STOCK KESELAMATAN

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

STOCK KESELAMATAN Jumlah paparan: 8592
Syarikat itu menjalankan inventori di luar keperluan biasa sebagai penampan terhadap kelewatan penerimaan pesanan atau perubahan dalam struktur pembelian pelanggan.