pelepasan kastam Vladivostok.

SURAT TRANSMITTAL

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

SURAT TRANSMITTAL Views: 6787
Surat dari pengirim kepada ejennya yang menyenaraikan maklumat terperinci tentang dokumen kargo yang dihantar serta arahan untuk pelupusan dokumen-dokumen ini.