KERUSAKAN TERHAD

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

KERUSAKAN TERHAD Jumlah paparan: 7807
Kerosakan tidak dapat dilihat daripada pembungkusan yang tidak dibuka.