernyataan harus memiliki DT pada saat pengajuan, kecuali kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 8 Pasal 104 TC EAEU atau ditentukan oleh Artikel 114 - 117 Kanun Buruh EAEU, dokumen semacam itu mungkin tidak tersedia pada saat mengajukan pernyataan pabean.

Maklumat tentang setiap dokumen mesti ditunjukkan pada baris baharu dengan kodnya mengikut pengelas jenis dokumen dan maklumat. 

Cari:
Jangkakan pemuatan dan pemformatan data
Kod Nama dokumen, maklumat, langkah-langkah perlindungan pasaran dalaman
01011 Lesen pada eksport dan / atau import barang
01017 Izin untuk mengeksport dan (atau) mengimport barang yang telah diperkenalkan perizinan automatik (pengawasan)
01021 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk import dan (atau) eksport senjata awam dan perkhidmatan, bahagian (komponen) utamanya dan kartrij untuknya
01031 Permit (sijil, pengesahan) yang diperuntukkan oleh Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna Liar dan Flora Terancam, bertarikh 3 Mac 1973
01041 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk mengimport alat elektronik radio dan peranti frekuensi tinggi untuk kegunaan orang awam, termasuk bawaan atau termasuk dalam barang lain
01061 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk import produk perlindungan tumbuhan (racun perosak)
01065 Kesimpulan (dokumen izin) untuk mengimport produk perlindungan tumbuhan dan bahan pencemar organik berterusan untuk digunakan dalam kajian skala makmal, dan juga sebagai standard rujukan
01071 Kesimpulan badan yang diberi kuasa dari negara-negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia mengenai pengimportan (eksport) bahan toksik yang bukan pendahuluan ubat narkotik dan bahan psikotropik dan merupakan sampel standard, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01072 Kesimpulan badan yang diberi kuasa dari negara-negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia pada transit bahan beracun yang bukan pendahulu ubat narkotik dan bahan psikotropik melalui wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01081 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk import ubat
01091 Kesimpulan (membenarkan dokumen) untuk kaedah import dan (atau) ekskripsi (kriptografi)
01095 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk import dan (atau) eksport kaedah teknikal khas yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat secara rahsia
01101 Kesimpulan (izin dokumen) untuk eksport harta budaya, dokumen dana arkib negara dan dokumen asal arsip
01111 Kesimpulan (izin) untuk eksport bahan pengumpulan mineralogi, paleontologi, tulang haiwan fosil
01121 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk eksport haiwan hidup liar, tumbuhan liar individu dan bahan mentah ubat liar
01125 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk eksport spesies langka dan terancam punah dari haiwan hidup liar dan tumbuhan liar yang termasuk dalam buku merah negeri-negeri, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia
01131 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk import dan (atau) eksport organ dan tisu manusia, darah dan komponennya, sampel bahan biologi manusia
01133 Kebenaran untuk eksport semula Produk
01143 Tindakan kawalan negara terhadap import dan (atau) eksport :, batu permata, logam mulia dan bahan mentah yang mengandungi logam berharga
01151 Lesen, daftar (lampiran) kepada lesen untuk mengimport (eksport) barang yang tertakluk kepada kawalan eksport, yang dikeluarkan oleh badan negara yang diberi kuasa, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01152 Izin untuk transit barang yang tertakluk kepada kawalan eksport, dikeluarkan oleh badan negara yang berwenang, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang kontrol ekspor, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01153 Izin (pengesahan) untuk impor (eksport) barang yang terkena kendali eksport, dikeluarkan oleh badan negara bagian yang berwenang, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang kontrol ekspor, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01154 Kesimpulan (pengenalpastian) yang dikeluarkan sesuai dengan perundangan di bidang pengendalian eksport negara-negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, mengenai barang-barang yang tidak dimiliki oleh barang-barang yang termasuk dalam daftar gabungan barang dan teknologi terkawal, kedudukan seperti yang diubah dengan Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01161 Lesen, senarai (lampiran) kepada lesen untuk mengimport (mengeksport) produk ketenteraan yang dikeluarkan oleh badan negara yang diberi kuasa, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No 52 bertarikh 12.05.2015/XNUMX/XNUMX
01162 Kebenaran untuk transit produk ketenteraan yang dikeluarkan oleh badan negara yang diberi kuasa, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01163 Kesimpulan (pengenalpastian) badan pemerintah negeri yang sah, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia mengenai barang yang tidak dimiliki oleh produk ketenteraan, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015 / XNUMX/XNUMX
01171 Pas ketenteraan
01181 Senarai produk yang diimport (dieksport) dalam rangka Perjanjian Antara Kerajaan mengenai industri dan saintifik, kerjasama teknikal perusahaan industri pertahanan
01191 !!! Dikecualikan dari 29 Ogos 2021 kerana berlakunya Keputusan Lembaga ECE bertarikh 27.07.2021 Julai 90 No. 20 "Mengenai Pindaan Keputusan Komisi Kesatuan Kastam bertarikh 2010 September 378 No. Kesatuan), atau perakuan pematuhan atau pengisytiharan pematuhandikeluarkan dalam bentuk bersatu untuk produk (barang) yang termasuk dalam satu senarai produk yang tertakluk kepada pengesahan pematuhan wajib dengan penerbitan sijil pematuhan dan pernyataan pematuhan dalam bentuk yang disatukan, atau dokumen mengenai penilaian kesesuaian produk (barang) diperuntukkan oleh perundangan negara, anggota kesatuan ekonomi Eurasia di wilayah yang produknya (produk) diletakkan di bawah prosedur kastam
01194 Sijil dari badan yang diberi kuasa yang mengesahkan bahawa produk itu milik ubat-ubatan, barang-barang untuk tujuan perubatan dan veterinar, tertakluk kepada penempatannya di gudang farmasi penerima yang menerima, menyimpan, dan setelah melewati prosedur pengesahan pematuhan, mengeluarkan dan menjual ubat-ubatan, barang untuk tujuan perubatan dan veterinar, jaminan pemohon atas tanggungjawabnya (untuk Republik Kirgiz)
01201 Perakuan veterinar
01202 Izin untuk mengimport barang terkawal, berdasarkan keadaan epizootik negara, pengeksport, dikeluarkan oleh seorang pejabat badan berwenang negara itu, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang perubatan veterinar, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014 Disember 52 dan Keputusan Lembaga Suruhanjaya Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 12.05.2015 bertarikh XNUMX/XNUMX/XNUMX
01203 Izin untuk eksport barang terkawal, dikeluarkan oleh seorang pejabat badan berwenang negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang perubatan veterinar, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014 Disember 52 dan Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 12.05.2015 bertarikh XNUMX Mei XNUMX ...
01204 Izin untuk transit barang terkawal, berdasarkan keadaan epizootik negara, pengeksport, dikeluarkan oleh seorang pejabat badan berwenang negara itu, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang perubatan veterinar, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014/52/12.05.2015 dan Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. XNUMX bertarikh XNUMX/XNUMX/XNUMX
01205 Kesimpulan kebersihan, epidemiologi badan negara yang dibenarkan, anggota Kesatuan Kastam (untuk Republik Kazakhstan dan Persekutuan Rusia) *
01206 Perakuan Pendaftaran Negaradikeluarkan oleh badan berwenang negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang kesejahteraan dan kesihatan epidemiologi penduduk
01207 Sijil Fitosanitasi
01209 Izin untuk mengimport objek karantina (perosak karantina) untuk tujuan ilmiah, penyelidikan, yang dikeluarkan oleh badan pemerintah negeri yang sah, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia
01210 Dokumen yang Mengesahkan Pematuhan dengan Larangan dan Sekatan (Langkah Sementara) Diperkenalkan Secara Sepihak di Republik Armenia
01211 Dokumen yang mengesahkan kepatuhan terhadap larangan dan sekatan (tindakan sementara) yang diperkenalkan di Republik Belarus secara sepihak
01221 Dokumen yang mengesahkan pematuhan larangan dan sekatan (langkah sementara) yang diperkenalkan di Republik Kazakhstan secara sepihak
01225 Dokumen yang mengesahkan kepatuhan terhadap larangan dan sekatan (tindakan sementara) yang diperkenalkan di Republik Kirgiz secara sepihak
01231 Dokumen yang mengesahkan pematuhan larangan dan sekatan (langkah sementara) yang diperkenalkan di Persekutuan Rusia secara sepihak
01241 Sijil (Butiran Sijil) Skim Pensijilan Berlian Kasar Antarabangsa (Sijil Proses Kimberley)
01242 Dokumen yang mengesahkan maklumat mengenai pengeluar barang dengan tujuan memantau penggunaan tindakan perlindungan, anti-lambakan dan penolakan khas
01243 Sijil eksport untuk produk pertanian
01251 Lesen untuk aktiviti berkaitan dengan kategori barang tertentu (untuk Persekutuan Rusia)
01261 Dokumen (resit) untuk mendapatkan cap eksais (pendaftaran, tanda kawalan, tanda) (untuk Persekutuan Rusia)
01271 Dokumen yang sesuai dengan barang kena cukai yang boleh ditandakan dengan cap cukai (perakaunan, tanda kawalan, tanda) tidak ditandakan (untuk Persekutuan Rusia)
01281 Pengesahan memperbaiki produk dalam sistem maklumat automatik negara bersatu untuk merekodkan jumlah pengeluaran dan perolehan etil alkohol, alkohol dan produk yang mengandungi alkohol (untuk Persekutuan Rusia)
01291 Kebenaran dikeluarkan oleh badan pemerintah negeri yang sah, anggota Kesatuan Kastam dalam kaitannya dengan bahan letupan industri, sumber radiasi pengion (untuk Republik Belarus)
01301 Kebenaran yang dikeluarkan oleh badan pemerintah negeri yang sah, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia berhubung dengan organisma rekayasa genetik patogenik dan patogen bersyarat (untuk Republik Belarus), kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
01311 Kesimpulan (dokumen kebenaran) untuk eksport bahan mentah mineral
01321 Kesimpulan (izin) untuk import dan (atau) eksport sisa berbahaya
01332 Izin pihak berkuasa negara yang berwenang, pengeksport untuk mengeksport konsinyasi tertentu ubat narkotik, bahan psikotropik dan pendahulunya, atau pemberitahuan rasmi pihak berkuasa ini bahawa izin tersebut tidak diperlukan
01341 Kesimpulan (izin) untuk mengimport dan (atau) mengeksport bahan yang merosakkan ozon dan produk yang mengandungi bahan yang menghilangkan ozon
01351 Pengesahan (keputusan) badan yang sah (organisasi) negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk eksport peralatan pelindung diri, pelindung dan pembasmi kuman, produk perubatan
01401 Sijil pematuhan dengan kehendak peraturan teknikal Kesatuan Ekonomi Eurasia (Kesatuan Kastam)
01402 Pengisytiharan Kesesuaian dengan Keperluan Peraturan Teknikal Kesatuan Ekonomi Eurasia (Kesatuan Kastam)
01403 Sijil pematuhan yang disusun dalam bentuk bersatu untuk produk (barang) yang termasuk dalam Daftar Produk Bersatu yang tertakluk kepada pengesahan pematuhan wajib dengan pengeluaran perakuan pematuhan dan pernyataan pematuhan dalam bentuk bersatu
01404 Perisytiharan pematuhan dibuat dalam bentuk bersatu untuk produk (barang) yang termasuk dalam Daftar Produk Bersatu tertakluk kepada pengesahan pematuhan wajib dengan pengeluaran perakuan pematuhan dan pernyataan pematuhan dalam bentuk bersatu
01405 Kelulusan jenis kenderaan
01406 Kelulusan jenis casis
01407 Perakuan keselamatan pembinaan kenderaan
01408 Dokumen penilaian pematuhan yang diperuntukkan oleh perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, di wilayah di mana produk (barang) diletakkan di bawah prosedur kastam, DS ROSS RU
01409 Pasport minyak (pasport berkualiti minyak)
01410 Perjanjian dengan badan perakuan terakreditasi (makmal ujian terakreditasi (tengah)) atau surat dari badan pensijilan terakreditasi seperti itu (makmal ujian terakreditasi (pusat)), yang mengesahkan jumlah (berat dan isipadu) produk yang diimport sebagai sampel dan sampel yang diperlukan untuk tujuan penyelidikan dan ujian (barang)
01411 Perakuan pendaftaran produk negara, yang mengesahkan pematuhan produk dengan kehendak peraturan teknikal Kesatuan Ekonomi Eurasia (peraturan teknikal Kesatuan Kastam)
01412 Perakuan klasifikasi kraf kecil
01413 Perakuan pendaftaran baja mineral
01414 Perakuan pemberitahuan menyatakan pendaftaran produk kimia
01415 Permit untuk menggunakan produk kimia
01999 Dokumen lain yang mengesahkan pematuhan larangan dan larangan
02011 Rang undang-undang muatan
02012 Waybill untuk pengangkutan barang dengan pengangkutan air
02013 Invois keretapi
02014 Dokumen lain yang diperuntukkan oleh peraturan pengangkutan kereta api
02015 Nota pengiriman yang diperuntukkan oleh Konvensyen Kontrak untuk Pengangkutan Barang Antarabangsa melalui Jalan Raya, 1956
02016 Jalur jalan lain yang digunakan untuk pengangkutan barang melalui jalan raya
02017 Jalan udara
02018 Dokumen pengangkutan yang digunakan dalam pergerakan barang melalui saluran paip atau saluran elektrik
02019 Invois pos
02020 Bil jalan umum untuk penghantaran ekspres
02021 Jalan masuk individu untuk penghantaran ekspres
02022 Pemeriksaan bagasi
02024 Karnet TIR
02025 Carnet ATA
02099 Lain-lain dokumen pengangkutan (penghantaran)
03011 Perjanjian (kontrak), dibuat ketika melakukan transaksi dengan barang, posisi mulai 01.01.2018 sebagaimana yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
03012 Dokumen yang membuat perubahan dan (atau) penambahan pada dokumen, maklumat yang ditunjukkan di bawah kod 03011
03013 Dokumen yang mengesahkan selesainya urus niaga sepihak dengan barang, kedudukan dari 01.01.2018 seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
03014 Dokumen yang mengesahkan hak untuk memiliki, menggunakan dan (atau) melupuskan barang sekiranya tidak ada transaksi
03021 Dokumen yang mengesahkan pemindahan hak ke objek harta intelek (hak cipta, perjanjian lesen, sijil pendaftaran objek harta intelek, perjanjian penggunaan tanda dagang, dan dokumen serupa)
03022 Dokumen yang mengesahkan pengenalan kepada peredaran sivil di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia barang yang ditandai dengan tanda dagang, dengan persetujuan pemegang hak cipta (peniaga, perjanjian pengedaran, persetujuan bertulis dan dokumen serupa), kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015/XNUMX/XNUMX g.
03031 Dokumen yang mengesahkan kepatuhan dengan syarat-syarat dalam bidang pengendalian pertukaran asing :, nomor pendaftaran transaksi (untuk Republik Belarus), nomor pendaftaran kontrak (nombor pendaftaran yang bertujuan untuk memastikan perakaunan dan pelaporan transaksi pertukaran asing, yang diberikan oleh bank yang berwenang kepada perjanjian pertukaran asing yang menyediakan eksport / import) atau sejumlah pasport transaksi (untuk Republik Kazakhstan), nombor kontrak unik (nombor yang diberikan oleh bank yang diberi kuasa semasa mendaftarkan kontrak) atau nombor pasport transaksi (untuk Persekutuan Rusia)
03998 Dokumen (kontrak) untuk penggunaan tanah bawah tanah (untuk Republik Kazakhstan)
03999 Dokumen lain yang mengesahkan hak untuk memiliki, menggunakan dan (atau) melupuskan barang
04011 Dokumen konstituen
04021 Invois - invois (invois) kepada kontrak
04022 Penyelesaian lain atau dokumen jualan (termasuk wang tunai atau resit penjualan untuk pembelian barang di rangkaian runcit)
04023 Dokumen bank (jika invois dibayar bergantung pada syarat kontrak perdagangan asing), serta dokumen pembayaran lain yang mencerminkan nilai barang
04025 Invois - proforma untuk kontrak
04031 Invoice - invoice (invoice) untuk pengangkutan (transportasi), memuat, memunggah atau memuat ulang barang
04032 Bank atau dokumen pembayaran lain untuk pembayaran biaya transportasi, yang menggambarkan biaya pengangkutan (transportasi), memuat, memunggah atau memuat ulang barang
04033 Kontrak untuk pengangkutan, memuat, memunggah atau memuat semula barang
04041 Invois (invois) untuk penyediaan perkhidmatan perantara
04042 Bank atau dokumen pembayaran lain untuk penyediaan perkhidmatan perantara
04043 Perjanjian perkhidmatan perantara
04051 Dokumen nilai barang dan perkhidmatan yang diberikan oleh pembeli secara percuma atau dengan harga potongan untuk digunakan sehubungan dengan pengeluaran dan penjualan
04061 Invoice - invoice (invoice) yang mengandungi maklumat pembayaran untuk penggunaan harta intelek
04062 Dokumen pembayaran bank, perakaunan dan dokumen lain yang mengandungi maklumat mengenai pembayaran untuk penggunaan harta intelek
04071 Dokumen (termasuk perakaunan) dan maklumat yang mengandungi data bahagian pendapatan (hasil) yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penjual akibat penjualan berikutnya, pelupusan dengan cara atau penggunaan barang yang berbeza
04081 Invois (invois) yang mengandungi maklumat mengenai kos bahan pembungkusan dan / atau kerja pembungkusan
04082 Bank atau dokumen pembayaran lain mengenai kos bahan pembungkusan dan / atau kerja pembungkusan
04083 Perjanjian mengenai kos bekas, pembungkusan, bahan pembungkusan dan kerja pembungkusan
04091 Dokumentasi perakaunan pengilang barang yang dinilai, yang mengandungi maklumat mengenai biaya pembuatan atau pembelian bahan, mengenai biaya produksi, dan juga operasi lain yang berkaitan dengan pengeluaran barang yang diimport (diimport), invois komersial pengilang barang yang dinilai, disusun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum
04101 Invoice - invoice (invoice) untuk kos reka bentuk, pengembangan, kejuruteraan, kerja reka bentuk, reka bentuk, hiasan, gambar dan lakaran
04102 Bank atau dokumen pembayaran lain untuk kos reka bentuk, pembangunan, kejuruteraan, kerja pembinaan, reka bentuk, hiasan, gambar dan lakaran
04111 Invois (invoice) untuk penyediaan perkhidmatan insurans
04112 Bank atau dokumen pembayaran lain mengenai kos perkhidmatan insurans
04113 Dasar insurans
04115 Kontrak insurans
04121 Petikan pertukaran dunia
04131 Senarai penghantaran (pembungkusan)
04999 Dokumen dan maklumat lain yang pengiklan boleh mengemukakan sebagai menyokong nilai kastam yang diisytiharkan, (Pengisytiharan Eksport)
05012 Keputusan mengenai klasifikasi barang yang diangkut melintasi sempadan pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bentuk yang tidak dipasang atau dibongkar, termasuk bentuk yang tidak lengkap atau tidak lengkap
05013 Keputusan awal mengenai klasifikasi barang sesuai dengan TN FEA EAEU
05014 Keputusan untuk meminda (menambah) keputusan awal mengenai klasifikasi barang sesuai dengan CN FEA EAEU dan (atau) keputusan mengenai klasifikasi barang yang diangkut melintasi sempadan pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bentuk yang belum dipasang atau dibongkar, termasuk bentuk yang tidak lengkap atau tidak lengkap
05019 Pengesahan badan eksekutif negara yang diberi kuasa dalam bidang pengangkutan, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk tujuan barang yang diimport sesuai dengan Catatan 3 kepada Nomenklatur Komoditi EAEU
05020 Pengesahan badan eksekutif yang berwenang melakukan fungsi mengembangkan kebijakan negara dan normatif, peraturan perundangan dalam bidang perawatan kesihatan, negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk tujuan barang yang diimport sesuai dengan Catatan 4 kepada EAEU TN VED
05022 Pengesahan badan eksekutif yang berwenang melaksanakan fungsi mengembangkan kebijakan negara dan peraturan normatif, hukum di bidang industri, negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk tujuan barang yang diimport sesuai dengan Catatan 5 kepada EAEU TN VED
05023 Dokumen badan eksekutif negara yang sah, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, diperlukan untuk mengesahkan kod klasifikasi barang sesuai dengan catatan kepada TN VED EAEU, kecuali dokumen yang dinyatakan dalam posisi dengan kod 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Pengesahan badan eksekutif yang berwenang melakukan fungsi kawalan dan pengawasan dalam bidang perubatan veterinar, karantina dan perlindungan tanaman, negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia untuk tujuan barang yang diimport sesuai dengan Catatan 6 kepada EAEU Tatanama Komoditi
05025 Pengesahan badan eksekutif yang diberi kuasa melaksanakan fungsi untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan negara, peraturan perundangan dalam bidang kompleks bahan bakar dan tenaga negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, bersama dengan badan eksekutif yang berwenang yang melakukan fungsi menyediakan perkhidmatan awam dan menguruskan harta tanah dalam penggunaan tanah bawah tanah sebuah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, fakta pengeluaran minyak mentah sesuai dengan Nota 8 dan 10 kepada EAEU Komoditi Nomenklatur, fakta pengeluaran kandang gas kondensat sesuai dengan Catatan 9 pada EAEU Komoditi Nomenklatur, ekstrak dari neraca simpanan mineral negara sesuai dengan Catatan 10 ke EAEU nomenklatur barang yang dikenakan perdagangan luar
05026 Pengesahan pihak berkuasa eksekutif yang diberi kuasa oleh pemerintah sebuah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, bahawa barang yang diimport adalah daging lembu berkualiti tinggi sesuai dengan Nota 12 kepada Nomenklatur Komoditi EAEU
05027 Pengesahan badan eksekutif yang berwenang yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan negara, peraturan perundangan dalam bidang pertahanan negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, tujuan yang ditetapkan untuk barang yang diimport sesuai dengan Catatan 14 kepada EAEU TN VED
05028 Pengesahan badan eksekutif yang berwenang melakukan fungsi memastikan pelaksanaan kebijakan negara dan peraturan, peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ruang angkasa, negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, tujuan tujuan barang-barang yang diimport sesuai dengan Catatan 13 kepada TN VED EAEU
05031 Pemberitahuan mengenai penghantaran komponen barang yang dirancang yang diangkut melintasi sempadan pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bentuk yang belum dipasang atau dibongkar, termasuk bentuk yang tidak lengkap atau tidak lengkap
05996 Perjanjian yang disimpulkan oleh Kementerian Pembangunan Ekonomi Persekutuan Rusia dan entiti undang-undang Rusia mengenai import barang yang dimaksudkan untuk pemasangan industri kenderaan bermotor barang komoditi 8701, 8705 TN VED EAEU, komponen dan perhimpunan mereka (untuk Persekutuan Rusia)
05997 Perjanjian tambahan untuk perjanjian yang disepakati oleh Kementerian Pembangunan Ekonomi Persekutuan Rusia dan entiti undang-undang Rusia mengenai import barang yang dimaksudkan untuk pemasangan industri kenderaan bermotor barang-barang komoditi 8701, 8705 TN VED EAEU, komponen dan perhimpunan mereka (untuk Persekutuan Rusia)
05998 Protokol mengenai pindaan perjanjian yang disimpulkan oleh Kementerian Pembangunan Ekonomi Persekutuan Rusia dan entiti undang-undang Rusia mengenai import barang yang dimaksudkan untuk pemasangan industri kenderaan bermotor barang-barang komoditi 8701, 8705 TN VED EAEU, komponen dan perhimpunan mereka ( untuk Persekutuan Rusia)
05999 Dokumen lain, maklumat yang diperlukan untuk tujuan pengelasan barang
06011 Sijil asal barang, borang ST, 1
06013 Pengisytiharan,sijil asal mengikut borang A
06014 Borang am sijil asal bukan keutamaan
06015 Keputusan awal mengenai asal barang, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
06016 Pengisytiharan asal
06017 Perakuan asal barang, borang CT, 2
06018 Perakuan asal borang EAV
06019 Perakuan asal barang, borang CT, 3
06020 Perakuan asal borang EAS
06999 Perakuan asal borang lain
07011 Dokumen yang menetapkan hak istimewa untuk pembayaran pembayaran bea cukai
07012 Dokumen yang mengesahkan kepatuhan terhadap tujuan dan syarat untuk penyediaan faedah untuk pembayaran pembayaran pabean
07013 Perjanjian mengenai Penerapan Prosedur Terpusat untuk Pembayaran Bea Cukai dan Pajak
07014 Dokumen yang menetapkan alasan untuk mengubah waktu pembayaran bea masuk dan pajak
07015 Dokumen yang mengesahkan adanya alasan untuk mengubah waktu pembayaran bea masuk dan pajak
07016 Dokumen yang menetapkan kemungkinan mencari dan (atau) menggunakan barang di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia atau di luarnya tanpa membayar duti pabean, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas penanggulangan, kecuali Kod Pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia
07017 Dokumen yang mengesahkan kemungkinan mencari dan (atau) menggunakan barang di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia atau di luarnya tanpa membayar duti pabean, cukai, khas, anti-lambakan, duti pertimbangan
07021 Keputusan otoritas pabean mengenai penyediaan rencana penangguhan atau angsuran untuk pembayaran bea masuk, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 tanggal 16.01.2018
07022 Keputusan untuk mengubah tarikh akhir pembayaran cukai yang dikenakan pada import barang
07031 Dokumen yang mengesahkan deposit dana (uang) sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban membayar bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas balasan, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
07032 jaminan bank
07033 Perjanjian penjamin
07034 Perjanjian janji harta tanah
07035 Dokumen yang mengesahkan pemenuhan kewajiban membayar bea masuk, pajak, tugas khusus, anti-lambakan, tugas balasan dengan cara yang berbeda yang ditetapkan oleh perundangan negara-negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015/5/16.01.2018 dan Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. XNUMX bertarikh XNUMX
07036 Dokumen yang mengesahkan kepatuhan dengan syarat-syarat di mana jaminan untuk memenuhi kewajiban membayar bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas balasan tidak disediakan
07037 Nombor pendaftaran projek pelaburan mengikut daftar projek pelaburan yang sesuai dengan jenis aktiviti keutamaan (sektor ekonomi) negeri-negeri, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia sesuai dengan perundangan negara-negara ini (untuk Republik Belarus , Republik Kyrgyz dan Persekutuan Rusia)
07040 Perakuan menjamin pemenuhan kewajiban membayar bea masuk dan pajak
08011 Dokumen mengenai syarat-syarat pemrosesan barang di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
08012 Dokumen mengenai syarat-syarat pemrosesan barang di luar wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
08013 Dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang untuk penggunaan domestik, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 5 bertarikh 16.01.2018
08014 Permohonan untuk mengeksport barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean zon bea cukai bebas di wilayah Magadan, Persekutuan Rusia, yang ditujukan untuk keperluan pengeluaran dan teknologi mereka sendiri, ke seluruh wilayah wilayah Magadan
08015 Kesimpulan badan yang berwenang (organisasi) atau organisasi pakar bebas dari sebuah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia mengenai norma-norma pengeluaran produk olahan yang dibentuk sebagai hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia
08016 Dokumen yang menetapkan hasil standard bagi produk yang diproses hasil operasi pemprosesan di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia
08021 Kesimpulan badan pemerintah negeri yang disahkan, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia mengenai kemungkinan, kaedah dan tempat pemusnahan barang, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015/XNUMX / XNUMX
08031 Kesimpulan mengenai pengakuan barang yang dikeluarkan (diterima) menggunakan barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean zon bea cukai bebas atau prosedur pabean gudang bebas sebagai barang Kesatuan Ekonomi Eurasia
08032 Kesimpulan mengenai pengakuan barang yang dikeluarkan (diterima) menggunakan barang asing yang diletakkan di bawah prosedur pabean zon bea cukai bebas atau prosedur pabean gudang bebas, yang bukan barang Kesatuan Ekonomi Eurasia
08033 Dokumen yang mengesahkan kemasukan seseorang dalam Daftar pemilik gudang percuma
08034 Dokumen yang mengesahkan pendaftaran seseorang sebagai pemastautin (peserta, subjek) zon ekonomi bebas (khas, khas)
08035 Perjanjian (perjanjian) mengenai pelaksanaan (pelaksanaan) kegiatan di wilayah zon ekonomi bebas (khusus, khusus) (perjanjian mengenai syarat-syarat aktiviti di zon ekonomi bebas (khas, khas), perisytiharan pelaburan, program keusahawanan)
08036 Perjanjian penyediaan perkhidmatan untuk pergudangan (penyimpanan) barang, pemuatan (bongkar muat) barang dan operasi kargo lain yang berkaitan dengan penyimpanan, serta memastikan keselamatan barang dan menyiapkan barang untuk pengangkutan (pengangkutan), termasuk membelah sebagian, membentuk penghantaran, menyusun, mengemas, mengemas semula, menandai, menyimpulkan antara orang yang bukan pemastautin (peserta, subjek) zon ekonomi bebas pelabuhan (khas, khas) atau zon ekonomi bebas (khas, khas), dan pemastautin (peserta, entiti) zon ekonomi bebas pelabuhan (khas, khas)) atau zon ekonomi bebas (khas, khas) logistik
08037 Dokumen yang mengesahkan status barang Kesatuan Ekonomi Eurasia yang diangkut dari wilayah zon ekonomi bebas (khas, khas) ke seluruh wilayah kastam Kesatuan Ekonomi Eurasia melalui wilayah-wilayah negara yang bukan anggota Ekonomi Eurasia Union, dan (atau) melalui laut, yang diperuntukkan oleh Keputusan Lembaga Suruhanjaya Kesatuan Ekonomi Eurasia bertarikh 7 November 2017 No. 139
08999 Dokumen lain yang mengesahkan syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean yang dinyatakan
09001 Sijil berat kenderaan antarabangsa yang dikeluarkan sesuai dengan Konvensyen Antarabangsa mengenai Harmonisasi Pengawalan Barangan Perbatasan, yang diadopsi di Geneva pada 21 Oktober 1982, atau sijil penimbang antarabangsa untuk kenderaan barang yang dikeluarkan sesuai dengan Perjanjian Pengenalan Kenderaan Sijil Penimbang Kargo di wilayah negara, anggota Komanwel Negara Bebas, diterima pakai di Cholpon, Ata pada 16 April 2004
09002 Permit untuk kenderaan jalan raya negara asing untuk melakukan perjalanan melalui wilayah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang dikeluarkan oleh badan negara yang diberi kuasa, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, melalui wilayah mana perjalanan akan dilakukan dijalankan
09003 Permit untuk laluan kenderaan, berat maksimum dan (atau) dimensi keseluruhan yang melebihi parameter yang dibenarkan yang ditetapkan untuk perjalanan di jalan raya awam (permit khas), dikeluarkan oleh badan berwenang negara, anggota Ekonomi Eurasia Kesatuan, melalui mana jalan itu akan dijalankan
09004 Permit pelbagai hala untuk laluan kenderaan bermotor negara asing melalui wilayah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, dikeluarkan dalam kerangka sistem izin Persidangan Menteri-menteri Pengangkutan Eropah
09005 Permit (izin khas) untuk laluan kenderaan bermotor negara asing melalui wilayah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dari wilayah atau ke wilayah negara yang bukan anggota Ekonomi Eurasia Kesatuan dan bukan sebuah negara di mana kenderaan ini didaftarkan, dikeluarkan oleh badan berwenang negara itu, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, melalui wilayah yang jalannya akan dilakukan
09006 Permit (permit khas) untuk kenderaan bermotor negara asing dengan barang berbahaya untuk melalui wilayah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang dikeluarkan oleh badan negara yang diberi kuasa, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia , melalui wilayah siapa laluan itu akan dilakukan
09011 Dokumen yang mengesahkan kemasukan seseorang dalam Daftar Pengendali Ekonomi Sah
09013 Pengisytiharan transit
09015 Dokumen kastam negara asing yang digunakan untuk tujuan kastam sesuai dengan perjanjian internasional dalam kerangka Kesatuan Ekonomi Eurasia dan perjanjian antarabangsa Kesatuan Ekonomi Eurasia dengan pihak ketiga, kedudukan seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 52 bertarikh 12.05.2015
09016 Dokumen yang mengesahkan pembelian cap cukai (khas) untuk menandakan barang yang boleh dikenakan cukai (berlabel)
09017 Sumber maklumat harga yang digunakan untuk mengira nilai pabean barang yang disesuaikan
09018 Pengisytiharan nilai pabean, posisi seperti yang dipinda dengan Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014 Disember XNUMX
09019 Nomor pendaftaran pemberitahuan mengenai penempatan barang di zona pengawasan pabean, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014 Disember XNUMX
09020 Grafik: gambar produk
09021 Bahan grafik: gambar rajah, gambar, gambar barang
09022 Bahan grafik: dokumen teknikal dan teknologi, katalog
09023 Bahan grafik lain (kuasa wakil untuk pengisytiharan pematuhan, permohonan untuk pensijilan, jawapan daripada badan pensijilan, perjanjian dengan badan pensijilan, perjanjian dengan gudang, surat jaminan, pengisytiharan eksport, senarai harga , sijil pemeriksaan kastam)
09024 Perakuan kelulusan kenderaan pengangkutan antarabangsa untuk pengangkutan barang di bawah meterai dan meterai pabean
09025 Informasi mengenai penyelesaian prosedur transit pabean, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014 Disember XNUMX
09026 Pengesahan pendaftaran dokumen yang diserahkan untuk penempatan barang untuk penyimpanan sementara
09027 Tindakan mengembalikan kenderaan dan barang, yang disusun oleh pegawai badan-badan badan negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, menjalankan kawalan di pusat pemeriksaan kenderaan (untuk Republik Kazakhstan)
09028 Tindakan pemeriksaan veterinar, kebersihan, yang dibuat oleh pegawai badan badan negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang menjalankan kawalan veterinar dan kebersihan
09029 Tindakan kawalan phytosanitary karantina (pengawasan), yang disusun oleh seorang pegawai badan kerajaan negeri, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, menjalankan kawalan phytosanitary karantina (pengawasan)
09030 Tindakan pemeriksaan, pemeriksaan karantina (pemeriksaan), yang disusun oleh seorang pegawai badan negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, menjalankan kawalan kuarantin, kebersihan (untuk Republik Kazakhstan)
09031 Pengisytiharan untuk barang yang berhubungan dengan barang yang diimport sebelumnya yang serupa dengan barang yang diisytiharkan, diisytiharkan nilai kastam yang diterima oleh otoritas pabean berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan
09032 Pengisytiharan mengenai urus niaga kayu (untuk Persekutuan Rusia)
09033 Keputusan untuk membuat perubahan (penambahan) pada pernyataan untuk barang (keputusan pihak berwenang untuk membuat perubahan dan (atau) penambahan pada informasi yang dinyatakan dalam pernyataan untuk barang, dalam bentuk yang disetujui oleh Suruhanjaya Ekonomi Eurasia, keputusan otoritas pabean untuk mengumpulkan pembayaran pabean, bunga, bunga denda, tindakan pemeriksaan pabean) (untuk Republik Belarus)
09034 Dokumen yang mengesahkan kemasukan seseorang dalam daftar perwakilan pabean, atau nomor pendaftaran orang tersebut dalam daftar perwakilan pabean
09035 Pengisytiharan untuk barang, kecuali untuk dokumen yang dinyatakan dalam kedudukan dengan kod 09031
09036 Pengisytiharan kenderaan
09037 Pengisytiharan pelepasan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang
09038 Dokumen yang mengesahkan pengakuan oleh pihak kepabeanan sesuai dengan perundangan negara-negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia mengenai peraturan pabean tentang fakta pemusnahan dan (atau) kehilangan barang asing yang tidak dapat dipulihkan akibat kemalangan atau kemalangan force atau fakta kehilangan barang-barang ini sebagai akibat kerugian semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan
09039 Dokumen yang mengesahkan penyitaan atau penukaran barang menjadi hak milik (pendapatan) sebuah negara, anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia sesuai dengan perundangan negara itu
09040 Protokol penyitaan barang dan dokumen untuknya
09041 Senarai barang yang diimport tanpa pelabelan, yang disediakan oleh otoritas pabean untuk persetujuan barang tanpa pelabelan, tertakluk pada pelabelan, misi diplomatik dan institusi konsular yang diakreditasi di Republik Armenia, serta organisasi antarabangsa yang disamakan dengan mereka, yang ditubuhkan oleh Resolusi Pemerintah Republik Armenia No. 13 bertarikh 2017 Julai 822, n **
09990 Dokumen yang disusun oleh pihak berwajib berdasarkan hasil pengawasan kastam, tidak disebut dalam pengelasan ini
09999 Dokumen lain
10011 Tarikh luput periode yang diisytiharkan untuk impor sementara barang dan tanda lamanya prosedur pabean yang diisytiharkan untuk impor sementara (masuk) (gambar 1, jika periode impor sementara kurang dari satu tahun, atau angka "" 2 "" jika tempoh import sementara adalah satu tahun atau lebih)
10012 Tarikh luput periode yang diisytiharkan untuk eksport sementara barang dan tanda lamanya prosedur pabean yang diisytiharkan untuk ekspor sementara (gambar 1, jika jangka waktu ekspor sementara kurang dari satu tahun, atau angka "" 2 "" jika tempoh eksport sementara adalah satu tahun atau lebih)
10013 Masa yang diisytiharkan untuk pemrosesan barang, jika pernyataan untuk barang digunakan sebagai dokumen mengenai syarat-syarat pemrosesan barang
10014 Biaya operasi untuk pemrosesan barang ketika diletakkan di bawah prosedur pabean untuk pelepasan untuk penggunaan domestik produk pemrosesan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean
10015 Waktu pemprosesan yang dinyatakan di wilayah pabean, di luar wilayah pabean atau untuk keperluan domestik, jika pemrosesan tersebut dilakukan berdasarkan dokumen mengenai kondisi pemrosesan, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 237 bertarikh 18.12.2014/XNUMX/XNUMX
10017 Petunjuk mengenai jangka masa sebenar prosedur pabean untuk impor sementara (masuk) (gambar 1 jika jangka waktu impor sementara kurang dari satu tahun, atau angka "" 2 "" jika jangka waktu import sementara adalah satu tahun atau lebih )
10018 Petunjuk mengenai jangka masa sebenar prosedur pabean untuk eksport sementara (gambar 1, jika jangka waktu eksport sementara kurang dari satu tahun, atau angka "" 2 "" jika jangka waktu eksport sementara adalah satu tahun atau lebih)
10020 Hari terakhir dari masa tinggal sementara dan penggunaan barang di wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia sesuai dengan prosedur pabean untuk impor sementara (masuk) tanpa pembayaran bea masuk dan pajak impor
10021 Informasi lain yang dinyatakan (ditunjukkan) dalam dokumen pabean sesuai dengan perundangan Republik Belarus
10022 Informasi lain yang dinyatakan (ditunjukkan) dalam dokumen pabean sesuai dengan perundangan Republik Kazakhstan tentang peraturan pabean
10023 Informasi lain yang dinyatakan (ditunjukkan) dalam dokumen pabean sesuai dengan perundangan Persekutuan Rusia tentang peraturan pabean
10024 Keputusan Pemerintah Persekutuan Rusia 05.05.2011 No. 339 "" Mengenai pemberian subsidi dari belanjawan persekutuan untuk membayar balik kos pembayaran bea masuk import dan cukai pertambahan nilai yang ditanggung oleh entiti undang-undang, individu pengusaha yang merupakan orang terlibat dalam pelaksanaan projek untuk penciptaan dan penyelenggaraan operasi kompleks yang terpisah secara geografi (pusat inovasi Skolkovo) (hanya untuk Persekutuan Rusia)
10025 Informasi lain yang dinyatakan (ditunjukkan) dalam dokumen pabean sesuai dengan perundangan Republik Armenia tentang peraturan pabean
10026 Informasi lain yang dinyatakan (ditunjukkan) dalam dokumen pabean sesuai dengan perundangan Republik Kyrgyz tentang peraturan pabean
10041 Menyatakan tarikh akhir pemusnahan barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk pemusnahan
10042 Menyatakan tempoh penyimpanan barang di gudang pabean
10043 Maklumat mengenai pendaftaran negara produk makanan khusus atau pendaftaran negara produk makanan jenis baru sesuai dengan peraturan teknis Kesatuan Pabean Mengenai keselamatan makanan (TR CU 021/2011), yang disetujui oleh Keputusan Komisi Kesatuan Pabean pada bulan Desember 9, 2011 No. 880
10044 Informasi tentang nomor pendaftaran pernyataan untuk barang yang diajukan sesuai dengan Pasal 114 Kod Pabean Uni Ekonomi Eurasia, yang dinyatakan dalam kasus yang telah ditetapkan dalam dokumen pabean, kecuali pernyataan untuk barang
10045 Maklumat mengenai pemberitahuan kedatangan barang ke wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia
10046 Sumber maklumat dalam maklumat, Internet rangkaian telekomunikasi
10050 Maklumat mengenai kemasukan alat elektronik radio dan (atau) peranti awam frekuensi tinggi, termasuk barang terpasang atau termasuk dalam barang lain, dalam daftar terpadu alat elektronik radio dan peranti awam frekuensi tinggi, termasuk bawaan atau termasuk dalam barang lain, apabila diimport yang wilayah pabean Kesatuan Ekonomi Eurasia tidak memerlukan penyerahan lesen atau kesimpulan (dokumen izin)
10051 Maklumat mengenai kemasukan ubat-ubatan dalam daftar gabungan ubat-ubatan berdaftar dari Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang diperuntukkan dalam Pasal 14 Perjanjian tentang Prinsip dan Peraturan Seragam untuk Peredaran Ubat-ubatan dalam Kesatuan Ekonomi Eurasia bertarikh 23 Disember 2014, atau di daftar ubat-ubatan negeri yang sesuai, anggota kesatuan Kesatuan Ekonomi Eurasia
10052 Maklumat mengenai kemasukan pemberitahuan yang relevan dalam daftar pemberitahuan terpadu mengenai ciri-ciri enkripsi (kriptografi) cara dan barang yang mengandunginya
10060 Maklumat awal
10061 Tanggal kedaluwarsa periode yang ditetapkan oleh otoritas pabean sesuai dengan paragraf 5 Pasal 205 dari Kod Pabean Uni Ekonomi Eurasia (untuk Republik Belarus)
10062 Tanggal kedaluwarsa periode yang ditetapkan oleh otoritas pabean sesuai dengan paragraf 6 Pasal 213 dari Kod Pabean Uni Ekonomi Eurasia (untuk Republik Belarus)
10999 Maklumat lain
11001 Dokumen identiti
11002 Perjanjian dengan perwakilan pabean, posisi seperti yang dipinda oleh Keputusan Dewan Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 176 bertarikh 30.10.2018
11003 Dokumen yang mengesahkan kewibawaan ketua perisytiharan (orang yang meminta pembebasan barang sebelum mengajukan pernyataan untuk barang) atau wakil pabean
11004 Surat kuasa untuk bertindak bagi pihak pengisytiharkan (orang yang memohon untuk melepaskan barang sebelum mengemukakan pernyataan untuk barang) atau wakil pabean
11005 Kontrak penghantaran
13001 Dokumen yang dikeluarkan mengikut perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang mengesahkan status pekerja **** atau anggota keluarganya dan mengesahkan bahawa sepanjang tahun kalendar semasa pekerja seperti itu atau
13002 Dokumen yang mengesahkan status pekerja **** atau ahli keluarganya dan mengesahkan pemberhentian kerja pekerja sedemikian dalam misi diplomatik, pejabat konsular atau pejabat perwakilan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia
13003 Dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang mengesahkan status pekerja ****, barang untuk kegunaan peribadi yang diimport, dan mengesahkan kematian, penyakit serius pekerja atau yang lain
13004 Dokumen yang mengesahkan, sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, fakta dan tempoh kerja (perkhidmatan) seseorang individu negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia di negara asing
13005 Dokumen yang mengesahkan, sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, fakta kediaman sementara seseorang individu negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia di negara asing sekurang-kurangnya
13006 Dokumen yang mengesahkan, sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, fakta warisan barang yang diimport oleh individu dari negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia (pengiktirafan seperti yang diwarisi olehnya
13007 Dokumen yang mengesahkan, sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, pengakuan individu asing sebagai penempatan semula untuk kediaman tetap di negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia,
13008 Permit kerja di negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia dalam bidang kegiatan yang ditentukan sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, yang dikeluarkan kepada individu asing
13009 Dokumen yang mengesahkan, sesuai dengan perundangan negara anggota Kesatuan Ekonomi Eurasia, penugasan nilai budaya, dokumen dana arsip nasional dan dokumen asal arsip termasuk dalam perenggan yang disediakan
13010 Dokumen yang mengesahkan lokasi kenderaan automotif dan kenderaan bermotor, treler untuk kenderaan bermotor dan kenderaan bermotor, yang merupakan kenderaan untuk kegunaan peribadi, dalam kepemilikan individu asing yang diakui telah berpindah ke
Kod Nama dokumen, maklumat, langkah-langkah perlindungan pasaran dalaman

 

**** Pekerja difahami sebagai ketua misi diplomatik negara anggota EAEU yang terletak di luar wilayah pabean Kesatuan, anggota kakitangan diplomatik dan pentadbiran-teknikal misi diplomatik negara anggota yang berada di luar wilayah pabean Kesatuan, ketua pejabat konsuler dan pejabat konsular pejabat konsuler lain dari Negara Anggota yang berada di luar wilayah pabean Kesatuan, pegawai konsuler kantor konsuler suatu Negara Anggota yang berada di luar wilayah pabean Kesatuan, pekerja pejabat perwakilan Negara Anggota ke organisasi antarabangsa yang terletak di luar wilayah pabean Kesatuan.

 

Selanjutnya, melalui tanda pemisah "/", tanda ditunjukkan untuk mengesahkan penyerahan atau tidak penyerahan dokumen ketika mengajukan DT. "" - contoh xxxxx / 0 xxxxx DARI 16.06.2021 Sesuai dengan paragraf 7 dari Pasal 109 Kode Pabean EAEU, penyerahan pernyataan untuk barang tidak disertakan dengan penyerahan kepada otoritas pabean dokumen yang mengkonfirmasi informasi yang dinyatakan dalam pernyataan untuk barang, kecuali kasus diperuntukkan oleh paragraf dua dari paragraf 7 dari Pasal 109. Namun, perlu untuk mempertimbangkan paragraf 1 dari Pasal 325 TC EAEU.

Selanjutnya, dari baris baru, mereka ditunjukkan di bawah kod yang sesuai mengikut klasifikasi jenis dokumen dan maklumat untuk setiap (terpisah) dokumen:

 • nombor, tarikh dan tempoh sah (jika tempoh sah terhad) dokumen yang mengesahkan pematuhan terhadap larangan dan sekatan;
 • semasa menyatakan barang yang dilesenkan (jika lesen mengandungi aplikasi) - nombor lesen dan melalui tanda pemisah "/" nombor siri barang untuk aplikasi ini, dan dengan adanya lesen umum setelah lesen am melalui watak pemisah "/" - nombor siri senarai barang ke lesen am dan kemudian melalui tanda pemisah "/" nombor siri barang mengikut senarai yang ditentukan;
 • nombor (nombor pendaftaran) dan tarikh (jika ada tanggal) dokumen pengangkutan (pengiriman), sesuai dengan mana pengangkutan internasional atau pengangkutan di bawah kendali pabean dilakukan dengan menggunakan prosedur pabean transit pabean, jika berkenaan dengan barang yang dinyatakan, menempatkan mereka di bawah prosedur pabean yang diisytiharkan atau menyelesaikan tindakan prosedur pabean yang dinyatakan sebelumnya dilakukan transportasi internasional atau barang diangkut di bawah prosedur pabean transit pabean;
 • nomor pendaftaran pernyataan barang yang berkaitan dengan barang identik yang sebelumnya diimpor dalam hal yang diperuntukkan dalam klausa 6 Peraturan mengenai spesifik pengendalian nilai pabean barang, yang disetujui oleh Keputusan EEC No. 27.03.2018 dari 42 Maret XNUMX ;
 • nombor dan tarikh dokumen yang mengesahkan tujuan barang tersebut;
 • bilangan dan tarikh pengeluaran perakuan asal barang, kod negara sesuai dengan pengelasan negara-negara di dunia di mana perakuan itu dikeluarkan, jika sesuai dengan perjanjian dan tindakan antarabangsa yang merupakan undang-undang Kesatuan, itu adalah dikehendaki memberikan dokumen yang mengesahkan negara asal barang dalam bentuk perakuan barang asal;
 • nama dokumen, nomor (jika ada), tanggal dan jangka masa sah (jika tempoh sahnya terhad), yang mengesahkan adanya manfaat atau ciri untuk pembayaran pembayaran pabean, serta kod jenis pembayaran di sesuai dengan pengelasan jenis cukai, yuran dan pembayaran lain yang pungutannya diamanahkan pihak berkuasa kastam;
 • nombor, tarikh dan tempoh sah (jika ada) dokumen yang mengesahkan pendaftaran seseorang sebagai pemastautin (peserta) zon ekonomi bebas (khas, khas) (selepas ini - FEZ (SEZ));
 • nombor dan tarikh dokumen yang mengesahkan penyertaan dalam Daftar Pengendali Ekonomi yang Dibolehkan, dan melalui tanda pemisah "/" menunjukkan kod jenis penyederhanaan khas sesuai dengan pengelasan jenis penyederhanaan khas;
 • ketika meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diproses di wilayah pabean, memproses untuk keperluan domestik atau memproses di luar wilayah pabean, serta ketika menyatakan produk yang diproses, barang yang belum menjalani operasi pemrosesan, limbah dan sisa barang - jumlah dan tanggal terbitan dokumen mengenai syarat-syarat untuk memproses barang di wilayah pabean, memproses barang untuk keperluan domestik atau memproses di luar wilayah pabean, dan di Republik Belarus tempoh sah dokumen yang ditentukan dan jangka waktu pemrosesan barang yang dinyatakan dinyatakan tambahan (XX.XX.XXXX - hari, bulan, tahun);
 • nombor dan tarikh dokumen lain dan (atau) maklumat mengenai kewajiban, penyediaannya disediakan sesuai dengan ketentuan prosedur pabean, serta nombor dan tarikh dokumen lain dan (atau) maklumat lain yang akan ditentukan dalam DT .
Kami akan membantu anda memilih pengkelasan kod yang betul atau hanya mendaftarkan barang di kastam di Vladivostok.
Отправить запрос