pelepasan kastam Vladivostok.

Produk ketenteraan

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Produk ketenteraan Views: 5786

Persengketaan, peralatan ketenteraan, kerja, perkhidmatan, hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka (kekayaan intelektual) dan maklumat dalam bidang ketenteraan-teknis, kecuali informasi yang dapat diterbitkan sesuai dengan undang-undang Persekutuan Rusia dalam media , karya sains, kesusasteraan dan seni, bahan promosi