KOD ISP

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

KOD ISP Jumlah paparan: 7803
Mahkamah Antarabangsa dan Kod Pelabuhan Dana yang diterima pakai pada persidangan diplomatik IMO pada bulan Disember 2002, satu langkah yang bertujuan untuk mengukuhkan keselamatan di laut. (Codex OPS - Soli xi-2 bab).