pelepasan kastam Vladivostok.

Kawalan Pemeriksaan Produk yang Diperakui

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Kawalan Pemeriksaan Produk yang Diperakui Views: 3099
Kawalan penilaian pematuhan, tujuannya adalah untuk memastikan bahawa produk terus memenuhi keperluan yang ditetapkan, yang disahkan semasa pensijilan.