Istilah intermodal

Bilangan penyertaan dalam glosari ini adalah 19.
Cari topik glosari (ungkapan tetap dibenarkan)

Glosari

Percubaan pelabelan dengan cara mengenal pasti tayar baru dan tayar getah pneumatik berlaku dari Jun 20 hingga November 30 November 2019, tetapi walaupun keputusan Kerajaan No.792-r, yang memerlukan pengenalan tayar wajib menandakan dari 1 ...
19:54 09-12-2019 Lebih terperinci ...
Penerbitan TCP kertas diperpanjang oleh Suruhanjaya Ekonomi Eurasia hingga November 1 2020.
21:25 06-12-2019 Lebih terperinci ...