pelepasan kastam Vladivostok.

Kesimpulan FSTEC

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Kesimpulan FSTEC Views: 5902

Dokumen kebenaran dibuat mengikut prosedur yang lebih mudah dan tidak memerlukan penyediaan dokumen yang sah, seperti surat kuasa dari pembuat atau pemberitahuan itu sendiri.

Dokumen ini boleh dikeluarkan tanpa kehadiran Pendaftaran ECE maklumat mengenai pemberitahuan terdahulu yang terdahulu dan ketiadaan kemungkinan pendaftarannya. dan apabila diimport produk dan pada beberapa prosedur kastam khas (khususnya, mengenai prosedur import sementara, diikuti dengan eksport), serta diimport untuk keperluan pemohon sendiri.

Adalah penting untuk diperhatikan bahawa pengimportan atau pengeksport barangan tersebut untuk keperluan mereka sendiri dibenarkan tanpa hak untuk mengedarkan barang-barang ini dan menyediakan perkhidmatan penyulitan (kriptografi) kepada pihak ketiga.