pelepasan kastam Vladivostok.

Metodologi Pengenalpastian Risiko yang Disasarkan

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Metodologi Pengenalpastian Risiko yang Disasarkan Views: 3192
Prosedur untuk menjalankan analisis maklumat dengan menggunakan kaedah matematik dan statistik yang utama dan penggunaan minimum kaedah pakar.