DPI

Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

DPI Jumlah paparan: 8475
Sijil: Semasa Pemeriksaan Pengeluaran

Semasa Pemeriksaan Pengeluaran - cek untuk mengenal pasti masalah, kecacatan pembuatan, kecacatan produk. Pemeriksaan ini adalah paling berkesan pada peringkat awal, 30 untuk menghasilkan sekumpulan barangan.