МЕНЮ

Incoterms 2020 

 

Edisi Baru Incoterms ® 2020 mulai berkuatkuasa pada 1 Januari 2020, syarat-syarat penyampaian Incoterms yang ditubuhkan oleh Dewan Perdagangan Antarabangsa mengatur tanggungjawab asas pembeli dan penjual dan disesuaikan dengan amalan moden perdagangan dunia. Edisi baru Incoterms menjadi lebih mudah dan memudahkan pengguna memilih peraturan yang sesuai untuk situasi tertentu.

Dalam artikel ini kita akan menerangkan cara menggunakan peraturan dengan betul. INCOTERMS 2020 dan menerangkan prinsip-prinsip asas yang mendasari mereka, serta mengetahui cara terbaik untuk memasukkan mereka ke dalam ekonomi asing kontrak.

Kami menerangkan prinsip asas peraturan, peranan utama dan tanggungjawab penjual dan pembeli, peraturan penghantaran, pengedaran risiko dan hubungan antara peraturan dan kontrak eksport-import penjualan. Kami akan memikirkan cara memilih istilah yang paling tepat untuk kontrak jualan dan menyerlahkan perubahan utama dalam Incoterms 2020 berbanding Incoterms 2010.

APA INSINAN 2020 RULES

Incoterms 2020 menerangkan kandungan sebelas istilah umum yang diterima untuk istilah perdagangan, EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, SFP, DAP, DDP, mencerminkan amalan perniagaan kontrak penjualan dan menerangkan tanggungjawab siapa dan apa yang berlaku dalam hubungan antara penjual dan pembeli, yang mengatur pengangkutan atau insurans barang, yang menyusun dokumen untuk penghantaran barang dan lesen eksport atau import. Bila risiko berlalu dari penjual kepada pembeli, dengan kata lain, apabila penjual dianggap telah memenuhi tanggungjawabnya untuk membekalkan barang. Pihak mana yang bertanggungjawab untuk biaya apa, seperti pengiriman, pembungkusan, pemuatan atau pemunggahan, pemeriksaan, atau biaya yang berkaitan dengan keselamatan.

Peraturan Incoterms merangkumi bidang-bidang ini dalam bentuk sekumpulan artikel, dalam bentuk A1 / B1. Klausa A mewakili tanggungjawab penjual, B klausa tanggungjawab pembeli.

APA INILAH TINDAKAN INCOTERMS TIDAK PERLU 2020

Peraturan Incoterms sendiri bukan kontrak jualan dan oleh itu tidak menggantikannya. Mereka direka untuk menggambarkan amalan perdagangan untuk mana-mana, bukan hanya satu jenis produk tertentu.

Peraturan Incoterms TIDAK memerintah:

 • status kontrak (sama ada kontrak jualan);
 • spesifikasi barang yang dijual;
 • masa, tempat, kaedah pembayaran untuk produk;
 • mata wang kontrak;
 • remedi undang-undang yang boleh digunakan sebagai melanggar kontrak penjualan;
 • akibat utama penangguhan dan pelanggaran lain dalam pelaksanaan kewajiban kontrak;
 • akibat sekatan;
 • pengenalan tarif;
 • melarang eksport atau import;
 • kekerasan berlaku atau kesukaran;
 • hak harta intelek;
 • kaedah, tempat atau hak terpakai dalam menyelesaikan pertikaian sekiranya berlaku pelanggaran kontrak.
 • pemindahan pemilikan / hakmilik / pemilikan barang yang dijual.

Ini adalah titik-titik di mana pihak-pihak harus menyediakan syarat-syarat tertentu (peruntukan) dalam kontrak jualan mereka.

Peraturan Incoterms 2020 bukan kontrak kontrak sendiri; mereka menjadi sebahagian daripada kontrak sedemikian apabila mereka dimasukkan dalam kontrak yang sedia ada. Peraturan Incoterms 2020 juga tidak menentukan undang-undang yang terpakai bagi kontrak. Adalah mungkin untuk memohon rejim undang-undang untuk perjanjian, baik antarabangsa, contohnya, Konvensyen PBB mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa (CISG), serta undang-undang mengikat dalam negeri, misalnya, mengenai kesihatan, keselamatan, dan perlindungan alam sekitar.

BAGAIMANA SAYA SANGAT MENGIKUT INOTERMS 2020 PERATURAN DALAM PERJANJIAN

Sekiranya pihak-pihak ingin memohon peraturan Incoterms 2020 ke dalam kontrak mereka, mestilah dinyatakan secara jelas dalam kontrak seperti berikut: "[terma pilihan Incoterms] [nama pelabuhan, tempat atau titik] Incoterms 2020 (Incoterms 2020)", contohnya, CIF Shanghai Incoterms 2020.

Kegagalan menandakan peraturan tahun boleh menyebabkan masalah yang tidak dapat dikalahkan. Para pihak, hakim atau penimbangtara harus dapat menentukan versi peraturan Incoterms yang berlaku. Malah yang lebih penting ialah penunjuk tempat yang dinamakan selepas istilah Incoterms yang dipilih. Dalam semua terma Incoterms, dengan pengecualian terma-terma kumpulan C, tempat yang dinamakan bermaksud tempat barang-barang itu harus "diserahkan", iaitu, di mana risiko berlalu dari penjual kepada pembeli. Dari segi kumpulan D, tempat yang bernama bermaksud tempat penghantaran, serta destinasi, dan penjual mesti mengatur pengangkutan ke titik ini. Dari segi kumpulan C, tempat yang dinamakan menunjukkan destinasi yang mana penjual diwajibkan mengatur dan membayar pengangkutan barang, tetapi yang bukan merupakan tempat atau pelabuhan penyerahan.

Ketidakpastian mengenai pelabuhan penghantaran untuk dijual dengan syarat FOB kedua belah pihak menimbulkan keraguan tentang ke mana pembeli diwajibkan memberikan penjual dengan sebuah kapal untuk memuat dan mengangkut barang-barang dan di mana penjual diwajibkan untuk menyampaikan barang-barang di atas kapal itu sehingga risiko berlalu dari penjual kepada pembeli. Seperti kontrak mengenai syarat-syarat CPT dengan penunjuk yang tidak jelas mengenai destinasi yang dinamakan, ia menimbulkan keraguan pada kedua-dua pihak mengenai titik yang mana penjual diwajibkan membuat kesimpulan kontrak pengangkutan dan membayar pengangkutan barang.

Untuk mengelakkan situasi seperti itu, lebih baik menunjukkan secara tepat secara geografi nama pelabuhan, tempat atau titik dalam istilah Incoterms yang dipilih. Apabila istilah tertentu Incoterms dimasukkan dalam kontrak penjualan, tidak perlu menggunakan simbol tanda dagangan. Untuk dasar tanda dagangan dan hak cipta, klik pada pautan.

PENGHUBUNGAN, RISIKO DAN PERBELANJAAN DI INCOTERMS 2020 PERATURAN

Sebagai tempat atau pelabuhan yang dinamakan selepas tempoh tiga huruf, sebagai contoh CIP Vladivostok atau CIF Penemuan ini adalah penting untuk bekerja dengan peraturan-peraturan Incoterms 2020. Bergantung pada istilah yang dipilih, Incoterms 2020, tempat itu menandakan tempat atau pelabuhan di mana barang itu dianggap "dihantar" oleh penjual kepada pembeli, tempat "penghantaran", atau tempat atau pelabuhan yang mana penjual wajib mengatur pengangkutan barang, iaitu tujuan, atau dari segi kelompok D - keduanya.

Di titik A2, untuk semua istilah Incotems 2020, tempat atau pelabuhan "penghantaran" ditakrifkan, adalah penting dari segi risiko dan perbelanjaan. Menurut terma EXW и FCA (di premis penjual), tempat atau pelabuhan ini paling dekat dengan penjual, dan mengikut terma DAP, DPU dan DDP - paling dekat dengan pembeli. Tempat atau pelabuhan penghantaran menunjukkan tempat di mana risiko itu lulus dari penjual kepada pembeli mengikut perenggan A3. Di tempat atau pelabuhan ini penjual menyediakan barang-barang seperti yang diperuntukkan dalam perenggan A1, selepas itu pembeli tidak boleh meminta ganti rugi dari penjual untuk kerugian atau kerosakan pada barang yang terjadi setelah paragraf yang ditentukan.

Tempat atau pelabuhan penghantaran di bawah klausa A2 juga bermaksud titik utama dalam klausa A9, yang memperuntukkan pengagihan kos antara penjual dan pembeli. Secara umum, kos ke titik penghantaran ditanggung oleh penjual, dan selepas ini - oleh pembeli.

Mata penghantaran.

Had dan kedudukan pertengahan: empat kumpulan tradisional terma Incoterms

Sehingga tahun 2010, editor Incoterms menggabungkan istilah menjadi empat kumpulan: E, F, C dan D, dengan kumpulan E dan D di kutub melampau dari segi titik penyampaian, dan kumpulan F dan C di antara mereka. Sejak tahun 2010, Incoterms telah mengkomersilkan istilah berdasarkan jenis pengangkutan yang digunakan, sistem bekas tetap berguna untuk memahami titik penyampaian. Oleh itu, titik penghantaran untuk EXW mewakili titik yang dipersetujui bagi pembeli untuk menerima barang tersebut, tanpa mengira destinasi yang pembeli akan membawa barangan tersebut. Sebaliknya, oleh DAP, DPU dan DDP titik penghantaran juga bermaksud destinasi yang mana penjual atau nya pembawa mesti mengangkut barangan. Pada EXW, pemindahan risiko berlaku sebelum permulaan pengangkutan, sementara mengikut syarat-syarat kumpulan D, pada peringkat akhir pengangkutan. Juga oleh EXW, dan dengan cara yang sama FCA (di premis penjual), penjual memenuhi kewajipannya untuk menyampaikan barangan tanpa mengira sama ada barang itu sebenarnya tiba di destinasi mereka. Dalam kes kedua, penjual memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan barang-barang hanya jika barang tersebut benar-benar sampai di tempat tujuan.

EXW и DDP ini adalah dua istilah yang bertentangan dengan peraturan Incoterms. Walau bagaimanapun, dalam kontrak antarabangsa, pihak harus mempertimbangkan istilah alternatif. Sebagai contoh, oleh EXW penjual hanya diwajibkan untuk meletakkan barang di pelupusan pembeli. Ini boleh menyebabkan masalah bagi penjual dan pembeli mengenai pemuatan dan pengekalan barang-barang. Penjual hendaklah dinasihatkan untuk menjual mengikut keadaan FCA. Begitu juga, untuk DDP penjual memikul kewajiban kepada pembeli yang hanya dapat dipenuhi di negara pembeli, contohnya, pengimportan pengimportan impor. Ia mungkin secara fizikal atau sah sangat sukar bagi penjual untuk memenuhi tugas-tugas sedemikian di negara pembeli, oleh sebab itu, dalam keadaan demikian, penjual harus dinasihatkan untuk mempertimbangkan menjual barang dengan syarat DAP atau DPU.

Antara dua kumpulan ekstrim E dan D terdapat tiga istilah kumpulan F (FCA, FAS и FOB) dan empat syarat kumpulan C (CPT, CIP. CFR и CIF) Untuk semua tujuh segi kumpulan F dan C, tempat penghantaran berada di sisi penjual untuk pengangkutan yang diharapkan, oleh itu, jualan di bawah syarat-syarat Incoterms ini sering disebut sebagai "penghantaran".

Sebagai contoh, penghantaran berlaku:

 • apabila barangan diletakkan di atas kapal di pelabuhan penghantaran CFR, CIF и FOB; atau
 • dengan memindahkan barang ke pembawa melalui CPT dan CIP; atau
 • dengan memuatkannya ke kenderaan yang disediakan oleh pembeli, atau dengan menjadikannya tersedia kepada pembeli pembeli di FCA.

Menurut syarat-syarat kumpulan F dan C, risiko itu berpindah kepada penjual pada pengangkutan utama, akibatnya penjual dianggap telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan barang-barang tersebut, tanpa menghiraukan apakah barang itu sebenarnya tiba di tempat tujuan mereka. Ciri ini, yang terdiri daripada fakta bahawa apabila penghantaran dibuat pada "terma penghantaran", penghantaran berlaku pada pihak penjual pada peringkat awal pengangkutan adalah perkara biasa dengan syarat-syarat kumpulan F dan C, tanpa mengira sama ada istilah Terminologi marin atau istilah yang dimaksudkan untuk apa-apa (mana-mana) cara pengangkutan.

Istilah kumpulan F dan C, berbeza berkaitan dengan siapa - penjual atau pembeli - memasuki perjanjian atau mengatur pengangkutan barang di luar tempat atau pelabuhan penghantaran. Dari segi kumpulan F, ini dianjurkan oleh pembeli, melainkan jika dipersetujui oleh pihak lain. Dari segi kumpulan C, obligasi tersebut diberikan kepada penjual.

Memandangkan penjual, di bawah mana-mana tempoh kumpulan C, memasuki kontrak pengangkutan atau mengatur pengangkutan barangan selepas penghantaran, pihak-pihak perlu mengetahui destinasi yang mana pengangkutan harus disusun, dan tempat ini ditambah kepada nama istilah Incoterms, contohnya "CIF Pelabuhan Dalian "atau"CIP "Mana-mana destinasi yang dinamakan, tidak ada dan tidak akan menjadi tempat penghantaran. Risiko akan berlaku apabila penghantaran atau ketika barang dipindahkan di tempat penyerahan, namun kontrak pengangkutan harus diselesaikan oleh penjual ke destinasi yang disebutkan. Dengan tempat penghantaran dan destinasi tidak pernah menjadi tempat yang sama. 

SYARIKAT INCOTERMS DAN PENGHANTAR

Menurut syarat-syarat kumpulan F dan C, fakta meletakkan barang, sebagai contoh, di atas kapal atau hak perpindahannya atau disediakan kepada pembawa menentukan saat barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh itu, saat ini adalah ketika risiko berlalu dari penjual kepada pembeli. Memandangkan kedua-dua akibat penting ini, adalah perlu untuk mengenal pasti siapa syarikat penerbangan itu di hadapan lebih dari satu syarikat penerbangan, masing-masing menyediakan kaki pengangkutan yang berasingan, misalnya jalan, kereta api, udara atau pengangkutan laut. Sememangnya, jika penjual memilih pilihan yang lebih selamat untuk membuat kesimpulan kontrak pengangkutan dengan satu pembawa, yang bertanggungjawab untuk keseluruhan rangkaian pengangkutan di bawah apa yang dipanggil "melalui" kontrak pengangkutan, tidak ada masalah. Tetapi jika tiada kontrak "hujung ke hujung" pengangkutan, barangan boleh dipindahkan CIP atau CPT) kepada syarikat pengangkut atau keretapi untuk pemindahan selanjutnya ke kapal laut. Keadaan yang sama mungkin timbul dengan pengangkutan laut semata-mata, apabila, misalnya, barang-barang tersebut pertama kali dipindahkan ke sungai atau kapal pengangkut laut untuk pemindahan selanjutnya ke kapal laut.

Dalam keadaan sedemikian, persoalan timbul, pada titik apakah penjual menyerahkan barang kepada pembeli - bilakah dia memindahkan barang ke pembawa pertama, kedua atau ketiga? Sebelum menjawab soalan ini, anda mesti memberi ulasan awal. Walaupun dalam kebanyakan kes pembawa adalah pihak ketiga yang bebas yang terlibat di bawah kontrak pengangkutan sama ada oleh penjual atau pembeli (bergantung pada sama ada pihak-pihak memilih istilah C atau F), keadaan mungkin timbul di mana pihak ketiga yang tidak bersangkutan sama sekali tidak terlibat, karena penjual atau pembeli pengangkutan barang yang dijual. Kemungkinan besar, ini berlaku dari segi kumpulan D (DAP, DPU dan DDP), apabila penjual boleh menggunakan pengangkutan sendiri untuk mengangkut barang kepada pembeli di destinasi.

Oleh itu, di Incoterms 2020, penjual, mengikut syarat-syarat kumpulan D, diamanahkan sama ada kesimpulan kontrak pengangkutan atau organisasi pengangkutan, dengan kata lain, dengan cara pengangkutan sendiri.

Persoalannya adalah pada saat mana penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli - kapan dia memindahkan barang ke pembawa pertama, kedua atau ketiga? Ini bukan hanya masalah pengangkutan, tetapi juga masalah jual beli. Ini tidak terdiri daripada pengangkut mana penjual atau pembeli barang yang rosak semasa pengangkutan boleh membuat tuntutan dari kontrak pengangkutan. Masalah jual beli adalah seperti berikut: jika lebih dari satu syarikat penerbangan terlibat dalam pengangkutan barang dari penjual ke pembeli, pada titik mana rantai pengangkutan apakah pemindahan barang berarti saat pengiriman dan pemindahan risiko dari penjual ke pembeli? Soalan ini perlu dijawab dengan jelas kerana hubungan antara beberapa syarikat penerbangan yang terlibat dan hubungan antara penjual dan / atau pembeli dengan beberapa syarikat penerbangan ini boleh menjadi kompleks dan bergantung pada syarat-syarat kontrak pengangkutan individu. Jadi, sebagai contoh, dalam mana-mana rantai kontrak pengangkutan, satu syarikat penerbangan, misalnya, yang benar-benar menerapkan leverage pengangkutan kenderaan, boleh bertindak sebagai ejen penjual ketika menyimpulkan kontrak pengangkutan dengan kapal induk.

Peraturan Incoterms 2020 memberikan jawapan yang jelas kepada soalan ini jika pihak-pihak telah menandatangani perjanjian mengenai terma-terma tersebut FCA. Menurut FCA Pengangkut yang berkaitan adalah pembawa yang dicalonkan oleh pembeli, kepada siapa penjual memindahkan barang di tempat atau pada titik yang dipersetujui dalam kontrak penjualan. Oleh itu, walaupun penjual melibatkan pengendali untuk menyerahkan barang ke titik penyerahan yang disepakati, risiko tidak berlaku di tempat itu dan bukan semasa pemindahan barang kepada pengangkut yang tertarik oleh penjual, tetapi di tempat dan pada saat pengiriman barang kepada pembawa yang terlibat oleh pembeli. Oleh itu, apabila menjual mengikut terma FCA Adalah sangat penting untuk menunjukkan nama tempat atau titik penghantaran secepat mungkin. Keadaan yang sama mungkin timbul di bawah keadaan FOBjika penjual menyewa kapal pengangkut atau tongkang untuk menyerahkan barang ke kapal yang diajak oleh pembeli. Incoterms 2020 menyediakan pendekatan yang sama; penghantaran dianggap selesai apabila barangan ditempatkan di atas kapal pembeli pembeli.

Mengikut peraturan kumpulan C, keadaannya lebih rumit dan sistem undang-undang yang berlainan mungkin membawa kepada keputusan yang berbeza. Menurut CPT dan CIP pembawa yang sama akan berkemungkinan besar diiktiraf sebagai pembawa pertama yang mana penjual memindahkan barang mengikut klausa A2 (melainkan jika pihak-pihak telah bersetuju pada titik penghantaran). Pembeli tidak tahu apa-apa mengenai hubungan kontrak antara penjual dan pembawa pertama atau berikutnya, atau antara pembawa pertama dan pembawa berikutnya. Walau bagaimanapun, pembeli tahu bahawa barangan itu sedang dalam perjalanan dan cara itu bermula, sejauh mana pembeli tahu, apabila barang itu dipindahkan oleh penjual ke pembawa pertama. Akibatnya, risiko itu berpindah dari penjual kepada pembeli pada peringkat awal pemindahan ke pembawa pertama. Keadaan yang sama mungkin timbul CFR и CIFjika penjual menggunakan kapal pengangkut atau tongkang untuk menghantar barang ke pelabuhan penghantaran yang dipersetujui, jika ada. Sesetengah sistem perundangan mungkin menawarkan pendekatan yang sama: penyampaian berlaku apabila barang-barang diletakkan di atas kapal di pelabuhan penghantaran yang dipersetujui, jika ada

Kesimpulan sedemikian, jika diterima pakai, mungkin kelihatan terlalu keras untuk pembeli. Risiko berpindah dari penjual kepada pembeli ketika menjual pada terma CPT dan CIPapabila barang itu dipindahkan ke pembawa pertama. Pada peringkat ini, pembeli tidak mengetahui sama ada pembawa pertama bertanggungjawab untuk kehilangan atau kerosakan barangan di bawah kontrak pengangkutan yang berkaitan atau tidak. Pembeli tidak menjadi pihak kepada perjanjian sedemikian, tidak mempunyai kawalan ke atasnya dan tidak mengetahui syaratnya. Walaupun begitu, pembeli akhirnya akan menanggung risiko berkenaan dengan barang-barang dari masa paling awal pemindahan mereka, mungkin tanpa pampasan dari pembawa pertama.

Walaupun pembeli akhirnya menanggung risiko kehilangan atau kerosakan pada barang-barang di peringkat awal rantaian pengangkutan, bagaimanapun, dengan pendekatan ini, dia mempunyai remedi terhadap penjual. Menurut klausa A4, penjual wajib membuat kontrak untuk pengangkutan barang "dari titik penyerahan yang disepakati, jika ada, di tempat penyerahan ke tempat yang disebut tujuan atau, jika disepakati, ada titik di tempat itu". Sekalipun risiko melewati pembeli saat ini barang-barang tersebut dipindahkan ke pembawa pertama sesuai dengan paragraf. A2 / A3, jika pembawa pertama itu tidak bertanggungjawab di bawah kontrak pengangkutan untuk pengangkutan barang ke destinasi yang dinamakan, penjual, dari sudut pandangan ini, tetap bertanggungjawab kepada pembeli mengikut perenggan A4. Perkara utama ialah penjual harus menyimpulkan kontrak pengangkutan ke destinasi yang dinyatakan dalam kontrak jualan.

TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN PEMBELIAN DAN JUALAN DAN PERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN LAIN

Perdebatan mengenai peranan pembawa dalam penghantaran barangan antara penjual dan pembeli di bawah syarat-syarat kumpulan C dan F dari peraturan Incoterms menimbulkan persoalan, apakah peranan yang dimainkan oleh peraturan Incoterms dalam kontrak pengangkutan atau kontrak lain yang biasanya menemani kontrak eksport, misalnya, dalam kontrak insurans atau surat kredit? Peraturan Incoterms bukan sebahagian daripada kontrak lain, termasuk dalam kontrak jualan, peraturan Incoterms mengawal dan hanya digunakan untuk aspek tertentu dari kontrak jualan, namun, tidak boleh dikatakan bahawa peraturan Incoterms tidak mempengaruhi kontrak lain. Barangan dieksport dan diimport melalui rangkaian keseluruhan kontrak, iaitu, dalam dunia yang ideal, satu kontrak harus diselaraskan dengan yang lain. Sebagai contoh, kontrak jualan memerlukan penyerahan dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan kepada penjual / konsinyor mengikut kontrak pengangkutan, dan terhadap mana penjual / pengirim/ benefisiari dapat menerima pembayaran melalui surat kredit. Dengan konsistensi ketiga-tiga perjanjian, semuanya berjalan lancar, tetapi jika ini tidak begitu, maka timbul masalah.

Apa yang ditunjukkan dalam Incoterms, sebagai contoh, berhubung dengan pengangkutan atau dokumen pengangkutan dalam klausa A4 / B4 dan A6 / B6 atau berkaitan dengan perlindungan insurans A5 / B5, tidak wajib bagi pengangkut, penanggung insurans atau bagi mana-mana bank yang terlibat. Oleh itu, syarikat penerbangan hanya diwajibkan mengeluarkan dokumen pengangkutan, seperti yang dikehendaki oleh kontrak pengangkutan yang dibuat dengan pihak lain, tetapi dia tidak diwajibkan membuat dokumen pengangkutan sesuai dengan peraturan Incoterms. Begitu juga, penanggung insurans diwajibkan untuk mengeluarkan polisi mengikut tahap dan syarat yang dipersetujui dengan pihak yang memperoleh polisi insurans, dan bukannya suatu dasar yang mematuhi peraturan Incoterms. Dan tentu saja, bank hanya akan mempertimbangkan keperluan dokumentasi yang terkandung dalam surat kredit, jika ada, dan bukan persyaratan kontrak penjualan.

Walau bagaimanapun, ia adalah demi kepentingan semua pihak dalam pelbagai perjanjian dalam rantaian untuk memastikan bahawa syarat-syarat pengangkutan atau insurans yang dipersetujui dengan pengangkut atau penanggung insurans atau syarat-syarat surat kredit bersesuaian dengan apa yang dinyatakan dalam kontrak jualan berkenaan dengan kontrak yang disertakan untuk diselesaikan, atau berhubung dengan dokumen untuk diterima dan dibentangkan. Tugas ini tidak ditugaskan kepada pengangkut, penanggung insurans atau bank, yang mana tidak ada pihak untuk kontrak penjualan dan, oleh itu, pihak yang terikat dengan peraturan Incoterms 2020. Walau bagaimanapun, demi kepentingan penjual dan pembeli cuba memastikan bahawa berbagai bahagian rantai kontrak bertepatan (dan titik permulaan adalah kontrak jualan), dengan itu, dengan peraturan Incoterms 2020, jika berkenaan.

11 TERMA-TERMAAN INCOTERMS 2020 - PENGANGKUTAN AIR DAN LAINNYA DAN SEBARANG JENIS TRANSPORT

Perbezaan utama yang diperkenalkan dalam peraturan Incoterms 2010 antara terma untuk sebarang mod atau mod pengangkutan (termasuk EXW, FCACPT CIP, DAP, DPU (bekas DAT) Dan DDP), dan terma untuk pengangkutan air maritim dan pedalaman (termasuk FAS, FOB, CFR и CIF) Empat yang dipanggil istilah "marin" Incoterms bertujuan untuk digunakan dalam kes-kes di mana penjual menempatkan barang-barang di papan (atau di FAS tempat di sepanjang sisi) kapal di laut atau pelabuhan sungai. Ini adalah titik di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Apabila syarat-syarat ini digunakan, risiko kehilangan atau kerosakan barang terletak pada pembeli dari pelabuhan tersebut. Tujuh Incoterm yang lain untuk mod atau mod pengangkutan apa pun (disebut "multi-modal") dimaksudkan untuk digunakan di mana

 1. titik di mana penjual memindahkan barang kepada pembawa atau menjadikannya tersedia kepada pembawa, atau
 2. titik di mana pengangkut memindahkan barang kepada pembeli, atau titik di mana ia menyampaikannya kepada pembeli, atau
 3. kedua-dua mata (a) dan (b)
 4. tidak "di atas kapal" (atau oleh FAS - "sepanjang sisi") kapal.

Pembekalan dan pemindahan risiko bagi setiap tujuh syarat Termasuk ini bergantung kepada istilah tertentu yang digunakan. Sebagai contoh, menurut CPT, penghantaran berlaku pada pihak penjual apabila barang itu dipindahkan ke syarikat penerbangan yang dengannya penjual telah menyimpulkan perjanjian pengangkutan. Sebaliknya, oleh DAP penghantaran berlaku apabila barangan diletakkan di pembeli pembeli di tempat atau destinasi yang dinamakan. Perintah penyerahan peraturan Incoterms 2010, seperti yang dinyatakan di atas, adalah terutamanya dipelihara di Incoterms 2020. Adalah penting untuk menekankan perbezaan antara kedua-dua kumpulan istilah Incoterms supaya istilah yang sesuai digunakan dalam kontrak jualan bergantung kepada jenis pengangkutan yang digunakan.

Salah satu masalah yang paling biasa apabila menggunakan peraturan Incoterms ialah memilih istilah yang salah untuk jenis kontrak tertentu. Apakah jenis kontrak pengangkutan yang harus dibeli oleh pembeli? Adakah pembeli mempunyai kewajipan kepada penjual untuk membuat kontrak pengangkutan, mengikut mana pengangkut diwajibkan untuk menerima barang di titik tanah yang dinamakan atau di pelabuhan yang paling dekat dengan titik ini? Contohnya, kontrak jualan mengikut terma FOB menunjukkan titik dasar (seperti lapangan terbang atau gudang) tidak masuk akal. Sama juga, tidak masuk akal untuk dinyatakan dalam kontrak penjualan dengan syarat CIF bernama pelabuhan ketika pembeli mengharapkan penghantaran barang ke titik tanah di negara pembeli. Sekiranya penjual masuk ke dalam kontrak pengangkutan dan insurans ke destinasi akhir tanah yang diasumsikan oleh pihak-pihak atau pelabuhan yang dinyatakan dalam kontrak jualan?

Jurang, kos dan kos yang tidak perlu mungkin berlaku - dan semua ini kerana istilah salah Incoterms dipilih untuk kontrak tertentu. Apa yang membuat pilihan salah "salah" adalah kekurangan perhatian kepada dua elemen terpenting dari istilah Incoterms, yang merupakan pantulan antara satu sama lain, iaitu pelabuhan, tempat atau tempat penghantaran dan pemindahan risiko.

Sebab penggunaan salah istilah Incoterms adalah bahawa terma Incoterms sering dianggap semata-mata sebagai penunjuk harga: harga tertentu EXW, FOB atau DAP. Singkatan yang digunakan dalam terma Incoterms adalah singkatan yang mudah untuk formula yang digunakan dalam harga. Walau bagaimanapun, terma Incoterms tidak hanya atau bahkan sebagai penunjuk harga. Mereka adalah satu senarai kewajipan bersama bahawa penjual dan pembeli menanggung satu sama lain mengikut bentuk jualan kontrak yang diiktiraf, dan salah satu tugas utama mereka adalah untuk menunjukkan pelabuhan, tempat atau titik penghantaran di mana pemindahan risiko berlaku.

KENYATAAN SYARAT 2020 TERMA

Semua sepuluh artikel A / B setiap istilah Incoterms adalah penting, tetapi ada yang lebih penting. Memang terdapat perubahan radikal dalam susunan dalaman penyampaian sepuluh artikel dalam setiap istilah. Di Incoterms 2020, susunan persembahan untuk setiap istilah adalah seperti berikut:

 • A1 / B1 Tanggungjawab Am
 • Penghantaran A2 / B2 / Penerimaan penghantaran
 • Pemindahan Risiko A3 / B3
 • Pengangkutan A4 / B4
 • Insurans A5 / B5
 • A6 / B6 Dokumen penghantaran / dokumen pengangkutan
 • A7 / B7 Export / Import Cleaning
 • A8 / B8 Semak / pembungkusan /menandakan
 • A9 / B9 Pengagihan perbelanjaan
 • Notis A10 / B10

Di dalam peraturan Incoterms 2020, selepas menetapkan perenggan A1 / B1 kewajipan utama pihak-pihak berhubung dengan barangan dan pembayaran mereka, Penghantaran dan Pemindahan risiko ditempatkan di tempat yang lebih menonjol, iaitu dalam perenggan A2 dan A3.

Selepas itu:

 • kontrak tambahan (A4 / B4 dan A5 / B5, pengangkutan dan insurans);
 • dokumen pengangkutan (A6 / B6);
 • pembersihan eksport / import (A7 / B7);
 • pembungkusan (A8 / B8);
 • perbelanjaan (A9 / B9); dan
 • pemberitahuan (A10 / B10).

Membiasakan kepada apa-apa perubahan dalam susunan pembentangan perenggan A / B akan mengambil sedikit masa. Diharapkan sekarang bahawa penyampaian dan risiko menjadi lebih nyata, lebih mudah bagi para pedagang untuk mengenal pasti perbezaan antara terma Incoterms individu, iaitu, mata yang berbeza dalam masa dan tempat di mana penjual "menyampaikan" produk kepada pembeli, dan risiko yang melewati pembeli pada ini masa dan di tempat ini.

Buat pertama kalinya, Incoterms diterbitkan dalam format tradisional yang menggariskan sebelas sebutan Incoterms, dan dalam format "mendatar" baru yang menggariskan sepuluh artikel setiap istilah Incoterms di bawah tajuk yang disenaraikan di atas, pertama berkenaan dengan penjual, maka berkenaan dengan pembeli. Jadi sekarang lebih mudah untuk melihat perbezaan, contohnya, antara tempat penghantaran FCA dan tempat penghantaran DAP; atau item perbelanjaan yang menjadi tanggungjawab pembeli CIF berbanding dengan barangan kos yang diberikan kepada pembeli CFR. 

PERBEZAAN ANTARA INCOTERMS 2010 DAN 2020

Inisiatif yang paling penting dalam peraturan Incoterms 2020 adalah tumpuan untuk meningkatkan format persembahan untuk mengarahkan pengguna untuk memilih istilah Incoterms 2020 yang sesuai untuk kontrak jualan. Jadi:

 1. Pengenalan ini memberi tumpuan kepada pilihan istilah yang betul;
 2. lebih jelas menjelaskan penandaan dan hubungan antara kontrak jualan dan kontrak yang berkaitan;
 3. Dikemaskini Penjelasan untuk setiap istilah Incoterms; dan
 4. Peraturan Incoterms ditulis semula untuk membuat penghantaran dan risiko lebih terlihat.

Perubahan itu, walaupun kelihatan kecil, adalah percubaan penting oleh ICC untuk membantu komuniti perdagangan antarabangsa dalam kelancaran transaksi import eksport.

Di samping itu, terdapat lebih banyak perubahan substantif dalam Incoterms 2020 berbanding Incoterms 2010. Sebelum mempertimbangkannya, kita harus menyebutkan satu perubahan penting dalam amalan perdagangan yang berlaku selepas 2010 dan yang, mengikut ICC, tidak seharusnya membawa kepada pelarasan peraturan Incoterms 2020, iaitu kemunculan Massa Terbukti kasar -VGM. Panduan untuk menyemak berat berat sebuah kontena semasa pengangkutan muncul pada 2016. Sejak ini berlaku selepas 2010, tidak menghairankan bahawa ada tekanan dalam konsultasi Incoterms 2020 untuk menunjukkan dengan jelas siapa penjual atau pembeli melaksanakan tugas tersebut. Tetapi kumpulan kerja mendapati bahawa tanggungjawab dan kos yang berkaitan dengan VGM adalah terlalu spesifik dan kompleks untuk dinyatakan secara jelas dalam Incoterms 2020.

Kembali kepada perubahan yang dibuat kepada Incoterms 2020 jika dibandingkan dengan Incoterms 2010, perkara berikut harus diserlahkan:

 

A - Rang undang-undang muatan dilabelkan dan termaklum FCA Incoterms - penerangan terbuka A - Bill of Lading dengan Side Mark dan terma FCA Incoterms - penerangan dekat

Apabila menjual barangan dengan syarat FCA dengan pengangkutan laut, penjual atau pembeli (atau, kemungkinan besar, bank tempat surat kredit dibuka) mungkin memerlukan bil muatan dengan catatan sampingan. Walau bagaimanapun, menurut FCA penghantaran selesai sebelum memuatkan barangan di atas kapal. Anda tidak boleh benar-benar yakin bahawa penjual akan dapat menerima bil muatan atas kapal dari pembawa. Pembawa sedemikian terikat dengan kewajipan di bawah syarat-syarat kontrak pengangkutan dan mempunyai hak untuk mengeluarkan muatan muatan atas kapal hanya selepas barangan itu sebenarnya berada di atas kapal.

Untuk mengambil kira keadaan ini, perenggan A6 / B6 FCA Incoterms 2020 kini menyediakan pilihan tambahan. Pembeli dan penjual boleh bersetuju bahawa pembeli mengarahkan pengangkutnya untuk mengeluarkan penjual suatu tagihan muatan atas kapal setelah memuat barang, dan setelah itu penjual akan diminta untuk memberikan tagihan muatan ini kepada pembeli, biasanya melalui bank. ICC mengakui bahawa walaupun gabungan yang agak tidak berjaya muatan dan muatan bil atas kapal pada keadaan FCAIni mengambil kira keperluan pasaran yang jelas. Akhirnya, perlu ditekankan bahawa walaupun dengan pilihan tambahan ini, penjual tidak menanggung apa-apa kewajiban kepada pembeli mengenai syarat-syarat kontrak pengangkutan.

Adakah masih mungkin untuk menegaskan bahawa jika barangan dalam bekas dihantar oleh penjual kepada pembeli dengan memindahkannya kepada pembawa sebelum dimuatkan ke kapal, maka disarankan agar penjual menjual dengan syarat FCADan tidak FOB? Jawapannya adalah ya. Walau bagaimanapun, perbezaannya ialah apabila penjual seperti itu memerlukan atau menghendaki bil muatan dengan tanda sampingan, pilihan tambahan baru dalam perenggan A6 / B6 istilah FCA Incoterms 2020 menyediakan dokumen sedemikian.

 

B - Perbelanjaan di mana mereka disenaraikan - penerangan terbuka B - Kos di mana mereka disenaraikan - huraian rapat

Dalam prosedur baru untuk menulis artikel di Incoterms 2020, perbelanjaan digambarkan dalam perenggan A9 / B9 setiap istilah. Walau bagaimanapun, sebagai tambahan kepada pemindahan ini, terdapat perubahan lain yang akan segera menjadi jelas kepada pengguna. Perbelanjaan yang berbeza, yang diagihkan di bawah pelbagai artikel di bawah peraturan Incoterms, secara tradisi dijumpai dalam pelbagai bahagian setiap terma Incoterms. Sebagai contoh, kos yang berkaitan dengan mendapatkan dokumen penghantaran untuk FOB 2010, dirujuk dalam perenggan A8, yang disebut sebagai "Dokumen Penghantaran", dan bukan dalam perenggan A6, yang disebut sebagai "Pengagihan Kos". Walau bagaimanapun, dalam Incoterms 2020, setara dengan perenggan A6 / B6, iaitu, perenggan A9 / B9, kini menyenaraikan semua perbelanjaan yang diperuntukkan dalam setiap terma tertentu Incoterms. Oleh itu, titik A9 / B9 dalam Incoterms 2020 lebih besar daripada titik A6 / B6 pada Incoterms 2010.

Matlamatnya adalah untuk menyediakan pengguna dengan satu senarai perbelanjaan supaya penjual atau pembeli berpeluang untuk melihat di satu tempat semua perbelanjaan yang akan mereka tanggung di bawah istilah tertentu Incoterms®. Perbelanjaan tertentu juga disebut dalam artikel yang membiayai perbelanjaan ini: misalnya, perbelanjaan yang berkaitan dengan mendapatkan dokumen mengenai keadaan FOBdicerminkan dalam perenggan A6 / B6, serta dalam perenggan A9 / B9. Idea ini ialah pengguna yang berminat dalam pengagihan perbelanjaan khusus untuk mendapatkan dokumen akan memilih untuk merujuk kepada artikel tertentu yang berkaitan dengan penerimaan dokumen penyampaian, dan bukan pada artikel umum yang menyenaraikan semua perbelanjaan.

 

C - Liputan insurans yang berlainan dari segi CIF и CIP - keterangan terbuka C - Liputan insurans yang berlainan dari segi CIF и CIP - Penerangan ringkas

Dalam peraturan Incoterms 2010, fasal A3 sebagai CIFjadi untuk CIP, mengamanahkan penjual dengan kewajipan "untuk menjalankan insurans kargo dengan perbelanjaannya sendiri, sepadan dengan sekurang-kurangnya liputan minimum, seperti yang diperuntukkan dalam perenggan" C "Syarat Institut untuk Insurans Kargo (LMA / IUA) atau syarat lain yang serupa. Penafian Peruntukan Institut London Terma dan Syarat Insurans Kargo Insurans menyediakan liputan beberapa risiko ini, tertakluk kepada pengecualian tertentu. Peruntukan Fasal A bagi Terma dan Syarat Insurans Kargo Insurans Institut London, sebaliknya, merangkumi "semua risiko" juga tertakluk kepada pengecualian berasingan. Semasa perundingan semasa pembangunan Incoterms 2020, kemungkinan pindah dari klausa C kepada klausa A dipertimbangkan, yang membolehkan untuk meningkatkan perlindungan insurans yang disediakan oleh penjual yang memihak kepada pembeli. Ini, tentu saja, boleh melibatkan kos tambahan berhubung dengan premium insurans. Pendekatan yang bertentangan, iaitu penggunaan klausa C, juga mendapat sokongan, terutama di kalangan mereka yang terlibat dalam perdagangan maritim dalam komoditi.

Selepas perbincangan yang banyak di dalam Kumpulan Kerja dan seterusnya, ia diputuskan untuk menyediakan liputan minimum yang berlainan untuk istilah tersebut CIF dan untuk istilah itu CIP Incoterms. Dalam kes pertama, yang lebih cenderung untuk digunakan dalam perdagangan maritim dalam komoditi, status quo telah dikekalkan, dan klausa lalai C dari Institut Insurans Kargo London Insurers digunakan, walaupun pihak-pihak, tentu saja, boleh bersetuju dengan liputan yang lebih luas. Dalam kes kedua, iaitu berhubung dengan istilah tersebut CIP Incoterms®, penjual kini diwajibkan untuk menyediakan perlindungan insurans mengikut klausa A klausa Syarat Kargo Kargo Institut Insurans Institut London, walaupun pihak-pihak, tentu saja, juga boleh bersetuju dengan liputan tahap yang lebih rendah.

 

D - Pertubuhan pengangkutan dengan kenderaan sendiri dari penjual atau pembeli dari segi FCA, DAP, DPU dan DDP - keterangan terbuka D - Pertubuhan pengangkutan dengan kenderaan sendiri dari penjual atau pembeli dari segi FCA, DAP, DPU dan DDP - Penerangan ringkas

 Incoterms 2010 menetapkan bahawa dalam kes-kes di mana barang mesti dihantar dari penjual kepada pembeli, mereka diangkut oleh pembawa pihak ketiga yang terlibat sama ada oleh penjual atau pembeli untuk maksud ini, bergantung pada istilah Incoterms yang digunakan.

Walau bagaimanapun, semasa perbincangan semasa pembangunan Incoterms 2020, ternyata terdapat situasi di mana, walaupun barangan itu mesti diangkut dari penjual kepada pembeli, ini dapat dilakukan tanpa penyertaan mana-mana pembawa pihak ketiga. Jadi, sebagai contoh, apabila menggunakan istilah kumpulan D, tiada apa-apa yang menghalang penjual daripada mengatur pengangkutan tanpa memindahkan fungsi ini kepada pihak ketiga, iaitu menggunakan sendiri kenderaan. Begitu juga, apabila membeli di FCA tiada apa yang menghalang pembeli menggunakan kenderaannya untuk mengambil barangan dan menyerahkannya ke premis mereka.

Peraturan tidak mengambil kira kemungkinan ini. Incoterms 2020 mengambil kira, secara langsung membenarkan bukan sahaja kesimpulan kontrak pengangkutan, tetapi juga penyediaan mudah pengangkutan yang diperlukan.

 

E - Tukar singkatan dengan DAT pada DPU - keterangan terbuka E - Tukar singkatan dengan DAT pada DPU - keterangan ringkas

Satu-satunya perbezaan antara DAT и DAP pada Incoterms 2010 adalah bahawa oleh DAT penjual menyampaikan barang yang diturunkan daripada tiba di "terminal"kenderaan sementara DAP penjual menyampaikan apabila barang diletakkan di pembeli pembeli pada kenderaan yang tiba siap untuk memunggah. Ia juga perlu diingat bahawa dalam penjelasan istilah itu DAT dalam Incoterms 2010, perkataan "terminal" ditakrifkan dalam erti kata yang luas dan bermaksud "mana-mana tempat, tertutup atau tidak ...".

ICC memutuskan untuk membuat dua perubahan kepada terma DAT и DAP. Pertama, perintah penyampaian kedua-dua istilah dalam Incoterms 2020 telah diubah, dan istilahnya DAPdengan mana penyampaian berlaku sebelum memunggah kini diletakkan sebelum istilah itu DAT. Kedua, nama istilah tersebut DAT ditukar kepada DPU (Penghantaran di destinasi dibongkar (Dihantar di tempat)), yang menekankan bahawa destinasi boleh menjadi tempat, dan bukan hanya "terminal". Walau bagaimanapun, jika tempat tersebut tidak terletak di terminal, penjual mestilah memastikan bahawa tempat di mana dia berhasrat untuk menyampaikan barang itu adalah tempat di mana ia boleh memunggahnya.

 

F - Kemasukan keperluan keselamatan dalam liabiliti dan kos pengangkutan - keterangan terbuka F - Kemasukan keperluan keselamatan dalam liabiliti dan kos pengangkutan - keterangan ringkas

Ingatlah bahawa mengenai keperluan keselamatan di Incoterms 2010 terdapat garis panduan umum dalam perenggan A2 / B2 dan A10 / B10 setiap istilah. Incoterms 2010 adalah edisi pertama Incoterms untuk berkuatkuasa selepas masalah keselamatan menjadi biasa pada awal abad ini. Isu-isu ini dan amalan pengangkutan yang dihasilkan oleh mereka sekarang telah diselesaikan. Sehubungan dengan keperluan pengangkutan sedemikian, klausa A4 dan A7 dari setiap istilah Incoterms secara jelas memperuntukkan pengagihan tanggungjawab keselamatan. Kos yang timbul daripada pelaksanaan keperluan tersebut diuntukkan tempat yang lebih menonjol dalam artikel mengenai perbelanjaan, iaitu, dalam perenggan A9 / B9.

 

E - Penjelasan untuk pengguna - keterangan terbuka E - Penjelasan untuk pengguna - keterangan ringkas

Anotasi yang muncul dalam versi 2010 pada awal setiap istilah Incoterms kini dirujuk sebagai "Penjelasan untuk Pengguna". Mereka menerangkan asas-asas setiap terma Incoterms 2020, contohnya, apabila ia harus digunakan, apabila terdapat peralihan risiko dan bagaimana kosnya diedarkan antara penjual dan pembeli. Penjelasan dimaksudkan untuk

 • (a) membantu pengguna mengemukakan peraturan dengan jelas dan berkesan semasa memilih istilah Incoterms sesuai untuk transaksi tertentu;
 • (b) berikan mereka yang membuat keputusan atau menasihati pertikaian atau kontrak yang diatur oleh peraturan Incoterms 2020 dengan penjelasan tentang isu-isu yang mungkin memerlukan tafsiran.

PENJAGAAN UNTUK MENGUBAH SYARAT INCOTERMS

Kadang-kadang pihak ingin mengubah istilah Incoterms. Peraturan Incoterms 2020 tidak melarang apa-apa perubahan, tetapi ada bahaya untuk menghindari mana pihak-pihak harus dengan jelas mencerminkan akibat yang diharapkan dari perubahan tersebut. Contohnya, jika pengagihan perbelanjaan mengikut peraturan Incoterms 2020 perubahan dalam kontrak, pihak-pihak dengan jelas harus menunjukkan sama ada mereka berhasrat untuk menukar titik di mana penyampaian dijalankan dan risiko itu berlalu kepada pembeli.

Kesimpulannya, dapat dilihat bahawa versi baru Incoterms 2020 tidak mengandungi perubahan yang ketara, nama istilahnya tidak berubah, kecuali istilah DAT (Dihantar di Terminal) dari Incoterms 2010, dalam versi baru ia digantikan dengan DPU (Dihantar di Tempat Diturunkan) Jadi sekarang kita bercakap tentang mana-mana destinasi di mana barangan boleh dibongkar, dan bukan hanya mengenai terminal.

Peraturan berasingan versi baru memperkenalkan pilihan tambahan mengenai kewajiban pihak-pihak, pengedaran beban insurans, menetapkan kemungkinan pihak-pihak untuk menggunakan pengangkutan mereka sendiri (tanpa melibatkan pembawa), menjelaskan senarai penuh biaya yang berkaitan dengan penggunaan setiap istilah.

Peraturan Incoterms 2020 boleh digunakan mulai 1 Januari 2020. Dalam kes ini, anda boleh terus menggunakan edisi sebelumnya peraturan. Sehubungan ini, para peserta dalam perdagangan antarabangsa yang memilih Incoterms untuk mengawal selia hubungan mereka, apabila menunjukkan asas pembekalan, adalah disyorkan untuk menunjukkan edisi Incoterms yang akan mereka gunakan. Incoterms 2020 akan beroperasi selama 10 tahun akan datang, sehingga tahun 2030. Penyemakan semula peraturan Incoterms akan dijadualkan pada tahun 2029.