SURAT TRANSMITTAL

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

SURAT TRANSMITTAL Jumlah paparan: 8738
Surat dari pengirim kepada ejennya yang menyenaraikan maklumat terperinci tentang dokumen kargo yang dihantar serta arahan untuk pelupusan dokumen-dokumen ini.