МЕНЮ

Pemeriksaan kastam

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

jangka Definisi
Pemeriksaan kastam

Pemeriksaan barangan dan kenderaan yang berkaitan dengan penyingkiran meterai, meterai dan lain-lain cara untuk mengenal pasti barang, membuka pembungkusan barangan atau ruang kargo kenderaan atau bekas, bekas dan tempat lain di mana barang tersebut berada atau boleh ditempatkan.