Logistik pengangkutan

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Logistik pengangkutan Jumlah paparan: 6487

Sistem penyelenggaraan penyampaian, pergerakan benda apa pun, bahan, dan lain-lain dari satu titik ke titik yang lain sepanjang laluan yang optimum. Salah satu petunjuk asas sains mengenai pengurusan maklumat dan aliran material dalam proses pergerakan barang. Laluan yang optimum adalah laluan yang memungkinkan untuk menyampaikan kemudahan logistik secepat mungkin (atau seperti yang dijadualkan) dengan kos yang minimum dan juga dengan sedikit kerosakan kepada item penghantaran. Berbahaya kepada objek penghantaran dianggap sebagai kesan negatif ke atas objek logistik dari kedua-dua faktor luaran (keadaan pengangkutan) dan dari faktor masa apabila menyampaikan objek yang jatuh ke dalam kategori ini.