PERUNDINGAN

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

PERUNDINGAN Jumlah paparan: 9258
Produk dihantar kepada ejen asing apabila pembelian sebenar tidak dibuat tetapi apabila penerima bersetuju untuk menjual barang tersebut.