Menu

Prosedur kastam untuk diimport semula

Pasal 235. Isi dan penerapan prosedur pabean untuk diimpor kembali

 1. Prosedur Kastam re-import adalah prosedur pabean yang diterapkan pada barang asing, yang menurutnya barang tersebut yang sebelumnya dieksport dari wilayah pabean Union diimpor ke wilayah pabean Uni tanpa pembayaran bea masuk, pajak, khusus, anti-lambakan, tugas timbal balik, tertakluk kepada syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean ini.
 2. Prosedur pabean untuk diimpor ulang diterapkan pada barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union, sehubungan dengan yang berikut:
  1. prosedur kastam eksport;
  2. prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean untuk menyelesaikan operasi prosedur pabean ini sesuai dengan subperenggan 1 dari paragraf 2 dari Pasal 184 dari Kode ini;
  3. prosedur pabean untuk ekspor sementara untuk menyelesaikan operasi prosedur pabean ini sesuai dengan paragraf 1 dari Pasal 231 dari Kode ini.
 3. Barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diimpor kembali memperoleh status barang Union, kecuali barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union, yang berkenaan dengan prosedur pabean untuk ekspor sementara atau prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean diterapkan dan yang merupakan barang yang ditentukan dalam paragraf 1 dari paragraf 3 dari Pasal 176 Kode ini, atau oleh produk pemrosesannya.
 4. Diizinkan untuk menerapkan prosedur pabean untuk diimpor kembali sehubungan dengan:
  1. Barang gabungan untuk menyelesaikan prosedur pabean zona bea cukai bebas sesuai dengan subperenggan 2 dari paragraf 6 dari Pasal 207 dari Kode ini atau prosedur pabean gudang bebas sesuai dengan subperenggan 2 dari paragraf 5 dari Pasal 215 dari Kode ini;
  2. produk pemrosesan barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean, yang diekspor dari wilayah pabean Uni untuk perbaikan (jaminan) mereka, kecuali produk pemrosesan barang yang ditentukan dalam paragraf dua perenggan 1 Perkara 184 Kanun ini.
 5. Tidak diperbolehkan menerapkan prosedur pabean untuk diimpor kembali sehubungan dengan barang yang ditentukan dalam paragraf 11 Pasal 201 dan paragraf 9 dari Pasal 211 dari Kode ini.

Pasal 236. Syarat untuk menempatkan barang di bawah prosedur pabean untuk diimpor kembali

 1. Syarat untuk meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk diimpor ulang adalah:
  1. mematuhi larangan dan larangan sesuai dengan Artikel 7 Kod ini;
  2. penyerahan kepada otoritas pabean informasi mengenai keadaan ekspor barang dari wilayah pabean Uni, operasi perbaikan, jika operasi tersebut dilakukan dengan barang di luar wilayah pabean Uni dan disahkan dengan pengiriman kastam dan (atau) dokumen atau maklumat lain mengenai dokumen tersebut;
  3. syarat lain yang ditetapkan oleh perenggan 2, 4 - 6 artikel ini berkaitan dengan kategori barang tertentu.
 2. Syarat-syarat untuk menempatkan barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union, yang berkenaan dengan prosedur ekspor pabean, di bawah prosedur pabean kembali impor adalah:
  1. penempatan barang di bawah prosedur pabean untuk diimpor kembali sebelum berakhirnya 3 tahun dari hari setelah hari eksport mereka yang sebenarnya dari wilayah pabean Uni, atau sebelum berakhirnya periode lain yang ditentukan oleh Komisi sesuai dengan perenggan 3 artikel ini;
  2. pemeliharaan keadaan barang yang tidak berubah di mana mereka dieksport dari wilayah pabean Union, kecuali perubahan yang disebabkan oleh keausan semula jadi, serta perubahan akibat kehilangan semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan ( atau) simpanan;
  3. pengembalian cukai dan (atau) bunga dari mereka, ketika jumlah pajak tersebut dan (atau) bunga sehubungan dengan eksport barang dari wilayah pabean Union tidak dibayar atau dikembalikan, serta jumlah pajak lain , subsidi dan jumlah lain yang belum dibayar atau diterima secara langsung atau tidak langsung sebagai pembayaran, faedah atau bayaran balik sehubungan dengan eksport barang dari wilayah pabean Kesatuan, jika ini diperuntukkan oleh perundangan Negara Anggota, dengan cara dan di bawahnya syarat yang ditetapkan oleh perundangan tersebut.
 3. Sehubungan dengan kategori barang tertentu, Komisi berhak menentukan jangka waktu yang melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam subperenggan 1 dari paragraf 2 artikel ini. (lihat Keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia No. 203 bertarikh 11.12.2018)
 4. Syarat untuk menempatkan barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union, yang berkenaan dengan prosedur pabean untuk ekspor sementara, berdasarkan prosedur pabean untuk diimpor ulang adalah:
  1. mengimport barang ke wilayah pabean Union semasa tempoh prosedur kastam untuk eksport sementara;
  2. pemeliharaan keadaan barang yang tidak berubah di mana mereka dieksport dari wilayah pabean Union, kecuali perubahan akibat keausan semula jadi, serta perubahan akibat kehilangan semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan, serta perubahan yang diizinkan terkait dengan barang tersebut ketika digunakan sesuai dengan prosedur pabean untuk ekspor sementara.
 5. Syarat untuk penempatan barang yang sebelumnya diekspor dari wilayah pabean Union, yang berkenaan dengan prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean, berdasarkan prosedur pabean untuk diimpor ulang adalah:
  1. mengimport barang ke wilayah pabean Union selama masa berlakunya prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean, yang ditetapkan oleh otoritas pabean;
  2. pemeliharaan keadaan barang yang tidak berubah di mana mereka dieksport dari wilayah pabean Union, kecuali perubahan akibat keausan semula jadi, serta perubahan akibat kehilangan semula jadi dalam keadaan normal pengangkutan (pengangkutan) dan (atau) penyimpanan.
 6. Syarat-syarat untuk menempatkan produk olahan barang yang sesuai dengan prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean berdasarkan prosedur pabean untuk diimpor ulang adalah:
  1. eksport barang yang diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean dari wilayah pabean Union untuk perbaikan (jaminan) mereka secara percuma;
  2. penempatan produk olahan di bawah prosedur pabean untuk diimpor kembali selama masa berlakunya prosedur pabean untuk diproses di luar wilayah pabean, yang ditetapkan oleh otoritas pabean.
 7. Deklarasi barang yang ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk diimpor ulang mungkin adalah orang yang merupakan pengisytiharan barang yang ditempatkan di bawah salah satu prosedur pabean yang ditentukan dalam paragraf 2, 4-6 artikel ini, sesuai dengan barang yang diekspor dari wilayah kastam Kesatuan.

§ 237. Kembali (mengimbangi) amaun duti eksport

 1. Berkenaan dengan barang-barang yang ditentukan dalam paragraf 2 dari Pasal 236 Kode ini, yang diletakkan di bawah prosedur pabean re-import, pengembalian dana (pengimbangan) dari jumlah bea masuk ekspor yang telah dibayarkan dilakukan, dengan syarat barang-barang ini ditempatkan di bawah prosedur pabean pengimportan kembali selambat-lambatnya 6 bulan dari hari setelah hari penempatan barang tersebut di bawah prosedur pabean untuk dieksport.
 2. Sekiranya, ketika meletakkan barang di bawah prosedur pabean untuk dieksport deklarasi kastam barang dilakukan dengan fitur-fitur yang ditetapkan oleh undang-undang Negara Anggota tentang peraturan bea cukai sesuai dengan paragraf 8 Pasal 104 Kode ini, atau dengan fitur yang ditentukan oleh Pasal 115, Pasal 116 atau Pasal 117 Kode ini, dalam kaitannya dengan untuk barang-barang tersebut yang ditempatkan di bawah prosedur pabean re-import, pengembalian (pengimbangan) dari jumlah bea masuk ekspor yang telah dibayarkan dilakukan, dengan syarat bahwa barang-barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diimpor kembali selambat-lambatnya ditetapkan oleh undang-undang tentang peraturan bea cukai dari Negara Anggota di wilayahnya barang tersebut diletakkan di bawah prosedur pabean untuk diekspor.

Komen (0)

Kedudukan 0 dari 5 berdasarkan undian 0
Tiada penyertaan

Tuliskan sesuatu yang bermanfaat atau sekadar nilai

 1. Tetamu
Sila nilaikan bahan:
Lampiran (0 / 3)
Kongsi lokasi anda