Kami mengajak semua orang untuk mengambil bagian dalam tinjauan kami “Dan omong-omong, mengenai jarak jauh. Awak kat mana? " dalam utusan Telegram.
18:05 08-07-2020 Lebih terperinci ...
Deputi Duma Negara menyetujui perubahan pada pasal 14.5 dari Kod Kesalahan Pentadbiran, yang mempermudah prosedur pengecualian dari denda atas pelanggaran ketika menerapkan CCV.
16:55 08-07-2020 Lebih terperinci ...
Duma Negeri meluluskan pindaan kepada Kanun Buruh Persekutuan Rusia, yang mengubah peraturan untuk membayar pendapatan rata-rata kepada pekerja yang diberhentikan sehubungan dengan pembubaran organisasi
16:20 08-07-2020 Lebih terperinci ...
Внешняя форма П-6 "Сведения о финансовых вложениях", утвержденная Приказом Росстата от 24.07.2019 № 421, с возможностью выгрузки электронного представления в XML-формате версии 05-07-2020.
15:59 08-07-2020 Lebih terperinci ...