PERDAGANGAN ZON PERCUMA

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

PERDAGANGAN ZON PERCUMA Jumlah paparan: 7128
Pelabuhan yang ditetapkan oleh kerajaan negara untuk pengimportan bebas cukai barang-barang yang tidak dilarang. produk boleh disimpan dipaparkan digunakan untuk pembuatan, dan lain-lain dalam zon dan bebas duti eksport.